sr2logo
Inspirują nas ludzie - Strony Rynku

Inspirują nas ludzie

Sieć Media Expert po raz kolejny ma zaszczyt dołączenia do grona laureatów tytułu Solidny Pracodawca Roku. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i dowód na to, że strategia budowania przyjaznych relacji pracowniczych przynosi wymierne korzyści.Bez nazwy-1 Miniony rok był dla nas czasem wielu ciekawych doświadczeń. Intensywny rozwój sieci, która liczy już niemal pół tysiąca elektromarketów, przekłada się na wzrost zatrudnienia i wynikające z tego wyzwania. W naszych szeregach pojawiło się ponad 1,5 tys. nowych pracowników, a co za tym idzie różnych charakterów, osobowości i oczekiwań. Powiew nowości jest dla nas zawsze źródłem inspiracji do doskonalenia naszych programów pracowniczych, aby optymalnie odpowiadały na współczesne oczekiwania pracowników, ich ambicje, indywidualne priorytety i marzenia. Oczywiście, przed nami wciąż wiele do zrobienia. Rynek pracowniczy ewoluuje, a to oznacza, że musimy zachować szczególną wrażliwość i elastyczność w budowaniu standardów zarządzania kadrą. Niezmienne pozostają jednak nasze wartości. Chcemy tworzyć przyjazne miejsca pracy, w których każdy członek naszej firmowej społeczności czuje się potrzebny i doceniany. Gwarancja stabilizacji zatrudnienia i przejrzyste jego warunki to jeden z fundamentalnych aspektów poczucia finansowego bezpieczeństwa. Kładziemy nacisk na realizację koncepcji współdziałania, a nie współzawodnictwa, której pozytywne efekty obserwujemy codziennie od 17 lat. Indywidualne ścieżki kariery, w których to pracownik w największym stopniu decyduje o swoim rozwoju i przyszłych awansach, przekładają się na konsekwentny wzrost przeciętnego stażu pracy. Umożliwiamy w zasadzie nieograniczone możliwości rozwoju kompetencji, zachęcając do udziału w programach szkoleniowych. Tworzą zatem idealne warunki do uwolnienia pełnego potencjału każdego pracownika. Jednak zadowolony i skuteczny w realizowaniu swoich zawodowych obowiązków pracownik to nie tylko kwestia korzystnych zasad zatrudnienia czy programów szkoleniowych i motywacyjnych. To również kreowanie warunków do czerpania szczęścia z życia poza pracą. Dlatego właśnie zachęcamy do dzielenia się swoimi pasjami, wspieramy w rozwoju talentów, dbamy o to, by integrować pracujące ze sobą zespoły. Ostatecznie, to właśnie wzajemne relacje, zrozumienie i szacunek tworzą wspomniane wcześniej przyjazne miejsca pracy. Od lat aktywnie zachęcamy do udziału w programach wolontariatu pracowniczego. To, jak wspólny wysiłek w czynieniu dobra i pomaganiu najbardziej potrzebującym wpływa na zacieśnianie codziennych relacji w zespole niezmiennie nas zdumiewa. Niewyczerpalne źródło dobroci, które drzemie w każdym z nas, pozwala nam realizować nawet kilkadziesiąt projektów rocznie. Wolontariusze pomagają domom dziecka, placówkom wychowawczym oraz tym instytucjom, których możliwości finansowe są niewystarczające, a wymagają natychmiastowych remontów, modernizacji wyposażenia, czy zwykłej ludzkiej atencji. Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku to zasługa 9 tysięcy naszych pracowników, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki służbowe na wszystkich szczeblach funkcjonowania sieci Media Expert. To kapitał, który pozwala skutecznie rywalizować na trudnym rynku RTV/AGD. Chcemy tę wyjątkową wartość pielęgnować i choć jest to ogromnym wyzwaniem, traktować każdego pracownika w sposób wyjątkowy, z poszanowaniem jego indywidualności, światopoglądu, ambicji i życiowych pasji. Te elementy, które finalnie można nazwać szacunkiem sprawiają, że ogromną rzeszę naszej kadry stanowią pracownicy z kilkunastoletnim dziś dorobkiem zawodowym, którzy swoje pierwsze kroki w karierze stawiali właśnie w sieci Media Expert. Grzegorz Tyluś, Dyrektor HR w Media Expert

Follow by Email
LinkedIn
Share