sr2logo
Różne głosy, jeden wpływ. Najważniejszy jest człowiek - Strony Rynku

Różne głosy, jeden wpływ. Najważniejszy jest człowiek

Otwartość na odmienne punkty widzenia jest ważną częścią kultury organizacyjnej Wedla – firmy, którą tworzy różnorodny zespół. Powstawaniu kreatywnych rozwiązań sprzyja przyjazne środowisko pracy, wyróżniające się bogatą ofertą benefitów, projektowaną według potrzeb zatrudnionych i spójną z wartościami organizacyjnymi. Codzienne funkcjonowanie firmy opiera się na włączaniu pracowników we wszystkie możliwie procesy – zarówno te dotyczące tworzenia oferty produktowej i akcji specjalnych dla konsumentów, ale także działań dobroczynnych i przestrzeni, w której funkcjonują. 

Bez nazwy-1

Równie ważna #różnorodność

Za sukcesem Wedla stoją ludzie z różnorodnym doświadczeniem, których łączy pasja do czekoladowej sztuki. Załoga Wedla liczy blisko 1300 osób. O inkluzywności świadczy fakt, że występują wśród nich również osoby pochodzące z innych krajów, a także zróżnicowana struktura zatrudnienia ze względu na płeć oraz wiek. Kobiety stanowią blisko połowę zatrudnionych, a 42 proc. stanowisk kierowniczych jest obsadzonych właśnie przez nie (ponadto dwie zasiadają w zespole zarządzającym). Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników zajmujących równorzędne stanowiska, wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć, jest absolutnym fundamentem odpowiedzialności Wedla jako pracodawcy, za co firma została doceniona niedawno nagrodą Lidl Fair Pay.
Wedel jest firmą wielopokoleniową, a zatrudnieni są z nią związani często po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat (średni staż pracy to 11 lat). Obecnie 47 proc. pracowników to osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, 20 proc. stanowią młodzi przed 29 rokiem życia, a 4 proc. osoby urodzone przed 1960 r. Taka struktura umożliwia wymianę zróżnicowanych doświadczeń, a w efekcie skutkuje wielostronnym spojrzeniem na dany projekt czy zagadnienie.
Głównym celem wysiłków wedlowskiego zespołu jest dostarczanie przyjemności poprzez najwyższej jakości słodycze i akcje specjalne dla konsumentów. Ponadto „Wedlowcy” angażują się w działalność dobroczynną, a miejscem ich pracy jest m.in. fabryka posiadająca rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko (np. Wedel do produkcji wykorzystuje wyłącznie energię pochodzącą z farm wiatrowych). Mając tak fantastyczną załogę, Wedel kontynuuje tradycję odpowiedzialnego pracodawcy, oferując szereg zróżnicowanych benefitów. Stosowane praktyki dobierane są tak, by odpowiadać na różnorodne potrzeby. W trosce o zdrowie pracodawca zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej i zachęca do wykonywania badań profilaktycznych w ramach akcji np. Wedlowski Movember (profilaktyka raka prostaty) czy Mammobus na Dzień Kobiet (profilaktyka raka piersi). Aby promować aktywność fizyczną i integrację, poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych reaktywowano (z oddolnej inicjatywy) Klub Sportowy Rywal. Pracownikom będącym rodzicami lub spodziewającym się dziecka, oferowane są benefity prorodzinne ułatwiające godzenie życia prywatnego z zawodowym tj. m.in. większa elastyczność pracy zdalnej, prywatna opieka medyczna dla rodzin, ubezpieczenia na życie, wyprawka dla niemowląt czy wielotematyczne warsztaty w ramach wewnętrznego programu „Akademia Radosnych Rodziców”. Wśród wszystkich pracowników prowadzone są ponadto szerokie akcje uświadamiające, dokształcające oraz poprawiające jakość życia. Poza tymi dedykowanymi bezpieczeństwu pracy oraz wzmacniającymi umiejętności zawodowe, organizowane są również m.in. warsztaty zdrowego odżywiania, higieny snu oraz prawidłowej postawy, ćwiczenia na kręgosłup, masaże relaksacyjne, a także, specjalnie z myślą o paniach, zajęcia z technik makijażu i pielęgnacji czy spotkania z brafitterką.
Przy priorytetowym traktowaniu kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w związku z pandemią oraz wynikającymi z niej obostrzeniami, wybrane benefity zostały zmodyfikowane adekwatnie do sytuacji i przeniesione częściowo do przestrzeni cyfrowej. – Zadbaliśmy o rozwój i edukację, a także rozrywkę online. Nasi pracownicy, szczególnie w pierwszych miesiącach izolacji mieli również dostęp do pomocy psychologicznej, webinarów w zakresie dbania o wewnętrzny spokój, radzenia sobie z lękiem i niepokojem oraz wzmacniania odporności. Wszystko po to, aby dodatkowo wspierać i doceniać wysiłki naszej załogi w pokonywaniu wyzwań nowej rzeczywistości – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Realny #wpływ na zmiany

