sr2logo
Solidna Kopalnia - Strony Rynku

Solidna Kopalnia

wie– Gratuluję, Kopalnia otrzymała tytuł GRAND PRIX w projekcie Solidny Pracodawca Roku. Co oznacza dla Państwa solidność zatrudnienia, czy to przynosi realne korzyści?

– Solidność zatrudnienia to obowiązek każdego pracodawcy. U jej podstaw leżą uczciwość i wzajemne zaufanie. Bez dobrych relacji z pracownikami ciężko mówić o sukcesie biznesowym czy dobrym wizerunku. Zarządzanie personelem ma wymiar etyczny, firmę tworzą wszak ludzie.

– Proszę przybliżyć obszar działania, specyfikę oraz wyjątkowość miejsca, jakim jest Kopalnia.

– Wielicka Kopalnia jest najchętniej odwiedzaną kopalnią na świecie, co roku notuje ponad 1 mln gości. Wieliczka to atrakcja turystyczna, miejsce wydarzeń, podziemne uzdrowisko, bezcenny zabytek, który znalazł się wśród obiektów otwierających Listę UNESCO. Kopalnia pozostaje również zakładem górniczym z całą jego specyfiką oraz wymogami bezpieczeństwa.

– Jak będzie wyglądać przyszłość firmy, czy mają Państwo konkretne plany na najbliższe lata?

– Przed nami kolejne lata wytężonej pracy nad zabezpieczaniem podziemi. Wdrażamy nowatorskie metody, poszukujemy najlepszych dla bezcennego obiektu rozwiązań, które pozwolą mu trwać kolejne stulecia. Postęp prac pozwala śmiało myśleć o poszerzaniu oferty turystycznej, imprezowej, leczniczej.

– Z czego Kopalnia jest dumna i co uważa za swoje największe atuty?

– Siła Kopalni wynika z harmonijnego połączenia przeszłości i nowoczesności. Jesteśmy dumni z naszych tradycji. Szacunek dla dorobku poprzednich pokoleń nie oznacza jednak rezygnacji z nowych rozwiązań – znajdują zastosowanie m.in. w pracach zabezpieczających i na turystycznych szlakach.

– Na jakich założeniach i wartościach opiera się koncepcja prowadzonej w firmie polityki personalnej? Jak te wartości przekładają się na działania w praktyce?

– Kopalnia Soli „Wieliczka” to jedno z najstarszych przedsiębiorstw w Europie. Dbamy, by załoga czuła więź z firmą, a swoje zadania traktowała nie tylko w kategoriach pracy zawodowej, ale również wkładu w ochronę światowego dziedzictwa oraz kontynuacji 700-letniej historii Kopalni. Troska, odpowiedzialność, duma z firmy sprawiają, że pracownicy chętnie angażują się w kolejne projekty, są kreatywni, rzetelni.

– Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy. W jaki sposób pracownicy przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa oraz jak mogą realizować się w Państwa firmie?

– Poczucie bezpieczeństwa, komfort, stabilność zatrudnienia przekładają się bezpośrednio na pomyślność przedsiębiorstwa, na jakość produktów, usług. Kopalnia tworzy swoim pracownikom przyjazne środowisko, w którym mogą poszerzać wiedzę, zdobywać nowe kompetencje. W firmie funkcjonuje motywacyjny system wynagrodzeń. Nad poszczególnymi projektami pracują zespoły, w których pracownicy mają szansę wykazać się pomysłami.

– Coraz częstszym kryterium wśród osób poszukujących pracy jest właściwa atmosfera i kultura organizacji pracy. W jaki sposób dbają Państwo o te aspekty?

– Relacje pracownicze cechuje w Kopalni wzajemny szacunek oraz życzliwość. Specyfika firmy sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty i przynależności do górniczej braci. Pracownicy mogą też liczyć na wsparcie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa. System szkoleń pozwala stale aktualizować wiedzę i umiejętności z zakresu BHP.

www.kopalnia.pl

You may also like...