sr2logo
Pracownik to nie rekord w bazie danych - Strony Rynku

Pracownik to nie rekord w bazie danych

Bielskie przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 526 pracowników. Przy tak dużej liczbie łatwo stracić z oczu rzeczywistych ludzi kryjących się za statystyką – w Avio Polska
tak się jednak nie dzieje.

4Avio Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy przemysłowej AVIO, będącej liderem w branży lotniczej, a także członkiem Doliny Lotniczej. Jest to region w południowej Polsce znany z dużej koncentracji firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz zaplecza edukacyjno-szkoleniowego. Funkcjonowanie firmy opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest działalność produkcyjna, w której przedsiębiorstwo skupia się na wytwarzaniu łopatek rotorów i statorów turbin niskiego ciśnienia dla silników lotniczych wielu światowych koncernów. Drugim jest działalność badawczo-rozwojowa, którą Avio Polska realizuje w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Dzięki tej aktywności przedsiębiorstwo jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce i w rankingach związanych z tym obszarem regularnie zajmuje wysokie pozycje.

Avio Polska to duże przedsiębiorstwo, którego załoga z roku na rok się powiększa, co związane jest z długoterminową, bo planowaną na 5 lat w przód strategią zatrudnienia wynikającą m.in. z prognozowanego zapotrzebowania na silniki lotnicze. W Avio Polska pracownik to jednak nie linijka raportu, a troska o niego rozpoczyna się już na etapie rekrutacji, w której główną rolę grają bezpośredni przełożeni. To oni, znający najlepiej środowisko i warunki pracy, weryfikują opis stanowiska oraz wymagania zarówno minimalne, jak i pożądane; biorą także udział w każdej rozmowie kwalifikacyjnej, a cały proces jest przejrzysty i z góry określony. Co warte zaznaczenia, firma organizuje specjalne szkolenia dla przełożonych, które uwrażliwiają ich na kwestie potencjalnej dyskryminacji, uczą prawidłowego formułowania pytań oraz zwracają uwagę na zakres informacji, które od kandydata mogą być wymagane. Avio Polska stosuje politykę równych szans wynikającą z własnego kodeksu etycznego Spirit & Letter. Firma nie stwarza przeszkód osobom ze stopniem niepełnosprawności, zatrudnia ludzi w wieku 50+, kobiety w ciąży oraz młode matki. Tym ostatnim ułatwia funkcjonowanie w zakładzie pracy poprzez przygotowanie specjalnie wydzielonego pokoju dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Pomieszczenie pełni także funkcję pokoju dla diabetyków i jest w tym celu odpowiednio wyposażone.

Przedsiębiorstwo organizuje staże, głównie w działach nieprodukcyjnych, których część kończy się stałym zatrudnieniem. – Podczas stażu mogłam zdobyć nie tylko niezbędne i cenne doświadczenie, ale również zaprezentować swoją osobę jako najlepszego kandydata na stałego pracownika. Po jego ukończeniu otrzymałam propozycję zatrudnienia, którą przyjęłam bez chwili zastanowienia. Oprócz możliwości poznania najnowszych technologii stosowanych w przedsiębiorstwie, warto podkreślić, a właściwie postawić na pierwszym miejscu, załogę firmy. Pracownicy chętnie służą pomocą i dzielą się niejednokrotnie zdobywanym przez długie lata doświadczeniem – mówi Joanna Podstawny, Manufacturing Engineer. Firma współpracuje również z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w ramach promocji zatrudnienia (programy „Sprężyna Kariery”, „Kariera na Start”), otwarte jest na inne inicjatywy, np. Dzień Przedsiębiorczości organizowany przez licea, a w 2015 r. rozpoczęło współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Bielsku-Białej.

