sr2logo
Bank Millennium: jakość to ich specjalność - Strony Rynku

Bank Millennium: jakość to ich specjalność

Początek roku to okres stawiania postanowień i tworzenia nowych planów, ale również doskonały moment na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy. Niewątpliwie dla Banku Millennium S.A. rok 2015 był czasem powodzeń i sukcesów, czego potwierdzeniem jest ponowne zdobycie tytułu Solidnego Pracodawcy Roku.

mileTytuł ten jest odzwierciedleniem silnej struktury banku, budowanej przez ponad 20 lat, która dała fundamenty do wyważonej ścieżki rozwoju i zaangażowania w kapitał ludzki.
Potwierdzeniem wiodącej pozycji banku w dziedzinie Human Resources są statystyki dotyczące stabilności zatrudnienia – obecny wskaźnik wynosi ponad 45 proc., co w praktyce oznacza, że niemal połowa zatrudnionych osób pracuje w firmie dłużej, niż wynosi okres średniego stażu (7,5 roku). Dzięki spójnemu modelowi pozyskiwania pracowników, prowadzone w Banku Millennium procesy rekrutacyjne są zoptymalizowane, co gwarantuje ich wysoką efektywność. Pozycja i rozpoznawalność marki sprawiły, że w minionym roku chęć podjęcia pracy w firmie zgłosiło ponad 50 tysięcy osób.
Bank, wychodząc naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu, oferuje możliwość zatrudnienia zarówno doświadczonym specjalistom, jak i młodym ludziom bez dużej praktyki zawodowej. W firmie pracują osoby w przedziale wiekowym 20-30 lat, osoby powyżej 45. roku życia, kobiety w ciąży, młode mamy i osoby niepełnosprawne.
Powszechnie wiadomo, że dobrze dobrana kadra stanowi podstawę sukcesu przedsiębiorstwa, tym bardziej w sytuacji, gdy ów sukces zależny jest od zadowolenia blisko dwóch milionów klientów banku. Aby w parze z najwyższymi standardami w dziedzinie jakości obsługi szły wysokie morale wśród pracowników, budowane są osobne, przystosowane do ściśle określonych potrzeb programy:
„Impakt” – program nagród pracowniczych, w którym pracownicy doceniają i nagradzają swoich kolegów i koleżanki.
„Rodzice na TAK” – program skierowany do pracowników posiadających dzieci, czyli do ponad połowy osób zatrudnionych w banku.
„Come and Grow with Us” – program powołany w 2002 roku, który angażuje się w życie akademickie, dając studentom szansę rozwijania swoich zawodowych zainteresowań i kompetencji poprzez praktyki, staże i warsztaty.
Oprócz wymienionych przedsięwzięć, Bank
Millennium zapewnia możliwość indywidualnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Traktuje tę formę wsparcia pracowników jako inwestycję w kapitał ludzki. Dodatkowo firma wspiera rotację wewnętrzną oraz prowadzi politykę regularnego przeglądu stanowisk i wynagrodzeń. Działania te stanowią podstawę awansów pionowych oraz poziomych.
Jaki dla Banku Millennium będzie niedawno rozpoczęty rok 2016? Z całą pewnością firma po raz kolejny stanie się wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości świadczonych usług i oferowanych produktów. Tego życzymy nie tylko samemu Bankowi, ale również jego klientom.
Dominika Hajda-Biernacka

You may also like...