sr2logo
Rohhe – odpowiedzialna marka na trudne czasy - Strony Rynku

Rohhe – odpowiedzialna marka na trudne czasy

Z dumą trzeci rok z rzędu przyjmujemy wyróżnienie złoty Laur Klienta w kategorii „Odpowiedzialna Marka”. Fakt wyboru naszej firmy w ogólnopolskim głosowaniu klientów i sympatyków oraz towarzystwo znamienitych laureatów wcześniejszych edycji czynią to wyróżnienie szczególnie cennym i pożądanym.

Jako załoga Rohhe jesteśmy wdzięczni i dumni, że zostaliśmy zaliczeni do tak znakomitego grona. Przyczynę najgłębszą naszego zadowolenia wyraża myśl Cycerona –Wszystkie dobre czyny chcą być wystawione na światło.
W niespełna 5 lat obecności na rynku stworzyliśmy kulturę organizacyjną, która w równym stopniu służy wszystkim naszym klientom, kooperantom i pracownikom. Wysoce zaawansowany, autorski system zarządzania pozwala na przyjmowaną z uznaniem, pełną realizację naszej misji–wizji. Głęboka znajomość rynku i tendencji jego rozwoju umożliwia systematyczne wdrażanie proaktywnej strategii funkcjonowania. Stworzyliśmy system, którego immanentną częścią jest promowanie i czerpanie korzyści z ciągłej nauki w procesach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dbamy o budowanie rynkowej pozycji firmy podnosząc wartość jej reputacji. Interesariuszy przedsiębiorstwa uważamy za współtwórców naszych sukcesów. Troska o środowisko naturalne realizowana zgodnie z wdrożonym systemem ISO 14001 jest miarą naszego zaangażowania społecznego i świadomości obowiązków wobec rozwijającej się cywilizacji.
Kategoria, w której zostaliśmy wyróżnieni „Odpowiedzialna Marka” w dzisiejszych trudnych czasach jest dla nas szczególnie ważna i cenna. Będąc firmą produkcyjną możemy realizować naszą misję jako praktyczny przykład polskiej kreatywności, przedsiębiorczości i myśli technicznej ale również, a może i przede wszystkim, jako odpowiedzialny, wrażliwy i aktywny element kształtujący i promujący wartości i postawy ludzkie. Dla wielu firm dzisiejsze wyzwania stanowią pewnego rodzaju test z empatii i odpowiedzialności biznesowej. Wyróżnienie traktujemy więc jako potwierdzenie, że obrana przez nas droga biznesowa oraz będące jej częścią nasze rozumienie idei odpowiedzialności społecznej jest dostrzegane i doceniane. Wierzymy, że jest również naszym – Rohhe – skromnym wkładem w poprawę życia społeczności, w której działamy i żyjemy.

Follow by Email
LinkedIn
Share