Każdemu, kto zostanie pracownikiem Avio Polska, firma daje szeroki wachlarz możliwości indywidualnego rozwoju. Opracowany i na bieżąco aktualizowany plan szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych) obejmuje zarówno szkolenia obligatoryjne, podnoszące kwalifikacje zawodowe, jak i różnego rodzaju kursy. Pracownicy biorą udział w szkoleniach technicznych, które dają dodatkowe uprawnienia, jak np. spawanie TIG, uprawnienia UDT do obsługi urządzeń, obsługa robotów IRB, czy obsługa programów projektowych. Oferowane są również szkolenia miękkie m.in. z zakresu komunikacji, motywacji, zarządzania, umiejętności prezentacji. Co roku Avio Polska organizuje kilka grup kursów językowych, głównie języka angielskiego, na różnych poziomach zaawansowania, a same zajęcia są zarówno indywidualne, jak i grupowe. Cyklicznie odbywają się także zajęcia organizowane przez ośrodek szkoleniowy korporacji GE. Zazwyczaj są to kilkudniowe szkolenia wyjazdowe prowadzone przez certyfikowanych trenerów dotyczące umiejętności przywódczych czy typowo technicznych zagadnień specyficznych dla branży lotniczej. Jednym z najważniejszych aspektów rozwoju pracownika w ogóle jest możliwość awansu – tutaj Avio Polska prowadzi przejrzystą politykę. Firma publikuje informacje o wszystkich otwartych stanowiskach zarówno w mediach zewnętrznych, jak i w sieci wewnętrznej. Ponadto, pracownicy mają dostęp do Career Opportunity System, w którym publikowane są ogłoszenia z całej korporacji GE, na które, po spełnieniu określonych kryteriów, mogą aplikować. Promowani są również pracownicy z zewnątrz na stanowiska kierownicze i liderskie. – Zacząłem pracę w Avio Polska jako technolog, aby następnie przejść na równoległe stanowisko specjalisty jakości ds. produkcji. Po okresie 3 lat zostałem liderem inżynierów jakości, będąc odpowiedzialnym za ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wyrobów. Przy zmianach stanowiska pracy korzystałem z Career Opportunity System. Warto dodać, iż w 4-letnim okresie pracy odbyłem szereg szkoleń m.in. te organizowane przez ośrodek szkoleniowy korporacji GE tj. FOL (Foundation of Leadership), szkolenia wewnętrzne Avio z zakresu six sigma (Black Belt), a także szkolenia miękkie z tematyki umiejętności prowadzenia prezentacji, zarządzania czy motywacji – mówi Dawid Bogisz, Process Improvement
Leader.

Avio Polska posiada rozbudowany system motywacyjny oraz świadczeń socjalnych. Są to m.in. comiesięczna premia jakościowa, comiesięczna premia absencyjna (wypłacana pracownikom, którzy w danym miesiącu nie zanotowali absencji), premia wakacyjna, roczna nagroda świąteczna, bony z okazji świąt Bożego Narodzenia przypadające na każde posiadane dziecko, opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego czy karta Multisport. Firma realizuje system Above & Beyond, w którym każdy pracownik może nominować kogoś innego do nagrody, a więc i każdy może ją otrzymać. Niezwykle ciekawy jest program EAP Employee Assistance, w którym pracownik może zwrócić się o pomoc w wielu tematach poprzez czynną całą dobę infolinię.
Niemożliwą do przecenienia we współczesnym świecie jest społeczna odpowiedzialność biznesu, która powinna wyznaczać i wyznacza trendy działalności przedsiębiorstw. Lista działań podjętych na tym polu przez Avio Polska jest imponująca i nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Jedną z ważniejszych kwestii w zakresie CSR jest ograniczenie zużycia energii, które wiąże się m.in. z modernizacją i unowocześnieniem systemu grzewczego hali. Firma zadbała także o doraźne reagowanie na ewentualne zagrożenia zdrowia i życia pracowników poprzez rozbudowanie wewnątrzzakładowego systemu udzielania pierwszej pomocy, szkoląc załogę oraz zakupując defibrylatory AED. Jednak społeczna odpowiedzialność dotyczy nie tylko przedsiębiorstwa, ale także pracujących w nim osób. W zakładzie sprawnie i z powodzeniem działa wolontariat. Pracownicy podejmowali takie inicjatywy jak: sztafeta Płyniemy do Rzymu (w porozumieniu ze Stowarzyszeniem ADA), zbiórka nakrętek przeznaczona na rehabilitację osoby chorej na dystrofię obręczowo-kończynową, zbiórka dla szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej, wspólne hobby – współpraca z niepełnosprawnymi czy regularna pomoc dla schroniska dla zwierząt. – Prężnie działającą inicjatywą jest również GE Women’s Network, promująca rozwój zawodowy oraz osobisty kobiet. W ramach akcji umożliwiamy promowanie wizerunku kobiety aktywnej oraz działań na rzecz profilaktyki zdrowia kobiet. Zachęcamy panie do inicjowania zmian w kulturze firmy, promowania „męskich” zawodów wśród młodych kobiet – mówi Joanna Drobik, Material and Logistic Manager.

Avio Polska aktywizuje swoją załogę, liczy się z jej pomysłami oraz wspiera w inicjatywach zarówno tych dotyczących zakładu, jak i wychodzących do społeczeństwa. Czy potrzeba więcej przykładów na to, że dla bielskiego przedsiębiorstwa pracownik to nie rekord w bazie danych?