sr2logo
Słodka tajemnica sukcesu - Strony Rynku

Słodka tajemnica sukcesu

Uczciwe podejście do relacji z pracownikami oraz klientami, odpowiedzialny biznes i nietuzinkowe produkty to klucze do sukcesu Grupy Kapitałowej Mieszko. Suma tych elementów przekłada się na efektywne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, przynosząc realne korzyści na co dzień. Nic więc dziwnego, że w tegorocznej edycji projektu Solidny Pracodawca Roku Grupa uzyskała tytuł w kategorii ogólnopolskiej.

mies

 

 

Pracownik podstawą sukcesu

Asortyment firmy obejmuje wszystkie kluczowe kategorie rynku słodyczy i stale się rozwija nie tylko pod względem jakości produktów, ale również w kwestiach związanych z zarządzaniem personelem. Obecnie w skład Grupy na terenie Polski wchodzi pięć spółek, tym samym zapewniając miejsce pracy ponad 1000 osób. Polityka personalna tych podmiotów ukierunkowana jest na współpracę z ambitnymi, kompetentnymi ludźmi, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę. W myśl idei, iż zadowolenie pracowników procentuje ich efektywną pracą firma zapewnia szereg systemów motywacyjnych, bogaty pakiet socjalny oraz liczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Relacja oparta na zaufaniu, rzetelności oraz wzajemnym wsparciu to wartości, dzięki którym firma jest w stanie zapewnić swoim pracownikom przyjazne środowisko pracy.

Oczy szeroko otwarte na potrzeby innych

Stawiając na jakość swych produktów oraz solidność zatrudnienia, Grupa Kapitałowa Mieszko nie zapomina o sprawach związanych z CSR-em, manifestując swą postawą szacunek do ludzi oraz środowiska. W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej wspiera m.in. domy dziecka, hospicja, banki żywności oraz inne instytucje o charakterze prospołecznym, mając na uwadze pomoc potrzebującym dzieciom oraz osobom chorym. W kwestii ochrony środowiska poza standardowymi działaniami firma wspiera akcję „Sprzątanie świata” na terenie całego powiatu raciborskiego.
Tina Dej

You may also like...