sr2logo
Lider hurtowego handlu materiałami budowlanymi - Strony Rynku

Lider hurtowego handlu materiałami budowlanymi

Grupa PSB Handel S.A., z siedzibą w Wełeczu, działa na rynku od 20. lat. Jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów typu „dom i ogród” w Polsce. Obecnie Grupa zrzesza 382 małe i średnie rodzinne firmy z terenu całego kraju, prowadzące handel w 315. składach budowlanych, w 268. marketach PSB-Mrówka oraz 53. centrach handlowych PSB-Profi.

5Podmioty zrzeszone w Grupie oraz ich oferta

Obecnie Grupa zrzesza 382 firmy z całej Polski. W jej ofercie znajduje się cały wachlarz produktów potrzebnych do budowy i remontu domu lub miesz­kania. Zawiera on 360 tys. pozycji asortymentowych, które pochodzą od 715. dostawców – producentów materiałów w Polsce. W ofercie składów i placówek Profi znajdują się materiały do budowy i remontu, a w sklepach Mrówka dostępne są materiały wykoń­czeniowe, dekoracyjne, oświetleniowe, hobbistyczne, elektronarzędzia oraz produkty do ogrodu. Placówki PSB oferują także doradztwo i pomoc przy wyborze materiałów – rzetelną i fachową obsługę.

Jakość i rzetelność – marka rekomendowana przez klientów

W Grupie PSB fundamentem działalności jest jakość materiałów, usług okołosprzedażowych oraz rzetelność wobec interesariuszy. Kluczowymi dostawcami Grupy są krajowi liderzy w swoich kategoriach asortymentowych. Grupa podnosi standardy obsługi klienta i rozszerza gamę produktów poprzez rozbudowę sieci detalicznej PSB-Mrówka. Tradycyjne hurtownie są przekształcane w nowoczesne centra budowlane pod nazwą PSB-Profi. Od wielu lat Grupa prowadzi także intensywne programy szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje pracowników sieci oraz kilku tysięcy wykonawców budowlanych, stale zaopatrujących się w jej placówkach. Firmy rodzinne w zorganizowanej grupie są bardziej elastyczne – indy­widualnie dostosowują się do zmieniających się potrzeb klientów na rynkach lokalnych, a właściciele tych pla­cówek są bardziej decyzyjni niż kierownicy w sieciach scentralizowanych. Dowodem na długoterminową opłacalność inwestycji w jakość jest obecność Grupy PSB w pierwszym w Polsce rankingu 100. najlepszych polskich marek rekomendowanych przez klientów. Odpowiedzi udzielone przez 5 tysięcy rodzimych kon­sumentów uplasowały firmę na 35. miejscu w kategorii „pozaspożywczy handel detaliczny”, najwyżej wśród marek reprezentujących sektor materiałów budowlanych oraz „dom i ogród”. Grupa PSB została uhonorowana w tym roku złotym Laurem Konsumenta w kategorii hurtownie budowlane. To, do kogo powędrowało godło, zostało rozstrzygnięte na podstawie głosów klientów zweryfikowanych drogą ogólnopolskiego sondażu
w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta.

Follow by Email
LinkedIn
Share