sr2logo
ABC dobrego zarządzania - Strony Rynku

ABC dobrego zarządzania

13

Dlaczego warto u Was pracować? Co szczególnego oferujecie pracownikom?

 

ABC Data jest liderem na polskim rynku nowoczesnej dystrybucji IT i jedyną polską firmą dystrybucyjną, która działa i intensywnie rozwija się na 8 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W powiązaniu z najwyższymi standardami zarządzania kapitałem ludzkim stwarza to pracownikom niebywałe możliwości rozwoju w całej Grupie i wpływania na jej kształt – to tutaj w Polsce jest nasza centrala. W tym celu prowadzimy liczne projekty usprawniające komunikację wewnętrzną, budujące zaangażowanie pracowników, a także wspomagające systematyczny rozwój ich wiedzy i kompetencji. Dzięki współpracy z większością uznanych producentów sprzętu i rozwiązań IT, możemy zaoferować pracownikom specjalistyczne szkolenia dotyczące produktów, technologii, obsługi sprzętu czy wdrażania zaawansowanych rozwiązań. Myślę, że w żadnej polskiej firmie z branży dystrybucyjnej pracownicy nie mają tak dużych możliwości zdobycia unikatowego know-how, zgodnego z najnowszymi światowymi trendami. Między innymi z tego powodu wciąż dołączają do nas najlepsi specjaliści i managerowie na rynku.

 

Jak wysoko oceniłaby Pani rolę HR w rozwoju firm?

 

Kapitał ludzki to podstawa budowania trwałej przewagi konkurencyjnej naszej Spółki, a  zaangażowani pracownicy należą do jej najcenniejszych zasobów. Są oni ambasadorami, którzy każdego dnia budują pozytywny obraz ABC Data zarówno w branży, jak również na szerokim rynku. Świadome zarządzanie kapitałem ludzkim to, w najprostszym ujęciu, działanie w dwóch kierunkach – szukanie najlepszych osób na rynku oraz tworzenie dla nich najlepszych warunków pracy i możliwości rozwoju. Pracownicy muszą czuć, że firmie naprawdę na nich zależy.Richard Branson powiedział kiedyś, że „ dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą”. W moim odczuciu to jedna z najlepszych definicji tego, czym tak naprawdę jest zarządzanie firmą. Rozwój pracowników, zgodnie ze strategią biznesową ABC Data, to jeden z kluczowych obszarów. Właśnie dlatego uruchomiliśmy w Spółce projekt rozwoju kapitału ludzkiego i kultury korporacyjnej High Performance Organization, który wspiera osiąganie ponadprzeciętnych wyników, przeprowadzamy program budowania zaangażowania pracowników czy też zainaugurowaliśmy działalność „ABC Data Academy”.

Czym Wasza polityka HR wyróżnia się na tle innych firm?

 

Przykładamy ogromną wagę do polityki HR i jestem dumna, że Kapituła Konkursu doceniła transparentność oraz standardy naszych działań w tym obszarze. Główne kryteria trzyetapowego procesu weryfikacji kandydatów do pracy, które pozwalają nam wyłaniać najlepszych na rynku, to samodzielność, przedsiębiorczość, konsekwencja i odwaga. Spółka działa w bardzo dynamicznej branży i takich też postaw oczekuje od zatrudnianych osób. Nasi pracownicy mają więc bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej Grupy w regionie CEE, mogą wykazać się kreatywnością oraz wcielać w życie swoje pomysły. Co więcej, ABC Data mocno promuje awanse wewnętrzne, a członkowie jej zespołu mogą rozwijać kompetencje w ramach prowadzonych projektów biznesowych, organizowanych szkoleń technicznych, interpersonalnych czy językowych. Oferujemy im również rozbudowany system motywacyjny, w postaci premii finansowych, lecz także pakietów świadczeń opieki zdrowotnej i aktywności sportowej czy nagród w wewnętrznych konkursach i programach.

 

Co uważa Pani za najważniejsze w swoich relacjach z pracownikami?

 

Kultura organizacyjna ABC Data sprawia, że każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko czy pozycję w strukturze, może czuć się ważny i doceniany. Uważam, że na osiągnięciu takiego stanu powinno zależeć wszystkim osobom, którym powierzono kierowanie organizacją. Ważne również, żeby inspirowali oni swój zespół i codziennie zarażali ludzi pozytywną energią, tak jak staram się robić to ja – jak mówią moi współpracownicy, sprawiam, że „chce się chcieć”. Oczywiście nie mam możliwości w codziennej pracy spotkać się czy rozmawiać z każdym pracownikiem ABC Data, staram się więc komunikować poprzez poszczególnych menedżerów. Sądzę, że w kierowaniu Spółką przydaje się także zdrowy dystans do wielu spraw i umiejętność spojrzenia na nie w szerszym kontekście. Właśnie dlatego kieruję się w życiu zasadą, że najważniejsze to uważnie słuchać i pozwolić pracownikom mówić i zadawać pytania. Uważam, że dzięki temu osiąga się najlepsze wspólne korzyści. Pracownik musi wiedzieć, że jego głos, uwagi, inicjatywy są brane pod uwagę i analizowane. Dzięki temu obie strony mają poczucie, że wspólnie przyczyniają się do optymalnego rozwoju firmy i mocniej się z nią identyfikują. Przy wsparciu zaangażowanego, zmotywowanego zespołu osiągnięcie nawet najbardziej ambitnych celów jest możliwe, czego najlepszym przykładem jest ABC Data

 

You may also like...