sr2logo
Carrefour Polska – dobre miejsce na rozwój - Strony Rynku

Carrefour Polska – dobre miejsce na rozwój

Carrefour rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1997 roku i od tego czasu pod jego szyldem działa ponad 700 sklepów. Zatrudnienie w firmie znajduje 16 tys. osób. Swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy sieć buduje m.in. poprzez politykę stabilnego zatrudnienia i zarządzania różnorodnością.

crf

Stabilność zatrudnienia
Carrefour Polska, jako przedsiębiorstwo międzynarodowe, jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Przyznane po raz trzeci wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku – jako jedynej firmie w branży handlu detalicznego – odzwierciedla zaangażowanie Carrefour Polska w dbałość o warunki oraz komfort pracy. Na przestrzeni kilku lat stabilna dynamika zatrudnienia, terminowość wypłat oraz oferowane świadczenia socjalne stanowią ważne elementy polityki personalnej firmy. Pracownicy Carrefour otrzymują także szeroki pakiet świadczeń dodatkowych, jak na przykład: prywatna opieka medyczna, Karta Rodzinka (uprawniająca do robienia zakupów z rabatem w Carrefour), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pakiet rekreacyjny – w tym Kartę Multisport. Ponadto firma wspiera rodziców fundując wyprawki dla noworodków i pierwszoklasistów.

Różnorodność w wielu wymiarach
Przyjęte działania – w ramach prowadzonej polityki personalnej, mają na celu promowanie szeroko rozumianej różnorodności. W 2013 roku Carrefour Polska podpisał Międzynarodową Kartę Różnorodności i tym samym zobowiązał się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością, czyli m.in. przestrzegania równouprawnienia i dialogu międzypokoleniowego. Od wielu lat sieć wspiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz może pochwalić się wysokim odsetkiem kobiet (65%) w kadrze menadżerskiej. Ponadto Carrefour, jako firma multiformatowa, daje ogromne możliwości zatrudnienia w ponad 120. różnych profesjach, w takich obszarach, jak: handel, marketing, kontroling, finanse, czy IT.

Carrefour czerpie z doświadczenia wszystkich pokoleń
Carrefour daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, budowania swojej kariery od podstaw w środowisku, które wspiera talenty i różnorodność. Korzystanie z dorobku doświadczonych pracowników oraz dialog międzypokoleniowy, umożliwiają w łatwy sposób transfer wiedzy do następnego pokolenia młodych specjalistów. Bogaty wachlarz szkoleń oraz możliwość pracy w różnorodnych zespołach, zdywersyfikowanych pod kątem płci, wieku i stażu pracy, gwarantują stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. Jasna ścieżka kariery, transparentność procedur oraz mentoring, połączony z możliwością uzyskania feedbacku, sprzyja awansom. Obecnie ponad 70% menadżerów wywodzi się z promocji wewnętrznej. Carrefour docenia praktyków, ale też daje szansę debiutantom. Dla młodych ludzi, którzy chcą poznać specyfikę branży handlowej, sieć stworzyła specjalny program „Smak Kariery”. Obejmuje on program stażowy „Apetyt na Handel”, przewidziany dla studentów i absolwentów, certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Natomiast uczniowie gimnazjów, techników i szkół zawodowych, mogą spróbować swoich sił w programie „Przepis na Mistrza”, który obejmuje praktyki zawodowe.

Carrefour społecznie odpowiedzialny
Stabilność pracodawcy to także odpowiedzialność społeczna, która realizowana jest poprzez otwarty dialog z pracownikami, związkami zawodowymi oraz partnerami zewnętrznymi. Ponadto ważnymi filarami tej polityki są: różnorodność, zdrowie i stop marnotrawstwu. Carrefour wspiera swoich klientów oraz pracowników w dokonywaniu odpowiednich wyborów żywieniowych, a także we wdrażaniu i utrzymaniu zdrowego stylu życia. Firma angażuje się w wydarzenia sportowe oraz zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych.

You may also like...