sr2logo
Inwestycje z doświadczonym partnerem - Strony Rynku

Inwestycje z doświadczonym partnerem

 najnowszej edycji sondażu złoty Laur Klienta 2018, w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, Pekao TFI (dawniej Pioneer Pekao TFI) znalazło się w czołówce rankingu. Towarzystwo utrzymało pozycję lidera i ponownie zostało uhonorowane godłem Laur Klienta Grand Prix 2018.

Bez nazwy-2Pioneerski rejs wkroczył w nowy etap…

Nagrody uzyskane w tej edycji rankingu mają szczególne znaczenie dla Pekao TFI, gdyż w lutym 2018 r. towarzystwo, w związku ze zmianami właścicielskimi, zmieniło nazwę z Pioneer Pekao TFI na Pekao TFI. Spółka wkroczyła w nowy etap rejsu z ponad 25-letnim doświadczeniem i szeroką wiedzą na temat efektywnego zarządzania środkami klientów.

Atuty pozostają niezmienne

Zmianie uległa nazwa spółki oraz funduszy inwestycyjnych, jednak pewne elementy – kluczowe dla budowania długoterminowych relacji z klientami – nie zmieniają się. Funduszami inwestycyjnymi kieruje wciąż ten sam zespół zarządzających, wspierany wiedzą analityków.
– Doskonale wiemy, że na zaufanie klientów pracuje się latami, dlatego wiele starań przykładamy do utrzymania wysokiej jakości usług oraz standardów inwestowania – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pekao TFI.
– Choć żyjemy w zmieniającym się otoczeniu, pewne aspekty naszej działalności, takie jak doświadczenie w inwestowaniu, jakość usług oraz standardy obsługi pozostają niezmienne. Tym bardziej cenne jest dla nas wyróżnienie, które otrzymaliśmy. Pokazuje ono, że nasi klienci mają zaufanie do rozwiązań i usług, które im oferujemy.

Inwestuj zgodnie ze swoimi oczekiwaniami

Klienci mają różne oczekiwania i plany na przyszłość, dlatego potrzebują różnych rozwiązań finansowych. Warto, aby mieli możliwość wyboru. Sprzyja temu oferta funduszy inwestycyjnych Pekao, która jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Zróżnicowana polityka inwestycyjna w 40. funduszach i subfunduszach pozwala na zbudowanie strategii inwestycyjnej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Dodatkową zaletą jest możliwość rozłożenia kapitału pomiędzy fundusze inwestujące na wielu rynkach kapitałowych, stosujących różne strategie inwestycyjne.
– Zgodnie z naszą filozofią inwestowania stawiamy na długoterminowe efekty rozwiązań finansowych – zaznacza Krzysztof Lewandowski. – Jestem przekonany, że ponad 25-letnia historia towarzystwa oraz wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwolą na dalsze skuteczne zarządzanie środkami uczestników funduszy Pekao oraz na utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług.

You may also like...