sr2logo
ERGO Hestia, czyli Siła Wspólnoty - Strony Rynku

ERGO Hestia, czyli Siła Wspólnoty

W ciągu 30 lat działalności ERGO Hestia przekształciła się z niewielkiej firmy w drugie co do wielkości majątkowe towarzystwo ubezpieczeń w Polsce. Dziś, obchodząc jubileusz 30-lecia, zatrudnia blisko 3000 pracowników i jest jednym z największych pracodawców na Pomorzu. Na przestrzeni lat kluczowe wartości ERGO Hestii pozostały niezmienne. Dla firmy najważniejsze są relacje między ludźmi: pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi. Cel ten wpisany jest w strategię firmy pod hasłem Siła Wspólnoty. Ludzie jako najważniejszy kapitał są motorem rozwoju biznesu – ich wiedza, doświadczenie, odwaga do podejmowania nieszablonowych decyzji przekładają się na to, że ERGO Hestia pozostaje nie tylko liderem, ale też wyznacza trendy na rynku ubezpieczeń.

1Siła Wspólnoty

Grupa ERGO Hestia jest największym powstałym w warunkach rynkowej gospodarki towarzystwem ubezpieczeń w Polsce. W swojej strategii firma stawia na zrównoważony i rentowny rozwój. Dzięki trafnemu rozpoznawaniu cykli ekonomicznych i dopasowaniu do nich oferty produktów, usług, procesów i operacji ERGO Hestia skutecznie konkuruje na rynku od 30 lat, będąc obecnie wiceliderem na rynku ubezpieczeń majątkowych. To jednak nie jedyne czynniki sukcesu ubezpieczyciela. Kluczowe są również wartości firmy, czyli Siła Informacji oraz Siła Wspólnoty. Dzięki nim ERGO Hestia wiąże potencjał analityczny zasobów informacyjnych i kompetencji pracowników z ich motywacją i zaangażowaniem. To połączenie przekłada się na sukces biznesowy ERGO Hestii.
Siła Wspólnoty to szczególna na rynku, największa wartość ERGO Hestii, tworzona przez samych pracowników ubezpieczyciela, czyli Hestian, będąca motorem ich rozwoju, motywacji, poczucia celowości i stabilizacji. Siła wspólnoty to także suma relacji i wzajemnego zaufania, które ERGO Hestia od lat buduje z pracownikami i partnerami biznesowymi. Stanowią one trwałą sieć powiązań spojoną wspólnymi wartościami. Wpływa to bezpośrednio na możliwości rozwoju firmy, trafność podejmowanych decyzji i łatwość pokonywania potencjalnych barier w rozwoju.
Filozofia Siły Wspólnoty pozostała aktualna pomimo sprawdzianu, jakim dla firm stała się epidemia COVID-19. W ramach przyjętej strategii ERGO Hestia jako jedna z nielicznych firm na rynku powołała stanowisko głównego koordynatora ds. wsparcia pracowników w COVID-19 oraz zapewniła pracownikom szereg aktywności wspierających pracę oraz życie prywatne podczas epidemii. Badania zrealizowane wśród pracowników dotyczące oceny jakości działania firmy pokazało, że działania te zostały ocenione bardzo wysoko.

Bootcampy i wewnętrzne startupy

Elementem Siły Wspólnoty w zakresie zarządzania ludźmi jest budowa unikatowych zasobów i kluczowych kompetencji zapewniających konkurencyjność firmy na rynku. Strategia ERGO Hestii zakłada tu zapewnienie stabilnego zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji i branży. Firma daje pracownikom szerokie możliwości rozwoju swoich kompetencji, zarówno eksperckich, jak i menedżerskich, a także możliwość zmiany profilu zawodowego. Przykładem takiego rozwiązania są liczne szkolenia i bootcampy umożliwiające pracownikom zdobycie nowych kompetencji w przyszłościowych obszarach takich jak IT, czy digital marketing. Między innymi dzięki takim szkoleniom pracownicy zdobywają nowe umiejętności, a co za tym idzie tworzą nowe rozwiązania oraz innowacje, nierzadko wyznaczające trendy na polskim rynku ubezpieczeń. – Takie podejście sprzyja również pracy w atmosferze szacunku i wspólnoty, promowaniu najwyższych standardów pracy a także budowaniu więzi między i z pracownikami – bez względu na stanowisko. Po prostu pracujemy w pozytywnej atmosferze budując koleżeńskie relacje oparte na zaufaniu – podsumowuje Dagmara Senda, Kierownik Zespołu ds. Budowania Zaangażowania i Marki Pracodawcy w ERGO Hestii.

Rozwój przede wszystkim
ERGO Hestia zapewnia pracownikom także dostęp do szerokiej gamy szkoleń i kursów rozwojowych. W ramach programu „Czas rozwoju” w ciągu ostatniego roku każdy pracownik firmy mógł zgłosić temat, w którym jest ekspertem i chciałby podzielić się wiedzą. Następnie przechodził szkolenie „Train the trainers” i prowadził warsztaty dla innych pracowników. Początkowo stacjonarne szkolenia szybko zmieniły formę na online, a w programie udział wzięło kilkudziesięciu trenerów i niemal 1000 pracowników. – W czasie pandemii kluczowe dla ERGO Hestii stały się także szkolenia dla kadry menedżerskiej, wspierające kompetencje potrzebne w tym trudnym czasie. Podczas tego typu szkoleń pracownicy mogli nauczyć się zarządzania zespołem zdalnym, empatycznej komunikacji, a także zarządzania talentami w obecnych czasach. Pomimo pandemii trwają w ERGO Hestii programy dla top talentów, jak Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów, dla młodych menedżerów – ABC Przywództwa, a także programy eksperckie – Forum Analizy, Forum Project Managerów Agile – wylicza Małgorzata Sztabińska, Dyrektor Biura Doboru i Rozwoju Kadr w ERGO Hestii.

