sr2logo
Rozwój zawodowy i osobisty pracowników – trafiona inwestycja - Strony Rynku

Rozwój zawodowy i osobisty pracowników – trafiona inwestycja

Pracownicy stanowią w Henklu jeden z najważniejszych zasobów. To oni swoją codzienną pracą zapewniają firmie sukces biznesowy i finansowy, dlatego oferowanie im jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego traktowane jest priorytetowo. Firmie zależy, aby pracownicy – bez względu na to, na jakim etapie kariery się obecnie znajdują – mieli szansę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. A wszystko po to, by mogli sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

6Life-long learning, czyli uczenie się przez całe życie, to podejście, które Henkel promuje wśród swoich pracowników. Firma wychodzi bowiem z założenia, że w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, elastyczność (tzw. agility), otwartość na zmiany, łatwość nabywania nowych umiejętności i innowacyjność to cechy, którymi powinna się odznaczać każda skuteczna organizacja.
Henkel stwarza pracownikom warunki do rozwoju, organizując liczne szkolenia zarówno czysto specjalistyczne, jak i rozwijające kompetencje miękkie, umiejętności zarządcze czy znajomość języków obcych. Odbywają się one w trybie stacjonarnym, w siedzibie firmy lub poza nią, w ramach globalnych programów rozwojowych Henkel Global Academy i Akademia Leadership. Coraz popularniejsze stają się także w Henklu platformy e-learningowe wewnętrzne i zewnętrzne, np. Lynda.com, do których nieograniczony dostęp mają wszyscy pracownicy. W uzasadnionych przypadkach Henkel wspiera swoich pracowników w poszerzaniu wiedzy poprzez częściowe lub pełne dofinansowanie studiów magisterskich czy podyplomowych.
W polskim Henklu odważnie sięga się także po alternatywne programy rozwojowe, skierowane do ściśle wybranych grup pracowników. Osoby wyróżniające się wysokim potencjałem na przyszłość mogą uczestniczyć w wewnętrznych programach mentoringowych, z udziałem członków zarządu i najwyższej kadry zarządzającej w charakterze mentorów, a utalentowani młodzi pracownicy – w programach You Grow1 oraz You Grow2, dzięki którym zdobywają umiejętności i rozwijają kompetencje przywódcze, przyspieszając rozwój kariery zawodowej. Dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla natomiast organizowane są cykle spotkań strategicznych, wykładów i dyskusji warsztatowych w ramach programu networkingowego iLead.
Pracownicy firmy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny w dzisiejszym, zmiennym świecie jest nieustanny rozwój osobisty. Z inicjatywy pracowników powstał między innymi program Skills Trade, czyli szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez pracowników-ekspertów dla pozostałych pracowników na zasadzie wolontariatu wiedzy. W ramach programu odbywają się zarówno szkolenia umiejętności twardych, np. zaawansowana obsługa programu Excel, jak również miękkich kompetencji, np. komunikacji bez przemocy. Program Skills Trade działa za zgodą i przy poparciu zarządu firmy – wszystkie szkolenia prowadzone są w godzinach pracy.
Najnowszą oddolną inicjatywą pracowników polskiego oddziału Henkla o charakterze wolontariatu wiedzy jest powołanie do życia 4-osobowego zespołu doradców w zakresie korzystania ze zdobyczy świata technologii cyfrowych, czyli tzw. Digital Buddies. Doradcy dzielą się wiedzą między innymi w zakresie robienia zakupów w sieci czy poruszania się w mediach społecznościowych.
Mnogość odgórnych i oddolnych inicjatyw edukacyjnych, dostępnych w Henklu, daje gwarancję budowania silnej i mądrej organizacji, dobrze przygotowanej, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości.

You may also like...