sr2logo
Stawiamy na ludzi! - Strony Rynku

Stawiamy na ludzi!

Jako Centrum Usług Wspólnych Fresenius Medical Care SSC z siedzibą we Wrocławiu specjalizujemy się w usługach z dziedziny finansów i księgowości, wspierając największego producenta i dostawcę produktów i usług dializacyjnych na świecie, jakim jest grupa Fresenius Medical Care.  

1

Naszym pracownikom zapewniamy szansę rozwoju w międzynarodowym środowisku, w jednej z najprężniej rozwijających się branż obecnej dekady – ochrony zdrowia. Kariera w grupie Fresenius to możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość, to szansa na stanie się częścią naszej historii.
Naszym największym kapitałem są ludzie. W 2018 wszyscy kierownicy zespołów wywodzili się z rekrutacji wewnętrznych. Ok. 1/3 nowo przyjętych w 2018 roku osób pochodziło z rekomendacji naszych pracowników. To dla nas najlepszy dowód na to, że nasi pracownicy są naszymi najcenniejszymi ambasadorami.
Inwestujemy w naukę języków obcych, szkolenia i programy rozwojowe. Ze względu na branżę koncentrujemy się na dbaniu o zdrowie – spotkania z profesjonalistami na temat profilaktyki zdrowotnej, inicjatywy sportowe. Szczególną uwagę poświęcamy wdrożeniu nowych pracowników do organizacji. Trzydniowy cykl szkoleń i spotkań (nie tylko merytorycznych, ale także integracyjnych) zapewnia niezbędną wiedzę o działaniu centrum i rozeznanie się w nowym środowisku.
Stałe wzmacnianie komunikacji i współpracy to jedno ze źródeł dobrej atmosfery w naszym Centrum. Inicjatywy teambuildingowe poszczególnych zespołów, imprezy integracyjne, inicjatywy pracowników, takie jak różnego rodzaju akcje charytatywne, są zawsze mile widziane i wspierane.
Tytuł Solidnego Pracodawcy 2018 roku jest dla nas bardzo cennym wyróżnieniem. Mobilizuje do dalszych działań. Dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojej codziennej pracy i zaangażowaniu dbają o rozwój i atmosferę pracy we Fresenius Medical Care SSC we Wrocławiu.