sr2logo
Aluprof: praktyki, które przyciągają i motywują - Strony Rynku

Aluprof: praktyki, które przyciągają i motywują

– Temat pozyskiwania i utrzymywania pracowników z wysokimi kompetencjami i dużym potencjałem stanowi jedno z istotniejszych wyzwań HR-owych dla każdej organizacji. Jak firma Aluprof tworzy sprzyjające środowisko pracy, które przyciąga nowe talenty i motywuje obecnych pracowników do długotrwałej współpracy?
– Jesteśmy postrzegani na rynku jako stabilny i atrakcyjny pracodawca, który dynamicznie się rozwija. Potwierdzają to coroczne wyróżnienia, między innymi: Budowlana Firma Roku, Lider Rynku Stolarki, Diamenty miesięcznika FORBES, Złota Budowlana Marka Roku, Konsumencki Lider Jakości, Ambasador Budownictwa Pasywnego, Certyfikat Best Quality Employer, Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii Rozwój Zatrudnienia oraz czterokrotny tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.
Połączenie stabilności i rozpoznawalności marki Aluprof oraz możliwości rozwoju, jakie daje nasza firma, to najważniejsze aspekty decydujące o silnej pozycji pracodawcy. Osoby dołączające do Aluprofu zdobywają unikatową wiedzę i doświadczenie, z czasem stając się wysoko wykwalifikowanymi i cenionymi specjalistami w branży. Stawiamy na relacje w pracy.
To właśnie atmosfera, kultura organizacyjna ukierunkowana na działanie zespołowe oraz dynamiczne, międzynarodowe środowisko motywują naszych pracowników do długoletniej współpracy. Pozytywnie postrzegany jest również bogaty pakiet dodatków i benefitów, który na bieżąco weryfikujemy i dostosowujemy do pojawiających się potrzeb.
– Wspomniała Pani o czterokrotnym nagrodzeniu Państwa firmy tytułem Solidny Pracodawca Roku. Jakie inicjatywy i działania firma Aluprof wdrożyła, aby zapewnić wysoki poziom satysfakcji pracowników oraz stworzyć pozytywną atmosferę pracy, przyczyniając się do zdobycia tego wyróżnienia?
– Przykładamy dużą wagę do budowania naszej marki pracodawcy już na etapie procesu rekrutacji. Należymy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i rozwijamy się między innymi w zakresie dbania o pozytywne doświadczenia rekrutacyjne kandydatów oraz ich późniejszego wdrażania do firmy. Kreujemy kulturę organizacyjną, której fundamentami są wspomniana już współpraca i pozytywne relacje. Analizując potrzeby pracowników, wiemy, że istotny dla poziomu satysfakcji jest płynny przepływ informacji w organizacji i otwarta komunikacja. W ostatnich latach wdrożyliśmy wiele rozwiązań z tego zakresu. Ważny jest również wpływ pracowników na procesy zachodzące w organizacji. W tym obszarze uruchomiliśmy m.in. program sugestii KAIZEN. To ważny punkt, ponieważ globalnie ciągłe doskonalenie procesów przekłada się na warunki i jakość codziennej pracy. Przed nami III edycja konkursu „Pracownik Roku Aluprof”, gdzie przełożeni i pracownicy mają okazję docenić wyróżniających się współpracowników, ich postawę, inicjatywę oraz zaangażowanie w rozwój firmy. Trudno będzie wymienić wszystkie aspekty, ale z pewnością warto wspomnieć jeszcze raz o kwestiach benefitów, ponieważ jest to obszar mocno ceniony przez naszych pracowników w kontekście ich satysfakcji.
– Różnorodność i integracja w miejscu pracy są kluczowymi elementami budowania pozytywnej kultury organizacyjnej. W jaki sposób firma Aluprof wspiera różnorodność w zespole i jakie korzyści wynikają z tego podejścia w codziennej pracy?
– Polityka różnorodności stanowi jeden z fundamentów polityki personalnej wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA. Zakres naszych działań w tym obszarze jest szeroki. Skupiamy się na przestrzeganiu przepisów prawa, tworzymy miejsca pracy, gwarantując równe szanse do rozwoju i awansu, m.in. prowadzimy otwarte rekrutacje wewnętrzne, promujemy rozwój kompetencji w zakresie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, dofinansowujemy studia zbieżne z zakresem stanowiska lub obszarem pracy, wspieramy rozwój kompetencji językowych. Ważne jest dla nas docenianie pracowników oraz poszanowanie ich godności w miejscu pracy, w związku z czym nasze działania zmierzają do eliminacji jakichkolwiek znamion dyskryminacji. Pracujemy w środowisku wielokulturowym, a nasze zespoły są różnorodne m.in. pod względem narodowości, wieku, wykształcenia, kompetencji i predyspozycji. Naturalną konsekwencją różnorodności jest wymiana doświadczeń, wzajemna nauka i inspiracja. W codziennej pracy pojawiają się różne punkty widzenia, różne opinie i pomysły, co przekłada się na rozwój i poprawę procesów w organizacji i na osiągane przez nas wyniki.
– Jakie konkretnie działania firmy Aluprof w obszarze polityki ESG przyczyniły się do tworzenia lepszego otoczenia zarówno dla pracowników, społeczności lokalnej, jak i środowiska naturalnego?
– Naszym filarem jest polityka klimatyczna. W ramach wspólnych działań w Grupie Kapitałowej opracowaliśmy strategię ESG na lata 2021-2025. Obejmuje ona szereg inicjatyw na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywnego zarządzania odpadami, wzrostu udziału recyklingowanego aluminium w produktach, w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz rozwoju technologii zwiększających innowacyjność. W ramach polityki ESG firma aktywnie angażuje się w inicjatywy zgodne z zasadami UN Global Compact for Sustainable Development w zakresie ochrony środowiska, standardów pracy oraz praw człowieka. Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w realizowanych obiektach z wykorzystaniem systemów Aluprof do roku 2050. Dodatkowo zaangażowanie przez naszych pracowników w liczne inicjatywy i działania wolontariackie bezpośrednio wpływa na wzrost ich świadomości w sprawach ekologii.
– Jak firma Aluprof planuje kontynuować rozwój jako ceniony pracodawca oraz utrzymać swoje zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną w perspektywie nadchodzących lat?
– Trendy i wymagania dotyczące rynku pracy dynamicznie się zmieniają. Każdy rok przynosi wyzwania w zakresie dostosowania się do pojawiających się nowości i potrzeb pracowników. Planujemy działania HR-owe w perspektywie krótko- i długoterminowej, na bieżąco analizując trendy. Zależy nam na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz rozwoju zawodowym naszych pracowników. W kolejnych latach te tematy również będą przez nas doskonalone i rozwijane. W kontekście odpowiedzialności społecznej na pewno nie zwolnimy tempa. Zarówno w aspekcie oddziaływania na środowisko, jak i inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności będziemy wspólnie zachęcać do realizacji naszej wizji – Let’s build a better future.

Follow by Email
LinkedIn
Share