sr2logo
Solidny Pracodawca na 20-lecie - Strony Rynku

Solidny Pracodawca na 20-lecie

Wołczyn to niespełna sześciotysięczne miasteczko na północy Opolszczyzny. To właśnie tutaj 20 lat temu francuska Grupa Lesaffre postanowiła ulokować swój kapitał.
Już wtedy widziała potencjał w istniejącej tu od 1893 roku fabryce drożdży. Potencjał, który tworzą ludzie.

Bez-nazwy-1-2

Potwierdza to Prezes Zarządu Lesaffre Polska Dariusz Rompa: – Firma to nie tylko fabryka, linia produkcyjna, sprzedaż i zysk. Firma to ludzie. A ludzie to zespół, który sprawia, że wszystko gra.
Wygląda na to, że w fabryce drożdży i dodatków piekarskich w Wołczynie rzeczywiście wszystko gra. Firma właśnie otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy 2019. To konkurs, który wyłania, nagradza i promuje podmioty gospodarcze, które wyróżniają się wzorową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług. Bardzo istotne jest także to, że nagroda ta jest wynikiem pozytywnych opinii urzędów i instytucji, władz lokalnych, organizacji biznesowych i otoczenia, z którymi na co dzień współpracuje Lesaffre Polska.
– Dbałość o pracownika zawsze była i jest naszym priorytetem. Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, warunki pracy oraz warunki socjalne. Chcemy także, by pracownicy mieli świadomość tego, że zdrowie jest ich najcenniejszą wartością – mówi Dariusz Rompa.
Firma nieustannie monitoruje rynek pracy, obecnie tak trudny dla pracodawców. Dopasowuje systemy wynagrodzeń i benefitów do zmieniających się warunków, a przede wszystkim do potrzeb pracowników. Tworzy ponadstandardową politykę szkoleniową wykraczającą poza obowiązkowe kursy podnoszące kwalifikacje. Oferuje pracownikom dofinansowanie do studiów, platformę językową, buduje programy szkoleniowe podnoszące kompetencje miękkie.
Trzeba zaznaczyć, że Lesaffre Polska dba nie tylko o pracowników, ale także o swoje otoczenie. Od wielu lat wspiera organizacje charytatywne, lokalne stowarzyszenia i niekomercyjne projekty społeczne, za co została doceniona tytułem Dobroczyńca Roku.
Podejmuje także szereg działań związanych z ekologią, mając świadomość ingerencji swojej działalności w środowisko naturalne. Posiada Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystej Produkcji.
Wszystko to składa się na wizytówkę Solidnego Pracodawcy. Jak zatem nim zostać? – Przede wszystkim słuchać ludzi, prowadzić kulturę otwartości opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku, budować partnerskie relacje – to zawsze owocuje – podsumowuje Prezes spółki.

Follow by Email
LinkedIn
Share