sr2logo
Usługi faktoringowe Raiffeisen Polbank – szybkie i skuteczne źródło finansowania - Strony Rynku

Usługi faktoringowe Raiffeisen Polbank – szybkie i skuteczne źródło finansowania

„Kredyt kupiecki to najlepszy kredyt na świecie – bez oprocentowania, bez zabezpieczeń, a do tego udzielony przez firmę, na którą mam wpływ, bo jest moim dostawcą”.Takie właśnie myślenie odbiorców determinuje powszechną praktykę sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Odbiorcy są w stanie zapłacić wyższą cenę, żeby tylko uzyskać od dostawcy kredyt kupiecki, dzięki któremu nie muszą się ubiegać o kredyt w banku.

Skoro odbiorcy oczekują odroczonego terminu płatności, to możliwość zaoferowania im takich warunków i wydłużenia terminu płatności do np. 60. dni na pewno jest konkurencyjną przewagą i pomaga firmie wygrać kontrakt. Jednocześnie, udzielając odbiorcy odroczonego terminu płatności, nie można zapomnieć o zabezpieczeniu własnej płynności. Z badań firmy ubezpieczeniowej Atradius wynika, że średni odroczony termin płatności w Polsce wynosi 30 dni, natomiast średnie opóźnienie w płatności wynosi 20 dni. W związku z tym, udzielając odroczenia na 30 dni, trzeba zakładać, że płatność nastąpi praktycznie po dwóch miesiącach. W tym czasie dostawca musi regulować własne zobowiązania. Zaniedbanie kwestii zabezpieczenia płynności na te dwa miesiące może mieć przykre skutki. Statystyki z rynku brytyjskiego mówią o tym, że 80% firm ogłaszających upadłość jest dochodowa.

To właśnie brak płynności, a nie brak zysków powoduje bankructwo przedsiębiorstwa.

To, że udzielającym kredytu kupieckiego jest dostawca, ma dla niego dwie podstawowe konsekwencje. Po pierwsze, odbiorca wie, że to nie bank, a dostawca udzielił mu kredytu, dlatego często wykorzystuje tę relację na swoją korzyść, opóźniając moment zapłaty. Piramida płatności pokazuje kolejność spłaty zobowiązań przez firmy w Polsce. Jak widać, w pierwszej kolejności płacone są zobowiązania wobec Skarbu Państwa, a potem wobec banków. Zobowiązania wobec pozostałych odbiorców są na końcu kolejki, a więc mają największe opóźnienia. Z tego powodu cierpią najbardziej właśnie te firmy, które udzieliły kredytu kupieckiego. W taki właśnie sposób tworzy się to średnie opóźnienie o 20 dni, na które wskazują badania.

Drugą istotną konsekwencją udzielenia kredytu kupieckiego jest prawdopodobieństwo braku zapłaty od części odbiorców, co powoduje bezpośrednie straty dostawcy.

Z obydwoma konsekwencjami pomaga uporać się faktoring pełny. W tym rozwiązaniu dostawca, który jest jednocześnie klientem faktora (w naszym przypadku faktorem jest Raiffeisen Polbank), wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności np. 30 dni i w tym samym czasie, za pomocą prostego systemu internetowego, przekazuje ją do banku. W ciągu dwóch godzin 90% wartości brutto faktury zostaje przelane na jego rachunek. Następnie odbiorca spłaca fakturę na rachunek banku. Po spłacie faktury przez odbiorcę, klient-dostawca otrzymuje od banku pozostałe 10% faktury. Faktoring pełny sprawia, że dostawca praktycznie nie ponosi ryzyka braku zapłaty faktury. Jeżeli do tego dojdzie, to klient ryzykuje tylko 10% jej wartości.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może bezpiecznie udzielać kredytu kupieckiego, ponieważ ma zapewnione finansowanie już w dwie godziny po wystawieniu faktury i nie musi się martwić, czy odbiorca uiści płatność.

Popularność usług faktoringowych jako alternatywnych form finansowania bieżącej działalności firm stale rośnie. Cieszy nas fakt, że świadomość klientów w doborze właściwych rozwiązań jest coraz większa. Oczywiście, nasi klienci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów. Prostota rozwiązań, transparentność opłat i wysoka jakość obsługi powodują, że niemal 1/3 firm korzystających z usług faktoringowych w Polsce to klienci Raiffeisen Polbank.