sr2logo
Parker Hannifin – solidnym pracodawcą - Strony Rynku

Parker Hannifin – solidnym pracodawcą

Parker Hannifin jest globalnym producentem technologii napędów i sterowania, dostarczającym precyzyjne rozwiązania inżynieryjne dla ponad 1100 różnorodnych rynków mobilnych, przemysłowych i aeronautycznych. Początki firmy sięgają 1918 r., gdy została założona w USA przez Arthura L. Parkera jako małe przedsiębiorstwo rodzinne. Obecnie Parker zatrudnia 58 tysięcy pracowników w 49. krajach świata. Firma notowana jest wśród 500 największych firm na giełdzie w Nowym Jorku.
Jej centrala znajduje się w Cleveland w USA.

12

Parker Hannifin istnieje w Polsce od 1995 roku i obecnie zatrudnia około 700. pracowników w kilku lokalizacjach. Dwa zakłady produkcyjne położone są na Dolnym Śląsku, w Warszawie zlokalizowana jest spółka handlowa. Najnowszym oddziałem Parker Hannifin, utworzonym we Wrocławiu w połowie 2013 roku, jest Centrum Usług Wspólnych. Odpowiada za przenoszenie, realizację, a docelowo i optymalizację procesów z zakresu finansów i księgowości, obsługując lokalizacje Parker Hannifin w krajach leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W ciągu ostatnich dwóch lat utworzono w nim ponad 250 nowych miejsc pracy. W ciągu najbliższych dwóch lat Parker Hannifin ESSC zamierza zatrudnić jeszcze 80. pracowników. Oferta pracy skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających dobrą znajomość języków obcych oraz cechujących się umiejętnością pracy z liczbami i analizy danych.
Celem programu Solidny Pracodawca jest nagrodzenie najlepszych pracodawców w Polsce, w szczególności tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, pozwalają zatrudnionym osobom, poprzez codzienną pracę, realizować zarówno swoje, jak i firmowe cele biznesowe oraz tym, którzy inwestują w ludzi jako swój najcenniejszy kapitał. To kolejne, obok otrzymanego tytułu Inwestor w Kapitał Ludzki, wyróżnienie w kategorii zarządzania kapitałem ludzkim dla Parkera. Tym razem firma znalazła się wśród takich laureatów, jak 3M, Bank Zachodni WBK, MAHLE Polska, Nokia Solutions and Networks, PwC Polska czy Toyota.
– W Parkerze szczególną uwagę zwracamy na podmiotowe traktowanie pracowników oraz tworzenie warunków pracy, które w sposób naturalny kreują zaangażowanie – mówi Aliki Jaworska, dyrektor personalny Europy Centralnej i Wschodniej.
Rynek pracy w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat umocnił pozycję pracowników. Przedsiębiorstwa nieustannie muszą szukać odpowiedzi na pytanie, jak pozyskać, utrzymać i rozwijać najlepszych pracowników. Tylko najlepsi pracodawcy, którzy kształtując swoje praktyki zarządcze ukierunkowują je na wzmacnianie zaangażowania pracowników oraz zbudowanie silnych relacji z pracownikami, mogą stworzyć atrakcyjne środowisko pracy.
– Przemiany gospodarcze i technologiczne, nieograniczony dostęp do informacji, demokratyzacja świata, rosnący z każdym pokoleniem odsetek osób wykształconych wpływają na oczekiwania, jakie pracownicy stawiają zarówno pracodawcom, jak i samej treści pracy – dodaje Aliki Jaworska. – Dlatego tak ważne jest dla nas to wyróżnienie. Tytuł Solidnego Pracodawcy potwierdza, że nasze podejście do zarządzania kapitałem ludzkim jest właściwe.
Parker Hannifin jest firmą, która wspiera pracowników w rozwoju i kształtowaniu indywidualnych ścieżek kariery. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Dba o promowanie spójnej kultury organizacyjnej, czerpiącej z różnorodności, kultury szacunku i wspierania się oraz buduje przyjazne środowisko pracy. Wszystkie te aspekty zarządzania organizacją zostały wysoko ocenione przez kapitułę programu.

You may also like...