sr2logo
T-Mobile Polska z tytułem Solidny Pracodawca 2019 - Strony Rynku

T-Mobile Polska z tytułem Solidny Pracodawca 2019

5

Stawiamy na ludzi

T-Mobile Polska ma już za sobą blisko 25 lat działalności. Przez ten czas przeszliśmy przez szereg zmian nieustannie doskonaląc nasze produkty i usługi, dbając o ich najwyższą jakość. To wszystko nie byłoby możliwe bez naszych pracowników i ich zaangażowania. Otrzymany tytuł Solidnego Pracodawcy jest dla nas wyrazem uznania za wdrażanie najlepszych praktyk HR oraz stwarzanie środowiska umożliwiającego rozwój pracowników oraz przyjazną kulturę organizacyjną. W 2019 roku podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu pracy i wprowadzeniu podejścia Agile. Celem naszego wewnętrznego programu o nazwie MPower jest odpowiadanie na potrzeby klientów i dostarczanie produktów i usług jeszcze szybciej niż dotychczas. Aby tak się stało, T-Mobile nie tylko zmienił strukturę organizacyjną ułatwiając współpracę zespołów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania firmy, ale również zaprosił pracowników do wspólnej zmiany kultury organizacyjnej firmy na bardziej transparentną, sprzyjającą rozwojowi i szybszemu wprowadzaniu innowacji. W naszej firmie stawiamy na ludzi i ich kompetencje. Nowy sposób pracy pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał i wiedzę zatrudnionych pracowników, dając im jednocześnie większe pole do pokazania swoich umiejętności i zdobywania nowych umiejętności. Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z szeregu platform online i programów rozwojowych. Są to nasze wewnętrzne platformy ze szkoleniami, ale także dostępy do szkoleń oraz certyfikacji na portalach Percipio i Coursera. Stworzyliśmy także specjalną ścieżkę dla transformacji agile, w trakcie której przygotowujemy pracowników od strony metodyki, wykonywanych ról i kompetencji miękkich. Możemy również skorzystać z nauki języków obcych online z lektorami, a także szkoleń specjalistycznych organizowanych we współpracy z dostawcami zewnętrznymi. Dodatkowo przez cały rok działa nasza wewnętrzna Akademia T-Mobile, gdzie wewnętrzni trenerzy prowadzą szkolenia z kompetencji miękkich, coachingi, facylitacje i mediacje. Mamy również dedykowane programy rozwojowe dla sieci sprzedaży.

Nasza działalność

W portfolio firmy znajduje się szereg produktów i usług związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą ruchu Big Data, centrami danych, IoT np. w rozwiązaniachą dla miast, jakimi są m.in. inteligentne parkingi miejskie. Już dziś można śmiało powiedzieć, że T-Mobile nie jest telekomem, tylko firmą technologiczną, która ma bardzo rozwinięty obszar Technologii i Innowacji. T-Mobile Polska już czterokrotnie otrzymał tytuł Best in Test oraz trzeci raz z rzędu wygrał ranking Speedtest oferując najszybszy internet w Polsce. Jako pierwsi rozpoczęliśmy szerokie testy 5G w Polsce. Nieustannie rozwijamy nasze produkty i usługi oparte o najnowsze technologie wykorzystując możliwości sieci. Aktywnie współpracujemy ze startupami i innymi podmiotami, jak Microsoft z którym nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo w obszarze wdrożeń rozwiązań chmurowych. W obszarze sieci aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami opartymi o OpenSource (ONF EPC). Dodatkowo, do tworzenia i rozwoju nowych produktów wykorzystujemy również potencjał własny, np. monetyzację danych – Big Data z aktywnym wsparciem algorytmów Machine Learning oraz Artificial Intelligence. Wykorzystujemy również potencjał Internet of Things dzięki wprowadzeniu najnowszych technologii (NB-IoT), które zapewniają zasięg i oszczędzają czas pracy na baterii, pozwalając klientom być „always connected”. Wspieramy też cyfrową transformację miast i firm np. inteligentne systemy zarządzania odpadami, systemy automatycznego pomiaru ciepłomierzy, śledzenie pojazdów oraz transportu towarów, czy inteligentne oświetlenie uliczne.

Jesteśmy odpowiedzialni

T-Mobile przyświeca misja tworzenia środowiska, w którym nowoczesne technologie służą zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. To naturalna konsekwencja odpowiedzialności, która spoczywa na firmie dostarczającej innowacyjne rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii, jak również organizacji będącej jednym z liderów rynku. Celem naszych działań jest przygotowywanie społeczeństwa do bezpiecznego i mądrego funkcjonowania w cyfrowym świecie oraz edukacja w zakresie umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Równocześnie firma prowadzi działania, które służyć mają wyrównaniu szans wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Aby jasno przedstawić kierunek rozwoju w tym obszarze, firma przyjęła zobowiązania, które w sposób klarowny pokazują drogę wyznaczoną w strategii organizacji. Będą one realizowane w ramach projektu WE CARE. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że nasze działania mogą i będą mieć realny wpływ na planetę.  Działania na rzecz klimatu i troska o przyszłość planety stanowią kluczowe wyzwania naszych czasów. T-Mobile Polska, jeden z liderów rynku technologicznego, w sposób szczególny czuje się odpowiedzialny za to, by wyznaczać nowe standardy działania i pokazywać, jak ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Więcej informacji o firmie na stronie: www.firma.t-mobile.pl/pl/o-firmie