sr2logo
Bank Millennium Solidnym Pracodawcą - Strony Rynku

Bank Millennium Solidnym Pracodawcą

1

Rok 2019 był dla Banku Millennium czasem wielu wyzwań, ale i wielu sukcesów. Uzyskanie po raz szósty tytułu Solidnego Pracodawcy Roku traktujemy jako jedno z ważniejszych wydarzeń w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Tytuł ten jest dowodem uznania dla banku jako instytucji finansowej o stabilnych fundamentach i strukturze, która dokłada wszelkich starań, aby dbać o zatrudnionych pracowników, rozbudowując dla nich pakiet socjalny, inwestując w rozwój ich kompetencji oraz prowadząc szeroko zakrojoną i różnorodną działalność w obszarze CSR. – Nagroda Solidny Pracodawca Roku potwierdza pozycję naszego banku wśród firm, dla których pracownicy stanowią najważniejszy kapitał decydujący o dzisiejszej i przyszłej pozycji rynkowej – powiedział Jacek Chmielewski, dyrektor Departamentu Kadr.
Jest to wyróżnienie dla najlepszych pracodawców, rzetelnych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Kapituła programu bierze pod uwagę zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzn­e opinie o instytucji i jego kulturze organizacyjnej.

Przyznając tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2019, kapituła doceniła Bank Millennium między innymi za atrakcyjne warunki rozwoju dla studentów i absolwentów. Program praktyk wakacyjnych jest szansą dla tych osób, które wykorzystują okres wakacji na dodatkowy rozwój oraz nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji wymaganych na starcie w dorosłe życie zawodowe. Studenci mogą angażować się w różnego typu projekty, za które otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie.

Z uznaniem gremium oceniającego spotkały się także działania banku na rzecz społeczności lokalnych, takie jak programy wolontariatu pracowniczego w zakresie edukacji finansowej młodzieży i dzieci oraz wewnętrzne akcje charytatywne.

Follow by Email
LinkedIn
Share