sr2logo
Solidny biznes tworzą ludzie - Strony Rynku

Solidny biznes tworzą ludzie

uytuityiuRozmowa z Katarzyną Rudzińską, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, NUTRICIA Opole i Krotoszyn, Grupa Danone

– Po raz kolejny zostali Państwo laureatem projektu Solidy Pracodawca Roku. To kolejne potwierdzenie słusznie obranego kierunku rozwoju przyjętej polityki personalnej. Jak skomentuje Pani ten fakt?

– Jesteśmy dumni z nagrody Solidny Pracodawca 2020. Nagrodę tę otrzymaliśmy czwarty rok z rzędu. Na jej przyznanie nam wpływ ma zaangażowanie i praca wszystkich naszych pracowników, jak i efektywna współpraca z naszymi partnerami biznesowymi. To dla nas wyróżnienie, ale również zobowiązanie do dalszej, rzetelnej pracy w obszarze polityki personalnej.

– Wdrażana przez Państwa polityka personalna od lat przynosi widoczne efekty. Czy możemy spodziewać się zatem jakichś zmian, nowości, czy raczej ulepszenia tego, co już dobrze działa?

– Zmieniamy się tak, jak zmienia się otaczający nas świat. Podążamy za nowymi potrzebami pracowników, klientów dostosowując do nich narzędzia, sposoby pracy, czy komunikacji. Czerpiemy też z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Szereg spotkań, warsztatów, szkoleń przenieśliśmy do świata wirtualnego, aby iść naprzód pomimo pandemii. Dążymy do tego, aby pracownicy mieli dostęp do potrzebnych danych, raportów, szkoleń zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.

Kreujemy środowisko pracy, w którym każdy z pracowników ma wpływ na to co dzieje się w jego obszarze i w całej fabryce. Raz na 2 lata przeprowadzamy Badanie Opinii Pracowników. Od kilku lat ich zaangażowanie w badanie sięga 90%. Wyniki dokładnie analizujemy, a rozwiązania co zrobić, aby pracowało nam się lepiej pochodzą od samych zatrudnionych. Spisujemy je i monitorujemy postępy ich realizacji. Co roku organizujemy także warsztaty dla wszystkich pracowników firmy o nazwie „Talents 4 All”. Tego dnia zatrzymujemy produkcję. Ponad 700 pracowników – 700 talentów – spotyka się w jednym miejscu i pracuje nad tematami priorytetowymi w danym roku dla fabryki oraz szuka odpowiedzi na pytanie „Co JA od jutra zrobię, aby pracowało NAM się lepiej?”. W tym roku wydarzenie przenieśliśmy do świata wirtualnego.

– Solidny Pracodawca dba o rozwój swoich pracowników. Jakie działania podejmuje Państwa firma w celu podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji?

– Rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny. Każdy z pracowników naszej firmy – operator, stażysta, specjalista, kierownik czy dyrektor – ma minimum jedno w roku indywidulane spotkanie z przełożonym, którego tematem jest rozwój pracownika. Celem takiego spotkania jest opracowanie planu krótkoterminowego i długoterminowego w odniesieniu do rozwoju konkretnej osoby. Na podstawie analizy wszystkich rozmów tworzymy plany adresujące potrzeby indywidulane, jak i zespołowe. Nasi pracownicy mają możliwość samodzielnego śledzenia i oceny poziomu swoich kompetencji oraz inicjowania działań podnoszących ich umiejętności.  

– Firma konsekwentnie wyznacza sobie kolejne cele rozwojowe. Już teraz prowadzą Państwo kilka ambitnych projektów – jakie są zatem plany na najbliższy rok?

– Cele na najbliższy rok związane są m.in. z cyfryzacją fabryki. Program ten ma duży wpływ na rozwój kompetencji przyszłości, poprawę ergonomii pracy, ograniczenie zużycia papieru, dedykowanie prac operacyjnych i powtarzalnych robotom, aby dzięki temu uwolnić potencjał pracowników, przeniesienie danych do chmury, generowanie raportów opartych na danych w czasie rzeczywistym. Szukamy wśród pracowników każdego szczebla w organizacji pasjonatów digitaizacji, którzy wesprą nas w rozwoju zakładu w tym kierunku. Jesteśmy miejscem, które wyznacza kierunek w tym obszarze wszystkim pozostałym fabrykom w Grupie Danone.

Follow by Email
LinkedIn
Share