sr2logo
Gaztech sp. z o.o. sp.k. – przyjazny pracodawca - Strony Rynku

Gaztech sp. z o.o. sp.k. – przyjazny pracodawca

Gaztech sp. z o.o. sp.k. jest firmą rodzinną działającą od 1994 roku w branży gazowej. Spółka zajmuje się sprzedażą gazów sprężonych, świadczeniem wysokospecjalistycznych usług spawalniczych, prowadzi sklep z urządzeniami i artykułami spawalniczymi, a także wypożyczalnię i serwis urządzeń spawalniczych.

Spółka stworzyła i rozwija markę Friendly Gas (chronioną jako znak towarowy na terytorium Unii Europejskiej). Wyraża ona model biznesowy, w którego centrum są ludzie – zespół i klienci spółki.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. stawia na najwyższą jakość obsługi klienta, przejrzystą i konkurencyjną politykę cenową. W DNA Spółki zaszyte jest stałe poszukiwanie nowych obszarów aktywności biznesowych, podejmowanie wyzwań rozwojowych, ciągłe uczenie się. Prowadzenie biznesu w taki sposób jest możliwe tylko z zaangażowanym i kompetentnym zespołem. W spółce jest mała rotacja pracowników, trzon firmy tworzą osoby pracujące w niej nierzadko od ponad 20 lat. Jednocześnie wraz z rozwojem i włączaniem nowych obszarów Kadra jest poszerzana, potrzebne są osoby o nieznanych wcześniej w spółce kompetencjach.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. od wielu lat aktywnie angażuje się w programy stażowe dla osób bezrobotnych, dając szansę na aktywność zawodową, zdobycie nowych kompetencji, dalszą współpracę po zakończeniu stażu.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. jest także otwarta na pozyskiwanie do współpracy absolwentów uczelni wyższych. Służy temu realizowane porozumienie z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, którego jednym z głównych elementów jest realizacja programów praktyk, staży, przekazywanie informacji o ofertach pracy do absolwentów Politechniki.Spółka uczestnicząc w dialogu ze światem nauki przedstawia potrzeby pracodawców, związane z pożądanymi kompetencjami na rynku pracy. Aktywność związana z organizacją staży, praktyk pozwala studentom, absolwentom na uzupełnienie wiedzy akademickiej praktycznymi kompetencjami ze świata przemysłu.
Istotnym elementem strategii rozwojowej firmy są nowe technologie, innowacje. Spółka współpracuje z pracownikami naukowymi, tworząc projekty, w których mogą oni realizować prace badawcze. Ta część działalności firmy tworzy bazę wspierającą potencjał rozwojowy kadry. Gaztech sp. z o.o. sp.k. wyposaża stanowiska pracy w nowoczesne narzędzia, stawia na wymianę wiedzy między pracownikami, a także między kadrą Gaztech a współpracującą kadrą naukową.
– Spółka posiada płaską strukturę, każdy z Członków Zespołu jest zaproszony do tego, by czuć się częścią wyzwań i sukcesów firmy. Cele i kierunki rozwoju są komunikowane bezpośrednio wszystkim pracownikom z jasnym i czytelnym komunikatem o potrzebie włączania się w ich realizację i ze wskazywaniem, co indywidualnie dla każdego z nich będzie oznaczało powodzenie poszczególnych inicjatyw – mówi Norbert Zieliński – wspólnik
Gaztech sp. z o.o. sp. k. Uzyskanie przez Gaztech sp. z o.o. sp.k. wyróżnienia certyfikatem Solidny Pracodawca potwierdza trafność opierania polityki rozwojowej firmy o budowanie Zespołu i wspieranie go w działaniu.

Follow by Email
LinkedIn
Share