sr2logo
Zmieniamy się dzięki pracownikom - Strony Rynku

Zmieniamy się dzięki pracownikom


3aWieloletnie doświadczenie, produkt dostosowany do zmieniających się czasów i zaangażowani pracownicy – o tych i innych czynnikach będących kluczem do sukcesu firmy rozmawiamy z Aleksandrą Paszkiewicz, dyrektorem ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Nationale-Nederlanden, firmie nagrodzonej

w konkursie Solidny Pracodawca Roku 2016.

– Branża ubezpieczeń dynamicznie się zmienia. Jakie są dla niej kluczowe kierunki rozwoju?
– Branża ubezpieczeniowa stoi przed wyzwaniem adaptacji do kolejnych zmian regulacyjnych, a przy tym zachowania elastyczności wobec rynkowych ewolucji. Pierwszy trend odnosi się do potrzeb klienta i zmiany myślenia o produkcie – kluczowe jest zapewnienie prostej, przejrzystej oferty w miejsce kompleksowych, nie zawsze łatwych do zrozumienia, rozwiązań dominujących obecnie na rynku. Jest to jeden z najważniejszych celów, jakie stawiamy sobie, starając się być liderem branży. Drugi trend to weryfikacja dotychczasowych kanałów dystrybucji i rozwój nowych. Niezaprzeczalnie związane jest to ze wzrostem aktywności ubezpieczycieli w Internecie i cyfryzacją procesów sprzedaży oraz obsługi klientów. Wiąże się to także z dostosowaniem oferty do całkowicie nowych grup docelowych – zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia, dla których zdalna realizacja umowy czy transakcji jest czymś całkowicie naturalnym.
– W jaki sposób te zmiany wpływają na pracowników i ich środowisko pracy?
– Zmiana oblicza rynku ubezpieczeń oznacza dużo bardziej dynamiczne i elastyczne działanie firmy. Pracownicy stoją więc przed wyzwaniem dostosowania się do tych zmian, upraszczania modeli działania, kwestionowania utartych schematów i poszukiwania nowych sposobów odpowiadania na potrzeby klientów. Ponadto, inspirując się innymi branżami i formami działalności, marzymy, aby w korporacyjnym środowisku zbudować swego rodzaju startupowy sposób działania. Staramy się także stworzyć przestrzeń na realizacje innowacyjnych i odważnych pomysłów.
– Jakie wyzwania stoją aktualnie przed pracodawcami z branży?
– Kluczowym wyzwaniem jest zainteresowanie i utrzymanie pracowników o pożądanej postawie oraz umiejętnościach. Potrzebujemy więc osób zaangażowanych i przedsiębiorczych, z inicjatywą oraz umiejących myśleć nieszablonowo. Pragniemy także przełamać stereotyp stagnacji branży i chcemy dokonać tego właśnie poprzez naszych pracowników, którzy będą mieli aspiracje do transformacji i kreowania nowej jakości w rozwiązaniach ubezpieczeniowych.
– Jaki pakiet korzyści (EVP) firma oferuje obecnym i przyszłym pracownikom?
– Przede wszystkim staramy się podchodzić do każdego pracownika indywidualnie oraz elastycznie. Umożliwiamy im m.in. decydowanie o tym, z jakiego pakietu benefitów chcą korzystać, dajemy sposobność do krótszej pracy w piątki czy spoza biura. Stawiamy również na budowanie przyjaznego środowiska pracy oraz wspieramy profilaktykę zdrowia. Dbamy również o atrakcyjne wynagrodzenia i możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych projektach. Pracownik ma też możliwość zaangażowania się w tworzenie zmian w firmie i kreowania nowego wizerunku samej branży.
– Jakie kompetencje preferują Państwo przy doborze nowych pracowników?
– Skłaniamy się ku osobom otwartym na nowe doświadczenia i gotowym do brania spraw w swoje ręce, nastawionym na usprawnianie i wdrażanie innowacji. Szukamy osób, które potrafią współpracować i wspierać innych w ramach realizowanych zespołowo projektach. Znalezienie takich kandydatów nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale dostosowaliśmy naszą ofertę tak, aby przyciągać do nas chętnych i wartościowych pracowników.
– Jakie oczekiwania mają obecni pracownicy firmy?
– Jesteśmy organizacją kilku pokoleń, przez co zatrudniamy osoby o różnych profilach osobowościowych i potrzebach. W związku z tym staramy się odpowiadać na potrzeby każdej z grup. Regularnie pytamy więc pracowników o ich propozycje zmian w firmie. Wiemy dzięki temu, że kluczowe są dla nich przestrzeń do rozwoju, możliwość wpływu na sposób realizacji zadań, atrakcyjność wynagrodzenia i benefitów oraz przyjazna atmosfera i dobra współpraca z przełożonym. Staramy się więc sprostać tym potrzebom, dlatego możliwie szeroko angażujemy pracowników w zmienianie środowiska pracy na takie, które da im szansę wykorzystania swoich mocnych stron i poczucie samorealizacji. Wierzymy bowiem w to, że tylko zaangażowany zespół, wierzący w to co robi jest w stanie realizować siebie, a tym samym rozwijać firmę.