sr2logo
Odpowiedzialny pracodawca - Strony Rynku

Odpowiedzialny pracodawca

Grupa CIECH jest cenionym i odpowiedzialnym pracodawcą, oferującym zatrudnienie prawie 4 tys. osób w Polsce, w Niemczech i w Rumunii.Dzięki ich pracy i zaangażowaniu CIECH jest liderem polskiego rynku chemicznego i jedną z największych polskich firm o międzynarodowym zasięgu.

Najcenniejszym kapitałem Grupy CIECH są pracownicy. Firma jest cenionym i odpowiedzialnym pracodawcą, oferującym zatrudnienie prawie 4 tys. osób w Polsce, w Niemczech i w Rumunii. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu CIECH jest liderem polskiego rynku chemicznego i jedną z największych polskich firm o międzynarodowym zasięgu. Dynamicznie zmieniającą się organizacją, wdrażającą najwyższe standardy w zakresie zarządzania, innowacji oraz współpracy z Klientami i partnerami biznesowymi.
Dlatego CIECH przykłada tak dużą wagę do budowy dobrych, wzajemnych relacji z pracownikami, opartych na zaufaniu i dialogu. To dzięki ludziom organizacja ciągle się rozwija i buduje wartość dla polskiej gospodarki i giełdy. Stąd jednym z naturalnych fundamentów codziennej działalności jest odpowiedzialna polityka personalna, której celem jest pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników na rynku oraz systematyczna inwestycja w ich rozwój.
Wraz z pojawieniem się nowego inwestora – międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments, posiadającej duże, poparte sukcesami doświadczenie w przekształcaniu firm w rynkowych liderów, CIECH zmienił swoją strategię. Mamy ambitne, długofalowe plany rozwojowe. Ich podstawą jest rozwój organiczny naszego biznesu, zwłaszcza segmentu sodowego, realizacja dużych inwestycji zwiększających moce produkcyjne naszych zakładów oraz silna ekspansja na światowych rynkach. W tym celu kładziemy dużą wagę na ciągłe doskonalenie naszych produktów oraz systematyczny rozwój ich portfolio. Dobrym przykładem może być wprowadzana właśnie przez nas nowa marka w kategorii Home Garden – ZIEMOVIT, będąca naszą propozycją dla wszystkich miłośników zieleni, którzy chcą kompleksowo zadbać o swój przydomowy ogród lub działkę – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH SA.

Inwestycja w pracownika

CIECH, działając na co dzień w bardzo wymagającym biznesie chemicznym. ma pełną świadomość tego, jak ważne dla budowania przewagi konkurencyjnej są umiejętności, wiedza i motywacja pracowników. Dlatego szczególną uwagę przykłada do rozwoju kompetencji i zaangażowania swoich pracowników. Ten cel osiągany jest dzięki specjalnym programom motywacyjnym oraz indywidualnie dobieranym szkoleniom podnoszącym wiedzę specjalistyczną oraz doskonalącym kompetencje „miękkie”.

Wiemy, że dzięki rozwijaniu takich kompetencji jak zaangażowanie, proaktywność, skuteczność w działaniu i otwartość na zmiany osiągamy doskonałość operacyjną, tworząc zarazem zespół gotowy do podejmowania wciąż nowych wyzwań – podkreśla Mirosław Michalski, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkim w CIECH SA.
Pracownicy CIECH S.A. mają możliwość uzyskania dofinansowania lub sfinansowania swojej nauki na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych czy doktoranckich. W związku z międzynarodową skalą swojej działalności, Grupa przykłada również szczególną uwagę do podnoszenia kompetencji językowych swoich pracowników, organizując im indywidualne lub grupowe kursy językowe.

Dzielenie się sukcesami

Nasza polityka jest jasna. Razem z pracownikami budujemy wartość CIECH i wspólnie dzielimy się sukcesami – podkreśla Mirosław Michalski.
Pracownicy CIECH SA objęci są przejrzystym systemem premiowania, uwzględniającym wyniki Grupy oraz indywidualne zaangażowanie. To jednak nie wszystko. Wiedząc jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, spółki z Grupy zapewniają swoim pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia PZU. To oczywiście tylko część benefitów, na które mogą liczyć pracownicy – ich lista jest długa i znajdują się na niej m.in. dofinansowanie do działalności sportowo rekreacyjnej oraz kulturalno-oświatowej. Wiemy, że we wzajemnych relacjach liczą się nawet z pozoru małe rzeczy. Dlatego np. w zeszłym roku zaskoczyliśmy pracowników z ponad 30-letnim stażem. Z okazji 70-lecia CIECH wszyscy otrzymali specjalnie wydane albumy okolicznościowe i dyplomy – dodaje Mirosław Michalski.

Przyjazna rekrutacja

Grupa CIECH – będąc członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji – starannie dba o to, by nowi pracownicy szybko poczuli się pewnie i komfortowo w organizacji. Pomagają w tym specjalne programy wdrożeniowe.
CIECH od lat prowadzi bardzo zaawansowany program stażowy „Przyszłość wiąże się z nami”, skierowany do młodzieży i studentów wyższych uczelni. Doceniając zaangażowanie i potencjał stażystów, Grupa zaproponowała zdecydowanej większości z nich przedłużenie współpracy i dołączenie do grona swoich etatowych pracowników. Firmę łączy wieloletnia współpraca z wybranymi uczelniami, w ramach której prowadzi m.in. specjalne warsztaty rozwojowe dla studentów chemii
i zarządzania.