sr2logo
Inwestujemy w pracowników - Strony Rynku

Inwestujemy w pracowników

Tarczyński S.A. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin oraz przekąsek mięsnych, która posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. 

8Misję firmy stanowi tworzenie z zaangażowaniem i pasją produktów wysokiej jakości. Dzięki kon­sekwentnie realizowanej polityce i strategii przed­siębiorstwa Tarczyński zyskał pozycję lidera w swojej branży. Do najważniejszych nagród, certyfikatów i wyróżnień uzyskanych przez firmę znajdują się: 3 miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie, Gazele Biznesu, Na­groda Orzeł Eksportu oraz prestiżowa Perła Polskiej Gospodarki uzyskana w 2016 r. oraz wiele innych.

Zatrudnienie i kariera

Obecnie firma zatrudnia ponad 1500 pracowników. Organizacja zdaje sobie sprawę, że na rynku pracy nadal brakuje dobrych fachowców, dlatego inwestuje w kształcenie młodych talentów, organizując całoroczne płatne staże dla studentów. Jest szczególnie otwarta na kierunki: technologia, automatyka czy ekonomia, a także zarządzanie i inżyniera produkcji. Firma w ramach praktyki i stażów współpracuję z szkołami zawodowymi i średnimi. Dzięki takim działaniom ponad 85% pracowników po ukończeniu stażu znajduje zatrudnienie w firmie po ukończeniu staży i praktyk.

Tarczyński S.A. stawia na ciągły rozwój

Firma zapewnia swoim pracowni­kom możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji za­wodowych zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak również kompetencji twardych. Działając zgodnie z opracowaną strategią szkoleń i kursów, oferuje swym pracownikom możliwość rozwoju m.in. w Akademii Zarządzania Tarczyński S.A. W ramach Akademii działa cykl szkoleń W Paczce Siła, mających na celu podnoszenie kompetencji managerskich. Ofertę szkole­niową firmy uzupełnia szereg szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, dofinansowanie do nauki, kierowanie na studia, oraz liczne kursy zawodowe i językowe. W zakresie szkoleń firma proponuje innowacyjne rozwiązania, takie jak program Operator Szkoleniowiec (usprawniający proces adaptacji nowych pracowników) oraz program Gemba Coaching (indywidualne wsparcie poprzez zewnętrznego men­tora, którego celem jest inspirowanie pracownika do wdrażania zmian).

Pracownicy największą wartością firmy Tarczyński S.A.

Realizacja wielu niestandardowych zadań wymaga stabilnej i dosko­nale wyszkolonej kadry. Aby taką kadrę pozyskać i utrzymać, firma pozwala swoim pracownikom na zawodowy rozwój.
Sprawnie funkcjonująca nowoczesna polityka personalna firmy wpłynęła na pozytywny wizerunek firmy Tarczyński S.A. jako atrakcyjnego pracodawcy na polskim rynku. Potwierdza to uzyskany już trzykrotnie przez firmę tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

Follow by Email
LinkedIn
Share