sr2logo
Więcej niż biznes - Strony Rynku

Więcej niż biznes

Fundamentem efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa jest przede wszystkim człowiek. Wie o tym doskonale firma Logwin Air + Ocean Poland Sp. z o.o., która po raz drugi została wyróżniona przez kapitułę projektu Solidny Pracodawca Roku.
Utworzony przez Logwin Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wspiera pracowników w życiu pozazawodowym. Jego regulamin stanowi o możliwości uzyskania dofinansowania wypoczynku własnego i dzieci. ZFŚS oferuje również zakup kart sportowych, kart podarunkowych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy ślubu, a także paczki dla dzieci. Pracownicy firmy
Logwin, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z zapomogi oraz pożyczki na cele mieszkaniowe.
W Logwin działa program wspierający inicjatywę pracowników w zakresie zgłaszania pomysłów dotyczących racjonalizacji procesów pracy, tzw. Program IDEA. Dzięki niemu każdy ma realny wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie może poczuć się jego integralną częścią. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy (przestrzenne pomieszczenia socjalne, ogólnodostępne napoje zimne i ciepłe, pomieszczenie sanitarne) to nieodzowny element wpływający na jakość i komfort pracy na każdym stanowisku.
Kolejną ciekawą inicjatywą powziętą przez Logwin jest akcja „switch me off” promująca oszczędność energii elektrycznej i wody oraz zbiórka pieniędzy za transport powodujący emisję spalin wyższą od określonej. Fundusze pożytkowane są na cele społeczne, tj. dofinansowanie domów dziecka, hospicjum, zakup przyborów dla osób potrzebujących. Ponadto firma zainwestowała w stojaki na rowery w ramach wsparcia „bezsilnikowego dojazdu do pracy”.
Logwin to nie tylko firma, to przede wszystkim ludzie, którzy wychodzą poza ramy zwykłego biznesu.

Follow by Email
LinkedIn
Share