Tai-chi w pracy

W ramach działań HR ERGO Hestia systematycznie dba o to, by była dla wszystkich przyjaznym miejscem pracy. W ostatnim roku pojęcie to bardzo się zmieniło. Jest to nie tylko nowoczesne biuro, ale przede wszystkim biuro bezpieczne. ERGO Hestia tak zaplanowała czas pracy i przestrzeń, aby osoby chętne wciąż mogły bezpiecznie przychodzić do pracy. Dodatkowo powołała głównego koordynatora ds. wsparcia pracownika w COVID oraz zespół zajmujący się zarządzaniem sytuacją w czasie pandemii. Niezwykle ważne stało się także działanie Centrum Zdrowego Pracownika dostępnego dla pracowników także w czasie pandemii, dzięki czemu mogą oni m.in. odwiedzić lekarza w czasie pracy. Ostatnio firma zaangażowała się również w akcję szczepień organizując taką możliwość dla wszystkich zainteresowanych oraz ich bliskich. Jak tłumaczy ekspertka firmy w ostatnich miesiącach spółka wprowadziła godziny wolne od spotkań online, a także zorganizowała dla pracowników grupy sportowe tai-chi, czy nordic walking. Pracownicy mogą uprawiać te sporty w określonych godzinach pracy. W zależności od sytuacji epidemicznej – ERGO Hestia planuje również powrócić do organizacji wyjazdów integracyjnych, czy spotkań ze sztuką.

Skuteczna komunikacja

Elementem mającym wpływ na wysoką skuteczność polityki HR ERGO Hestii jest również przemyślana i skuteczna komunikacja z pracownikami. Nie tylko strategiczne, ale i operacyjne komunikaty typu: jaki jest obecny system pracy, kto nad tym czuwa, jak firma dba o bezpieczeństwo pracowników – są przekazywane systematycznie i skutecznie. Równocześnie formuła komunikatów jest na tyle oryginalna, że przykuwa uwagę i angażuje szeroką grupę pracowników. – Przykładowo, chcąc zapewnić jak najwyższą jakość komunikacji dot. pandemii w ERGO Hestii zorganizowaliśmy np. cykl webinariów z wirusologami, by pracownicy mogli usłyszeć z pierwszej ręki ekspercką opinię i zadać pytania. Prosta, skuteczna, rozwiewająca wątpliwości komunikacja. To było i jest dla nas kluczowe – Dagmara Senda, kierownik Zespołu ds. Budowania Zaangażowania i Marki Pracodawcy w ERGO Hestii.

Lider różnorodności

Istotną część strategii HR ERGO Hestii stanowi również polityka różnorodności, która wpisana jest w strategię ubezpieczyciela. Na zasadach poszanowania różnorodności i zrozumienia doświadczeń ERGO Hestia jest wyjątkowym miejscem pracy. 51% kadry zarządzającej ERGO Hestii stanowią kobiety. Firma jest też liderem całego sektora finansowego, jeśli chodzi o zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik ten przekracza 3% wszystkich pracowników. ERGO Hestia jest też znana ze stawiania na najlepszych specjalistów także z dziedzin wykraczających poza ubezpieczenia czy finanse. Spółka zapewnia im swobodę działania oraz wsparcie ze strony menedżerów.
Dzięki takiej postawie ERGO Hestia osiąga wysokie wskaźniki zaangażowania pracowników w ramach Grupy ERGO oraz otrzymuje najbardziej uznane certyfikaty przyznawane pracodawcom.

Ważna więź z pośrednikami
Kluczowa dla rozwoju ERGO Hestii jest nie tylko więź z pracownikami, ale także ścisła współpraca z partnerami biznesowymi firmy: agentami i brokerami. Strategia współpracy z partnerami biznesowymi zakłada oferowanie nowych produktów, narzędzi i przejrzystych zasad rozliczeń, które składają się na doskonałość w obszarze obsługi. Kluczowym elementem strategii w obszarze współpracy z agentami jest tzw. Program Certyfikacji, który wzmacnia ich wiedzę ekspercką i zapewnia szeroką cesję uprawnień ERGO Hestii na pośredników, dzięki czemu mogą oni samodzielnie oferować więcej produktów. Uczestnictwo w programie umożliwia podnoszenie kompetencji, usprawnienie obsługi oraz docieranie do nowych grup klientów. Innym, ważnym elementem współpracy z agentami jest również odpowiednie i odpowiedzialne podejście pracowników do partnerów biznesowych. Osiągnięciu celów biznesowych służy m.in. rozbudowa narzędzi IT, dzięki którym pośrednicy mogą coraz łatwiej obsługiwać proces sprzedaży różnego typu ubezpieczeń.

Follow by Email
LinkedIn
Share