sr2logo
Ludzie – warto w nich inwestować - Strony Rynku

Ludzie – warto w nich inwestować

sdfdsf – Jakie były największe osiągnięcia w zarządzanym przez Panią obszarze w 2014 roku?

– Rok 2014 to przyjęcie i wdrożenie w ANWIL wartości Grupy ORLEN, ujętych w pięciu kluczowych hasłach: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Określają one podejście każdego pracownika Grupy ORLEN, a więc także i pracowników ANWIL, do realizacji zadań i wyznaczonych celów. Ludzie stanowią kluczowe ogniwo naszych wartości. Od każdego zatrudnionego w naszej firmie, od jego umiejętności i zdolności zawodowych zależy, czy i w jakim stopniu zostanie wykorzystany potencjał firmy.

– W jaki sposób ANWIL umożliwia pracownikom ich rozwój?

– Inwestowanie w ludzi i rozwijanie talentów jest dla nas niezwykle ważne. Tylko dobrze zmotywowani fachowcy, najwyższej klasy specjaliści i menedżerowie w optymalny sposób wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania oraz spełniają oczekiwania klientów i kontrahentów. Wspomniane inwestycje w kapitał ludzki gwarantują ANWIL utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej. Poza zbiorem tzw. twardych benefitów zapisanych w układzie zbiorowym pracy posiadamy bardzo bogaty program dodatkowych świadczeń, które motywują pracowników. Dofinansowujemy podnoszenie przez pracowników wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, takich jak: studia wyższe, podyplomowe, MBA. Pracownicy mają możliwość korzystania z kursów języków obcych. Prowadzimy różnorodne szkolenia rozwijające kompetencje pracowników. Dodatkowo zapewniamy możliwość aktywnego uczestniczenia w sympozjach i konferencjach. Zachęcamy zatrudnionych u nas specjalistów do wymiany doświadczeń, a także dajemy szansę rozwoju w ramach mobilności wewnętrznej w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

– XXI wiek to dynamiczny rozwój komunikacji. Jak Państwo budujecie komunikację wewnątrz organizacji?

– Identyfikujemy się z misją spółki pod hasłem: „Tworząc chemię, napędzamy przyszłość”. Dbamy, aby również między pracownikami tworzyła się „dobra chemia”. W 2014 roku zainicjowaliśmy nowe praktyki w komunikacji wewnętrznej. W mojej opinii, szczególnie ważne są otwarte, cykliczne spotkania przedstawicieli zarządu z pracownikami spółki. Uczestniczyć w nich może każdy zatrudniony w ANWIL. Pracownicy mają najlepszą możliwość bezpośredniego zadania pytań kierującym firmą, wyrazić swoją opinię czy zgłosić w takiej formie sugestię oczekiwanych zmian. Staramy się szybko i możliwie jak najszerzej informować o najważniejszych wydarzeniach. Do tego celu wykorzystujemy szereg narzędzi: intranet, bezpośredni mailing czy sieć informacyjnych monitorów tv umieszczonych na terenie spółki.

– Nowoczesne firmy umożliwiają swoim pracownikom rozwijanie własnych zainteresowań pozazawodowych. Czy Wasi pracownicy mają takie możliwości?

– Tworzenie „chemii” to nie tylko dbałość o rozwój pracowników, ale również wspieranie ich pasji. Pomagamy finansowo w realizacji zainteresowań poprzez wewnętrzny program ANWIL Pasja. Podejmujemy też różne formy integracji pracowników, także sportowo-rekreacyjne. Do tradycyjnych, które mają już swoją historię, doszły w 2014 roku nowe wydarzenia o ponadregionalnym czy wręcz ogólnokrajowym zasięgu – ORLEN Olimpiada, VERVA STREET RACING oraz
ORLEN WARSAW MARATHON. Udział we wspomnianych imprezach łączy i integruje wszystkich pracowników Grupy ORLEN z Polski, Czech, Niemiec, Litwy i Kanady.

– Czy Wasze programy skierowane są wyłącznie do pracowników firmy?

– Podejmowane przez nas działania ukierunkowane są zarówno na pracowników, jak i na ich rodziny. Od lat organizujemy wyprawki dla uczniów, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, wakacje z ANWIL oraz paczki i imprezy dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia.
W 2014 roku lista benefitów dla pracowników i ich rodzin powiększyła się o pakiety medyczne, dzięki którym mają oni łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.
W ubiegłym roku wdrożyliśmy program opieki w szczególnych przypadkach losowych, np. wspierający rodziny pracowników zmarłych pracowników. W tej niezwykle trudnej sytuacji rodzina otrzymuje wsparcie koordynatora, który nie tylko pomaga w załatwieniu spraw administracyjnych, ale również stara się wesprzeć rodzinę w innych aspektach życia.
Nie poprzestajemy jednak na obecnie zatrudnionych i ich rodzinach. Prowadzimy też szereg zajęć dla byłych pracowników. W ANWIL bardzo aktywnie działają koła emerytów. Byli pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych i otrzymują bony z okazji świąt.

– Które z powyższych osiągnięć przyniosło, w Pani opinii, najwięcej korzyści spółce?

– Moim zdaniem, najważniejszym działaniem było promowanie zrozumienia naszych wartości. Są one naszym drogowskazem w codziennej działalności i przypominają o kulturze postępowania wobec siebie i klientów ANWIL. Zatrudniamy ludzi w różnych grupach wiekowych, natomiast największą grupę stanowią 40-50-latkowie. Zarządzanie wielopokoleniową społecznością wymaga różnorodności w sposobie zarządzania, rozwijania i motywowania pracowników, empatii i zrozumienia. Z jednej strony budujemy synergię, aby różne grupy wiekowe współpracując mogły uczyć się od siebie, natomiast z drugiej strony razem tworzymy atrakcyjne miejsce pracy dla siebie i dla osób dołączających do społeczności ANWIL.

– Jakie cele i zadania, jako Solidny Pracodawca, stawia przed sobą ANWIL w 2015 roku?

– Przede wszystkim dalsze inwestowanie w rozwój pracowników. Oznacza to wspieranie tych kierunków edukacji i rozwoju, które w kontekście strategii są ANWIL najbardziej potrzebne.
Dużym wyzwaniem jest nadchodząca zmiana pokoleń i związany z nią projekt, który ma na celu umożliwienie przejścia pracownikom na emeryturę, przy jednoczesnym przejęciu zadań i kompetencji przez młode pokolenie.

Mamy świadomość, że realizacja celów stawianych przed ANWIL, nie tylko z obszaru personalnego, wymaga czasami ponadprzeciętnego zaangażowania wszystkich pracowników. Dlatego będziemy rozwijali wszystkie formy kontaktów z pracownikami oraz działania sprzyjające budowie dobrej atmosfery w spółce. To dla nas jeden z priorytetów na rok 2015 i następne lata.

You may also like...