sr2logo
Geis Solidnym Pracodawcą 2018 - Strony Rynku

Geis Solidnym Pracodawcą 2018

Po wnikliwej analizie opinii o firmie, podejścia do pracowników, warunków pracy oraz możliwości rozwoju, decyzją kapituły konkursowej, Grupa Geis w Polsce reprezentowana przez Geis PL sp. z o.o. otrzymała prestiżowy tytuł Solidny Pracodawca 2018 w kategorii ogólnopolskiej.

2Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce – szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR oraz prowadzą wzorcową politykę personalną przekładającą się na wysoką jakość produktów oraz usług. Podczas weryfikacji firm brane są pod uwagę liczne kryteria, takie jak: warunki pracy, dynamika zatrudnienia, polityka szkoleń i rozwoju pracowników, możliwości awansu, jak również uwzględniane są opinie Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Pracy oraz władz lokalnych. Tym samym, godło Solidny Pracodawca jest wiarygodną gwarancją rzetelności, solidności i mocnej pozycji rynkowej laureata.

– Jest nam niezmiernie miło, że nasze działania dostrzegane są już nie tylko na arenie lokalnej, ale również ogólnopolskiej. Tytuł Solidnego Pracodawcy 2018 to dla nas wielki zaszczyt i potwierdzenie, że kierunek rozwoju, w którym zmierzamy, jest właściwy – mówi Adam Kwiatkowski, wiceprezes zarządu Grupy Geis w Polsce.

Do otrzymania tytułu Solidnego Pracodawcy Roku nie wystarczy przestrzeganie przez firmę wszystkich norm przewidzianych w prawie pracy. Po wstępnej weryfikacji kapituła konkursowa wyłania spośród nominowanych firmę, która spełnia szereg innych wymogów, tj. przede wszystkim prowadzi w sposób usystematyzowany wszystkie procesy HR, inwestuje w rozwój pracowników, posiada atrakcyjne systemy motywacyjne oraz ciekawe programy stażowe dedykowane dla młodych osób.

– Bycie dobrym i odpowiedzialnym pracodawcą jest nieodłączną częścią naszej kultury organizacyjnej. To nasze zobowiązanie wobec pracowników, które podejmujemy każdego dnia. Udział w programie Solidny Pracodawca Roku był dla nas okazją do sprawdzenia, czy wizja, kultura naszej organizacji, filozofia pracy, a także styl zarządzania zasobami ludzkimi składają się właśnie na słowo „solidny”– mówi Dorota Wójcik, HR Manager Grupy Geis w Polsce. – Uhonorowanie naszej firmy tytułem Solidny Pracodawca 2018 jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz potwierdzeniem, że praca, jaką każdego dnia wykonujemy, aby angażować naszych pracowników i tworzyć im przyjazne środowisko pracy, przynosi efekt. Mamy świadomość, że bycie godnym zaufania pracodawcą wymaga nieustannej pracy, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że warto to robić – podsumowuje.

Follow by Email
LinkedIn
Share