Liczne, odpowiadające potrzebom zatrudnionych i spójne z wartościami organizacyjnymi, benefity kształtują empatyczne środowisko pracy, w którym każdy ma możliwość rozwoju własnego i firmy. Wedel będąc częścią międzynarodowej grupy LOTTE, ma dużą swobodę decyzji, a relacje z właścicielem wyróżnia partnerski charakter. Firma jest kierowana lokalnie przez polski zespół zarządzający i w kraju powstaje (i jest realizowana) również długofalowa strategia biznesowa. Wynika to z przekonania, że to właśnie rodzimi specjaliści najlepiej znają specyfikę polskiego rynku. Autorami zmian w Wedlu są tak naprawdę wszyscy pracownicy.
Ich wpływ na poziomie rozwoju oferty produktowej widać m.in. na przykładzie ostatniej nowości – linii Mocno Mleczna, za której unikalną recepturą stoi Renata
Kamińska, czekoladniczka, twórczyni innych uwielbianych przez konsumentów produktów tj. czekolada biała i gorzka E.Wedel. Ptasie Mleczko® Dekorowane, innowacja na światową skalę w dekorowaniu pralin przeznaczonych do masowej sprzedaży, powstało również dzięki inwencji wedlowskiej załogi, która samodzielnie opracowała technologię pozwalającą na automatyczne dekorowanie kultowych pianek.
Warto podkreślić, że do wybranych testów sensorycznych nowych produktów, włączani są również inni pracownicy niezwiązani na co dzień z działalnością pracy Działu Badań i Rozwoju. Wynika to z podejścia, w które wpisana jest codzienna współpraca między działami i otwartość na różne punkty widzenia. – Kolejnym przykładem skutecznej kooperacji międzydziałowej jest zmiana opakowań dużej części naszego portfolio, która już częściowo objęła nasze produkty dostępne na rynku – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.
Młodsza część załogi odpowiada natomiast za niestandardowe akcje marketingowe m.in. gamingowy projekt Wedel Up!, silną obecność w kanałach digital, eventy tj. Zima z Wedlem czy mural zdobiący ścianę fabryki w Warszawie.
Wedel jest jak duża rodzina, gdzie każdy głos, choć inny, ma takie samo znaczenie, dlatego pracownicy są również angażowani do wypracowywania nowych rozwiązań wewnątrz organizacji. Na dedykowanych warsztatach cała kadra zarządzająca wspólnie wypracowała wartości, które są ważnym elementem nowej kultury organizacyjnej. Z pomocą reprezentantów wszystkich grup pracowniczych stworzony został uszyty na miarę program Zarządzanie Postępami, który jest odpowiednikiem programów zarządzania efektywnością w biznesie. Głos zatrudnionych był również kluczowy przy projektowaniu oferty benefitów czy planowanej reorganizacji biura.
Wedel, kultowa czekoladowa marka obecna na polskim rynku od 1851 r., w przyszłym roku obchodzi 170-lecia istnienia. Tak ważne wydarzenie nie mogło się odbyć bez wcześniejszej dyskusji wewnątrz organizacji. W związku z tym przedstawiciele różnych grup brali udział w badaniach fokusowych, które zaowocowały kreatywnymi pomysłami na celebrację wedlowskich urodzin zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu zewnętrznym.
Urodziny firmy wedlowski zespół będzie obchodzić już za kilka miesięcy. Jak przy każdym projekcie, również w tym przypadku, każdy głos będzie miał takie samo znaczenie, a pracownicy będą mieli realny wpływ na celebrację jubileuszu współtworząc karty historii na kolejne (min.) 170 lat.