sr2logo
To ludzie tworzą przyszłość - Strony Rynku

To ludzie tworzą przyszłość

OPINIA EKSPERTA Joanna Szremska, Dyrektor Personalny Spółek Kronospan w Polsce, wiodącego producenta wysokiej jakości materiałów drewnopochodnych. 

Bez nazwy-1

Od ponad 20 lat obserwuję zmiany na rynku pracy i zauważam, że dzisiaj wracamy do wartości, które podzielają zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Zdajemy sobie sprawę, że firma nie istnieje bez pracowników, a pracownik bez firmy. Epidemia, która tak wstrząsnęła naszym światem nie tylko zawodowym, ale i prywatnym, uświadomiła nam to, w wielu wypadkach bardzo boleśnie. Od kilku miesięcy obserwujemy, jak szybko świat się zmienia. Doceniamy firmy, które tak jak Kronospan, rozwijają się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Inwestują w technologie przyjazne środowisku. Produkują, wykorzystując surowiec z recyklingu. Inwestują w edukację pracowników i rozwój lokalnej społeczności.
Jesteśmy połączeni z lokalną społecznością miast, w których mamy zakłady. To nie tylko nasi pracownicy, kooperanci, ale przede wszystkim tu są nasze rodziny i nasz dom. To tu kierowaliśmy wsparcie w czasie epidemii. Za działania na rzecz walki z SARS-COV-2 uhonorowano nas tytułem Ambasador Meblarstwa w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Doceniono nas również tytułem Ambasadora Polskiej Przedsiębiorczości oraz Fabryki Roku 2019. Kapituła XII edycji ogólnopolskiego konkursu Top Builder przyznała firmie nagrodę za innowacyjny system ochrony powietrza UTWS z elektrofiltrem w kategorii: Innowacja roku.
To w lokalnych społecznościach tworzymy i wspieramy działania, które je rozwijają. Zakładamy i prowadzimy klasy patronackie, fundując uczniom stypendia i staże, parki maszynowe dla szkół. W 2016 roku dzięki naszej wspólnej inicjatywnie w Szczecinku powstała filia Politechniki Koszalińskiej, która kształci na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Najlepszym studentom Kronospan funduje stypendia, mają również możliwość zatrudnienia w jednym z ponad 40 naszych zakładów na świecie. Inwestujemy w przyszłość, która zaczyna się dzisiaj.
To nasz obowiązek jako solidnego i odpowiedzialnego pracodawcy. Inwestujemy w ludzi, bo to oni tworzą dla nas przyszłość.