sr2logo
Od kosmosu po Hollywood zawsze solidni – Parker - Strony Rynku

Od kosmosu po Hollywood zawsze solidni – Parker

Program kosmiczny, rolnictwo, przemysł lotniczy, budowlany, medycyna czy plany zdjęciowe Hollywood – wszystkie te światy łączą rozwiązania Parker Hannifin. Firmy, która powstała ponad 100 lat temu w małym warsztacie mechanicznym w Cleveland, Ohio. Obecnie jest ona wiodącym na świecie producentem napędów i sterowań hydraulicznych, pneumatycznych i elektromechanicznych. Od 25 lat działa również w Polsce. W 2013 roku we Wrocławiu powstało Centrum Usług Wspólnych, jako pierwszy tego typu oddział na świecie. Centrum odpowiada za przenoszenie i realizację procesów finansowych i księgowych, obsługując lokalizacje firmy w tej części globu. 

3Wartość rynkowa Parker Hannifin przekracza 13 mld dolarów, jednak dla firmy największą wartość zawsze stanowili ludzie. Zarząd firmy kieruje się polityką, która ceni przede wszystkim ludzi i ich rozwój. Pracownicy mogą uczęszczać na dofinansowywane przez firmę kursy językowe oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Osoby o wysokim potencjale rozwojowym korzystają z coachingu oraz mentoringu, mogą ubiegać się również o dofinansowanie studiów. Niezależnie od pełnionej w firmie funkcji, zatrudnieni w Parker Hannifin mają możliwość udziału w licznych projektach wewnętrznych, co pozwala im realizować się w wyzwaniach pozazawodowych. Przykładem takich aktywności jest grupa ds. działalności charytatywnej czy organizacji wydarzeń dla zespołu.
Firma zapewnia wiele przestrzeni na inicjatywy pracownicze. Dzięki temu mają miejsce wydarzenia związane z Dniem Dziecka, zbiórki żywności dla potrzebujących czy świąteczne kiermasze charytatywne. Dla parkerowych dzieciaków przygotowujemy coroczne półkolonie, a dla ich rodziców imprezy okolicznościowe. Każdy z nas może nagrodzić swojego współpracownika za zaangażowanie lub wsparcie nominując go do wewnętrznego programu nagród pracowniczych.
Zależy nam na rozwoju naszych talentów, dlatego w przypadku pojawienia się nowych wakatów w pierwszej kolejności zapraszamy członków zespołu do rekrutacji, dając im możliwość awansów zarówno poziomych, jak i pionowych. Pracownicy mogą aplikować na stanowiska do innych spółek korporacji Parker Hannifin na całym świecie.
W bogatym wachlarzu benefitów oferowanych przez firmę znajdują się takie możliwości, jak: opieka medyczna Lux Med, karta Multisport, karta Lunchpass, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny czy bilety do kina.
To pracownik decyduje o tym, co jest dla niego najbardziej interesujące. Ponadto każdy pracownik ma możliwość wspierania organizacji charytatywnych poprzez przekazywanie na ich rzecz części ze środków benefitowych. Parker Hannifin w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu pomnaża te środki oraz dodatkowo organizuje akcje we współpracy z DKMS i Krwiodawstwem.
W Parker Hannifin można zarówno zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w ramach programu płatnych praktyk, jak i zwiększać swoje umiejętności, będąc doświadczonym specjalistą. W zależności od doświadczenia, wiedzy i umiejętności, kandydaci przyjmowani są m.in. w działach zobowiązań, należności, rozliczania kosztów podróży pracowników, płatności oraz działach wspierających: HR, IT lub administracji. W procesie rekrutacji firma kładzie duży nacisk na weryfikcję nie tylko kompetencji merytorycznych, ale również społecznych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie zespołu, opierającego się na współpracy, dzieleniu się doświadczeniem, oraz wzajemnie motywującego się do ciągłego rozwoju.
To jedna z największych wartości Parker Hannifin.

You may also like...