sr2logo
WAGO ELWAG Solidnym Pracodawcą – nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni - Strony Rynku

WAGO ELWAG Solidnym Pracodawcą – nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni

O prestiżu każdej firmy decydują jej sukcesy. To zrozumiałe, ponieważ na ich fundament składa się wiele różnorodnych czynników, przede wszystkim jednak – ludzie. Udowadnia to po raz kolejny WAGO ELWAG, firma istniejąca w Polsce już od 1992 roku.

Bez nazwy-2WAGO ELWAG należy do światowego koncernu WAGO Kontakttechnik GmbH, czołowego producenta urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz elementów połączeniowych dla elektrotechniki i elektroniki. Koncern, którego siedziba znajduje się w Minden (Niemcy), od kilkudziesięciu lat dostarcza swoim klientom najlepsze i jednocześnie najbardziej innowacyjne rozwiązania. Aby umożliwić skorzystanie z oferty WAGO klientom w każdym zakątku globu, powstają kolejne oddziały firmy. Dzisiaj WAGO zatrudnia około 7000 ludzi. To WAGO stworzył nową technologię połączeń opartą na sprężynie, która zdominowała nowoczesne systemy połączeń elektrycznych, czyniąc je bezpiecznymi, łatwiejszymi w obsłudze i zdecydowanie pewniejszymi.

Wyzwanie
W czasach niesłychanie szybkiego rozwoju przemysłu, innowacja to prawdziwe wyzwanie – wyzwanie, które WAGO podejmuje każdego dnia i każdego dnia odnosi sukces. Najwyższa jakość miliardów wyrobów produkowanych przez firmę, a także sukcesywnie wprowadzane nowe wyroby decydują o zajmowanej przez WAGO pozycji lidera w branży.

Zaufanie
Przede wszystkim jednak WAGO ELWAG to firma, której zaufali nie tylko klienci, ale i pracownicy. Wyraz tego zaufania stanowi m.in. przyznany firmie już po raz drugi tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.
Obecnie koncern zatrudnia w Polsce niemal 600 osób. Każdego roku to grono powiększa się o kolejnych specjalistów, którzy pozostają z firmą na dłużej.
Od 2007 roku celebrowane są obchody jubileuszu
X-lecia pracy, w których rokrocznie uczestniczy aktywnie coraz więcej jubilatów. Niewielka rotacja obrazuje nie tylko przyjazną atmosferę i dobre warunki zatrudnienia oferowane przez firmę, lecz również mądrze prowadzoną politykę personalną.

Profesjonalizm
Nie ulega wszak wątpliwości, że największym potencjałem firmy są wyspecjalizowani pracownicy. WAGO ELWAG zatrudnia osoby doskonale przygotowane, które pozostając z firmą na lata, zdobywają niezwykle cenne w tej branży doświadczenie. Ale to nie wszystko – przedsiębiorstwo stawia również na innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. Wyrazem tych działań jest możliwość, jaką daje pracodawca w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności. W organizowanych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, których celem jest poszerzanie kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich, firma dokłada starań, by pracownicy mieli możliwość stałego rozwoju zawodowego w każdym możliwym wymiarze. Poza szkoleniami spore znaczenie dla rozwoju pracowników ma ich udział w licznych konferencjach, seminariach i targach.

Zrównoważony rozwój
Rozwój pracowników to rozwój firmy i wzrost jej znaczenia na rynku światowym. Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju WAGO rozumie również zespół stałych działań o charakterze prospołecznym, proekologicznym i proekonomicznym. Starania, które firma bezustannie podejmuje w tych obszarach, mają na celu zwiększenie motywacji pracowników oraz ochronę naturalnych zasobów. Działania na rzecz ochrony środowiska i redukcji zużycia energii są we wszystkich zakładach firmy priorytetem. Działania firmy oparte są na ogólnie przyjętych wartościach etycznych, zwłaszcza tych dotyczących integracji, prawości oraz poszanowania ludzkiej godności.
Powyższe wartości doskonale obrazuje obecność wśród zatrudnionego zespołu osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz młodych matek. Firma na stałe współpracuje również z animatorem pracy osób niesłyszących z Organizacji Dobre Kadry oraz ze szkołą dla osób głuchoniemych.

Innowacyjność
Motto, towarzyszące firmie od ubiegłego roku, brzmi „WE INNOWATE”. Siła tego hasła kryje się nie tylko w poczuciu wspólnoty, ale również w innowacyjności. Bo nie ulega wątpliwości, że WAGO ELWAG jest firmą innowacyjną na każdej płaszczyźnie funkcjonowania. Dotyczy to zarówno tworzenia innowacyjnych rozwiązań, stających się później standardem uznanym przez firmy z branży, jak i prowadzonej polityki personalnej.
Wiele z przywołanych aspektów funkcjonowania firmy decyduje nie tylko o prestiżu, lecz również o niezwykle wysokiej, a przy tym stabilnej pozycji WAGO ELWAG na rynku. Wspomniane elementy od lat czynią tę firmę godną zaufania zarówno dla klientów, jak i pracowników. Skrupulatnie wdrażana polityka personalna oraz realizowane już plany rozwoju firmy w Polsce pozwalają – a właściwie wręcz nakazują – spodziewać się jeszcze wielu sukcesów firmy. Sukcesów, w których warto i przyjemnie mieć swój udział.

Follow by Email
LinkedIn
Share