sr2logo
Pracownicy fundamentem i siłą napędową firmy - Strony Rynku

Pracownicy fundamentem i siłą napędową firmy

Bez-nazwy-1-1

 

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. SOLIDNYM PRACODAWCĄ 2019 Wywiad z Jarosławem Sobczykiem, Dyrektorem Personalnym, Członkiem Zarządu Jeronimo Martins Polska

– Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci Biedronka, po raz pierwszy zostaje laureatem naszego programu, gratuluję. Jak skomentuje Pan decyzję kapituły?
– Nasza długofalowa polityka personalna wspiera realizację strategii biznesowej firmy i jednocześnie uwzględnia wymagania współczesnego rynku pracy. Biedronka jest liderem rynku, nasze podejście do rekrutacji uwzględnia otoczenie, w którym działamy. Stale poddajemy analizie warunki pracy we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Elastyczne podejście do rekrutacji, czyli np. infolinia rekrutacyjna czynna całą dobę, solidne wynagrodzenie wraz z przejrzystym systemem premiowania i nagród, wdrożenia i planowy rozwój pracowników, czy wsparcie w ramach 19 programów socjalnych to elementy na stałe wpisane w główne założenia naszej strategii personalnej.
To wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że dbałość o warunki pracy oraz właściwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne korzyści dla całej organizacji.
– Możliwość indywidualnego rozwoju pracowników jest kluczem do ciągłego rozwoju firmy. W jaki sposób pomagacie Waszym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? Komu przysługują oferowane przez Państwa firmę szkolenia i jakim zainteresowaniem się cieszą?
– Stawiamy na rozwój pracowników, więc inwestujemy w szkolenia i budowanie nowych kompetencji. Biedronka oferuje naprawdę realne możliwości awansu i nie jest to tylko pusty slogan – 90% naszych menedżerów pochodzi z awansów wewnętrznych. Wszystkim grupom pracowników oferujemy pakiety szkoleń dopasowanych do ich stanowiska, potrzeb i kompetencji. Oprócz tradycyjnych szkoleń stale wdrażamy nowe rozwiązania i nowoczesne narzędzia, takie jak e-learning, blended learning, sklepy szkoleniowe i wiele innych. Niech za przykład posłuży nasze podejście do obszaru tzw. operacji obejmującego wszystkie stanowiska związane z działalnością sklepów, rozpoczynając od pracowników sklepów, a kończąc na personelu zarządzającym sklepami. Biedronka oferuje im nie tylko szkolenia wdrożeniowe, ale też szkolenia rozwojowe, w tym w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za poszczególne sklepy. Dzięki temu budujemy i wzmacniamy ich rolę jako gospodarzy sklepów i szefów zespołów.
– Jakich rad udzieliłby Pan firmom w odpowiedzi na pytanie: jak być lepszym pracodawcą? Jakie cechy powinien posiadać każdy pracodawca oraz jak powinna wyglądać relacja pracownik – pracodawca?
– W Biedronce pracuje ponad 67 000 osób, o których komfort staramy się dbać każdego dnia. Bez nich nasz sukces nie byłby możliwy. To nasi pracownicy są fundamentem i siłą napędową naszej firmy. Budowanie długotrwałych i dobrych relacji wymaga zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Relacja pracownik – pracodawca powinna być oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
– W rocznym kalendarzu uwzględniają Państwo rozmowy o rozwoju przeprowadzane z pracownikami. Co skłoniło Państwa firmę do decyzji o takim sposobie podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
– Rozmowy o rozwoju przeprowadzamy w ramach procesu oceny rocznej. Pracownik ma możliwość wskazać obszary, w których chce się rozwijać. Jest to również doskonała okazja do przekazania pracownikom informacji zwrotnej dotyczącej realizacji celów biznesowych i obszarów kompetencyjnych wymagających wzmacniania lub rozwoju np. poprzez szkolenia. Kolejnym procesem, który pozwala nam wspierać rozwój naszych pracowników, w szczególności kadry menedżerskiej, jest proces Przeglądu Potencjałów, w którym identyfikujemy osoby o wysokim potencjale rozwojowym i które wspieramy poprzez działania szkoleniowe, udział w projektach, programy przygotowujące do nowej roli oraz awanse.
– Stworzyliście Państwo bardzo wyrazisty wizerunek firmy. Czy rok 2020 będzie rokiem wielkich zmian czy raczej kontynuacją przyjętego, właściwego kierunku rozwoju?
– W roku 2020 będziemy obchodzić 25-lecie Biedronki. To doskonały moment na podsumowanie ćwierć wieku naszej działalności, rozwoju firmy, ale przede wszystkim na wspólną celebrację, docenienie i podziękowanie 67 000 naszym pracownikom, szczególnie pracownikom sklepów za ich codzienną pracę, starania i wysiłek włożony w budowanie sukcesu naszej firmy.

Follow by Email
LinkedIn
Share