sr2logo
Klient prawdę Ci powie, czyli faktoring oczami przedsiębiorców - Strony Rynku

Klient prawdę Ci powie, czyli faktoring oczami przedsiębiorców

 

1

Joanna Traczyk Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży Faktoringu Raiffeisen Polbank

Banki prześcigają się w walce o pozyskanie klienta. W ofertach pojawiają się coraz to nowe produkty i usługi (często jest ich cały wachlarz), które są elastyczne i dostosowane do sytuacji i aktualnej potrzeby firmy. Na ile oferta banku wydaje się atrakcyjna, a współpraca satysfakcjonująca, decyduje zawsze sam klient. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po raz kolejny Raiffeisen Bank Polska S.A. zajął czołową pozycję w rankingu popularności usług faktoringowych, otrzymując godło Top Marka w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta 2018 w kategorii usługi faktoringowe.

Raiffeisen Polbank od lat poddaje ocenie i krytyce klientów swoją ofertę produktów i usług faktoringowych w badaniu realizowanym przez niezależną agencję badawczą GfK Polonia. Badanie ma charakter anonimowych wywiadów, które dotyczą oceny obszaru współpracy z klientami, jak również systemów, z których klienci korzystają podczas codziennej obsługi produktów faktoringowych. Pytamy klientów o wrażenia z pierwszego kontaktu z przedstawicielem naszego banku, prosimy ich również o ocenę codziennej współpracy z naszymi pracownikami. Uzyskane informacje pomagają nam planować zmiany, których celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów. Dzięki regularnym, corocznym badaniom, stale monitorujemy trendy zmian w poszczególnych obszarach i bacznie obserwujemy zmianę oczekiwań klientów. W efekcie, jesienią 2017 roku, jako pierwszy bank-faktor w Polsce, wprowadziliśmy aplikację mobilną do obsługi transakcji faktoringowych – smart factoR.
Zgodnie z przewidywaniami, aplikacja szybko zdobyła popularność. Obecnie korzysta z niej ponad 400 użytkowników. Duże firmy, w których obsługą faktoringu zajmuje się księgowość, doceniają w aplikacji m.in. możliwość szybkiego wglądu w informacje o dostępnym limicie faktoringowym. W przypadku mniejszych firm, których księgowość jest prowadzona najczęściej przez zewnętrzne biuro rachunkowe, a właściciel firmy musi działać samodzielnie i spoza biura, bardzo pomocny okazuje się mobilny dostęp do informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami, możliwość wysłania faktur do finansowania z każdego miejsca czy bezpośredni kontakt z doradcą faktoringowym.

Duża konkurencja na rynku i wysokie koszty prowadzonej działalności wywierają presję na podmioty gospodarcze. Kluczowym elementem powodzenia w biznesie staje się utrzymanie płynności finansowej, co wobec rosnącego zadłużenia polskich przedsiębiorstw i opóźnień w realizacji płatności przez kontrahentów bywa dużym wyzwaniem. Nie dziwi zatem fakt, że niezmiennie za najważniejszą korzyść z faktoringu klienci uznają poprawę płynności finansowej (91% badanych). Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie dające przedsiębiorcom szybki dostęp do gotówki ułatwia im rozwój na nowych rynkach czy nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. „Możliwość uzyskania dodatkowego finansowania”, „dostarczenie wiedzy na temat rozliczeń i opóźnień” czy „możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom” to pozostałe, istotne zdaniem klientów, zalety faktoringu.

W tegorocznym badaniu klienci Raiffeisen Polbank – po raz pierwszy – wskazali faktoring jako produkt łatwiej dostępny niż tradycyjny kredyt obrotowy. Wg naszej oceny, jest to wynik rosnącej świadomości przedsiębiorców, którzy aktywnie poszukują informacji o produktach finansowych, porównują oferty dostępne na rynku, pytają o nowości i oczekują korzystnych dla siebie zmian w palecie produktowej.

Klienci korzystający z faktoringu w Raiffeisen Polbank mają dużą wiedzę na temat możliwości wykorzystania produktów dla swoich potrzeb. Podczas wywiadów przekazują nam cenne uwagi odnośnie niedogodności systemowych i doceniają wdrażane modyfikacje, czego wyrazem są wysokie oceny systemu operacyjnego R-faktor. 95% klientów określiło poziom zadowolenia z systemu jako bardzo wysoki i wskazało korzystne zmiany, jakie zostały wprowadzone po ubiegłorocznej analizie wyników badania.
Popularność faktoringu stale rośnie. Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) w roku 2017 wzrosły o 16,7% w porównaniu z rokiem 2016. Z faktoringu oferowanego przez firmy zrzeszone w PZF korzystało w 2017 roku ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych, a poza PZF faktoring oferują również mniejsze spółki działające na rynku głównie w segmencie mikroprzedsiębiorstw.
c

Za popularnością faktoringu przemawia fakt, że mogą z niego korzystać firmy prowadzące właściwie każdego typu działalność gospodarczą, a usługa może być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Do niedawna warunkiem, jaki musiała spełniać firma, aby korzystać z faktoringu w Raiffeisen Polbank, był obrót roczny powyżej 4 mln zł. Obecna oferta banku została rozszerzona o faktoring dla do mniejszych firm, z obrotem rocznym od 1 mln zł.
Przedsiębiorcy w kraju coraz chętniej korzystają z faktoringu pełnego, zabezpieczającego ich na wypadek nietrafionej transakcji bądź niewypłacalności kontrahenta. Firmy konkurencyjne jako zabezpieczenie stosują polisę ubezpieczeniową. Jest to polisa banku, zawarta z TU lub polisa klienta, jeśli transakcja została wcześniej przez niego ubezpieczona.

Raiffeisen Polbank – jako jedyny na rynku – oferuje klientom faktoring pełny PLUS. Jest to rozwiązanie, w którym, oprócz szybkiej wypłaty zaliczki za finansowane faktury, bank przejmuje ryzyko braku zapłaty przez kontrahentów. Na początku klienci podchodzili do tej formy faktoringu nieśmiało, obawiając się wysokiego kosztu usługi. Dzisiaj bardzo chętnie wybierają właśnie to rozwiązanie, głównie ze względu na prostą i jasną konstrukcję ceny – klient sam decyduje, które faktury chce wysłać do finansowania, a koszt usługi jest skalkulowany jako procent od faktury.
Dzięki temu klient sam może planować finansowanie faktur zależnie od potrzeb, będąc świadom kosztu, jaki poniesie. Ma to duży wpływ na wysoką ogólną ocenę produktu, jaką klienci przyznali Raiffeisen Polbank w badaniu.

W tegorocznym badaniu GfK Polonia wysoki poziom zadowolenia z faktoringu w Raiffeisen Polbank wykazało aż 92% klientów. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiemy, jak to się robi najlepiej! Nie bez powodu 21% wszystkich firm korzystających z faktoringu w Polsce to klienci naszego banku.

Follow by Email
LinkedIn
Share