sr2logo
KRM otrzymuje nagrodę Solidnego Pracodawcy Roku - Strony Rynku

KRM otrzymuje nagrodę Solidnego Pracodawcy Roku

KRM jest duńską firmą, z siedzibą w Zug, w Szwajcarii, która działa jako firma siostrzana ECCO Sko A/S w ramach grupy ECCO Holding Group. KRM zajmuje się sprzedażą i dystrybucją marki ECCO w Europie. Współpraca z duńską marką obuwniczą rozpoczęła się w 2010 roku w ramach konsultacji dotyczących sklepów w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Dziś KRM oferuje swoim klientom najlepsze buty oraz doskonałą obsługę na 22. rynkach.

6Firma ma jeden, ambitny cel: stać się wiodącym sprzedawcą detalicznym obuwia w Europie. Patrząc na dynamiczny wzrost firmy, są na to ogromne
szanse. W ciągu 2 lat portfolio sklepów podwoiło się, a w każdym tygodniu otwierany jest nowy salon w Europie. KRM tworzy dynamiczny zespół składający się z ponad 30 narodowości, zatrudniając ponad 1700 pracowników. W polskiej spółce zatrudnione jest 548 osób, a siedziba w Warszawie obejmuje działy operacyjne: zasobów ludzkich, marketingu, obsługi klienta, a także zaplecze logistyczne, magazyn i dział IT.

Należąc do rodziny ECCO, pracownicy KRM kierują się takimi samymi zasadami i wartościami jak marka ECCO. Kodeks postępowania duńskiej marki ściśle określa podstawowe zasady społeczne i środowiskowe, regulujące sposób prowadzenia działalności KRM. Zobowiązaniem firmy jest szanowanie lokalnej kultury krajów, w których znajdują się sklepy oraz biura, a także wspieranie oraz przyjmowanie proaktywnego podejścia do ochrony międzynarodowo określonych praw człowieka. KRM walczy z dyskryminacją w miejscu pracy, szanuje prawo jednostki do wolności religijnej oraz pragnie zapewnić wszystkim pracownikom miejsce pracy wolne od nękania lub molestowania i potępia wszelkie formy przymusowej pracy. KRM to również wiele benefitów pozapłacowych, a także świetna atmosfera pracy, dzięki której liczni pracownicy chwalą się długim stażem pracy.

Oprócz głównego celu, KRM wspiera również ECCO pomagając marce stać się liderem w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.
KRM wspiera również akcje charytatywne. W tym roku odbył się Ecco Walkathon – największy charytatywny spacer na świecie, który po kilku latach przerwy powrócił do Polski. Do wyboru uczestnicy mieli dwie wytyczone trasy na 6 i 10 km, a za każdy przebyty kilometr ECCO przekazuje 4 złote na konto fundacji wybranej przez uczestnika.

Follow by Email
LinkedIn
Share