sr2logo
Castorama buduje „Dom do rozwoju” - Strony Rynku

Castorama buduje „Dom do rozwoju”

Za sukcesem firmy Castorama, czołowej sieci sklepów w branży poprawy warunków mieszkaniowych w naszym kraju, stoją ludzie, którzy w wielu przypadkach od lat związani są z firmą i w niej rozwijają swoje talenty. Pracownicy są też jednym z fundamentów, na którym spółka chce w dalszym ciągu wzmacniać swoją pozycję na rynku. Z myślą o zespole Castorama wdrożyła strategię „Dom do rozwoju”, w ramach której buduje kulturę współodpowiedzialności i wzrostu.

Bez nazwy-2Castoramę tworzą zaangażowani oraz otwarci ludzie. To dzięki nim spółka wyróżnia się na rynku i jest liderem. Firma stawia na osoby podchodzące z pasją do codziennej pracy, dla których najważniejsze jest wsparcie klientów w realizacji ich planów związanych z ulepszeniem mieszkań. Bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe. Obecnie aż 27% pracowników Castorama jest związanych z firmą dłużej niż 10 lat, a ponad 68% to osoby z przeszło 5-letnim stażem. Dzięki takim kadrom firma może skutecznie realizować swoją misję zawartą w haśle „Lepsze domy, lepsze życie”.

Dom do rozwoju
Na przestrzeni lat widać, że wysiłki podejmowane przez spółkę w zakresie polityki personalnej przynoszą oczekiwane efekty. Castorama oraz jej pracownicy są doceniani przez klientów, partnerów i zewnętrzne organizacje, jak np. kapitułę konkursu Solidny Pracodawca Roku, którego godłem firma nagradzana jest już od 3 lat. Pomimo dotychczasowych osiągnięć, spółka podejmuje kolejne kroki, aby wzmacniać inspirujące środowisko pracy oparte na kreowaniu możliwości do rozwoju i zaangażowania ludzi, poszerzaniu unikalnej wiedzy i identyfikowaniu się całego zespołu z misją firmy. Castorama prowadzi sprzedaż w 73 sklepach i zatrudnia ponad 10 tysięcy osób, a zakładane cele chce osiągnąć dzięki wdrożeniu strategii personalnej „Dom do rozwoju”.

– Castorama Polska ma ambicje, żeby wzmacniać swą pozycję lidera i każdego dnia dalej rozwijać biznes. Jedynie silnie zdeterminowani i zaangażowani ludzie mogą sprawić, że firma będzie jeszcze bardziej wyróżniała się na rynku i zdobędzie większe uznanie otoczenia. Zadowolenie klientów robiących zakupy w naszej sieci jest dla nas bardzo ważne. Pozwala nam ono poprawiać wyniki, którymi dzielimy się także z naszymi zespołami, co również wzmacnia ich satysfakcję z pracy w Castoramie – mówi Katarzyna Kosel, Dyrektor ds. Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej.

Castorama pomaga klientom zmieniać ich otoczenie na lepsze, jak i tworzy przyjazne warunki pracy dla swojego zespołu oraz jak najlepsze możliwości do realizacji ambicji zawodowych. W myśl strategii „Domu do rozwoju” spółka dba o pracowników, nagradza ich zaangażowanie, inspiruje i daje im perspektywy na przyszłość, motywując do efektywnej pracy.

W Castoramie troska o zespół widoczna jest na wielu płaszczyznach. Oczywistymi standardami w firmie, które powinny charakteryzować każde miejsce pracy, są stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo, poszanowanie wszystkich pracowników oraz wysokie standardy etyczne. Firma będąca liderem musi jednak robić więcej, by budować swoją przewagę konkurencyjną.
Kluczowe dla Castoramy jest tworzenie warunków dla rozwoju kultury współodpowiedzialności. Realizacja tego celu w tak dużej firmie stanowi wyzwanie i wymaga przemyślanych działań. Udaje się to m.in. dzięki polityce wynagrodzeń oraz premiowaniu wytężonej pracy. Firma dzieli się wzrostem sprzedaży i zysku z pracownikami w ramach „Premii Turbo Progresja”. Jest to narzędzie, które od momentu wprowadzenia w 2013 roku na dobre zadomowiło się już w życiu organizacji. Kluczem do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jest skuteczna praca w zespołach, która umożliwia poprawę wyników i sprzedaży. Zakończenie każdego kwartału rozliczeniowego to moment na analizę osiągnięć i omówienie dalszych planów. Rozmowy te są prowadzone w każdym sklepie i są moderowane przez dyrektora sklepu.

Na atrakcyjność zatrudnienia w Castoramie wpływa także rozbudowany pakiet socjalny. Firma oferuje pracownikom możliwość korzystania z programu ubezpieczeniowego i emerytalnego przygotowanego specjalnie z myślą o nich, na znacznie korzystniejszych warunkach niż w przypadku ofert dostępnych na rynku dla klientów indywidualnych.

Ocena, analiza i precyzyjnie wyznaczone cele zawodowe

W ramach strategii „Dom do rozwoju” Castorama Polska buduje swoją pozycję lidera, inspirując zespół i dając perspektywy na przyszłość. Aby móc stymulować potencjał pracowników, wysiłki każdego z nich są systematycznie poddawane ewaluacji. Dzięki rzetelnej analizie osiągnięć każdy może wraz z przełożonym wytyczyć indywidualną ścieżkę kariery i wyznaczyć sobie precyzyjne cele zawodowe. Niewątpliwym impulsem do budowy zaangażowania w Castoramie są również czytelne oczekiwania i możliwości w zakresie awansu wewnętrznego. Spółka w ponad 80% obsadza wolne stanowiska opierając się na wewnętrznych zasobach.

W Castoramie rozwój ludzi jest kluczowym elementem wzrostu biznesowego. W tym duchu firma wspiera realizację planów zawodowych i zapewnia swoim zespołom odpowiednie do tego celu narzędzia. Pracownicy mają możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Castorama inwestuje w zespół, zwiększając nakłady na szkolenia – w roku rozliczeniowym 2014/15 przeprowadzono 162 561 godzin różnego rodzaju szkoleń. Spółka organizuje zarówno zajęcia z udziałem zewnętrznych trenerów, jak i dba o transfer wiedzy w ramach organizacji. Doświadczeni pracownicy przekazują systematycznie swoją wiedzę koleżankom i kolegom z mniejszym stażem.

W związku z bardzo istotną rolą budowania poczucia współodpowiedzialności za rozwój firmy, szczególne znaczenie mają szkolenia dla kierowników i wyższej kadry. W ramach programu „DNA Lidera” setki osób w całej spółce mają możliwość zwiększania swoich kompetencji, które są nie do przecenienia w ich codziennej pracy – w zakresie przywództwa, kierowania zespołem i zarządzania wynikami.

Strategia „Dom do rozwoju” jest drogą do realizacji ambicji zespołu Castoramy, który chce doskonalić swoje kompetencje – zarówno indywidualnie oraz jako cała organizacja. Oba te cele są spójne i w dalszej perspektywie oznaczają korzyści dla klientów, otrzymujących dzięki temu lepszą ofertę produktów, usług oraz mocniejsze wsparcie podczas realizacji projektów związanych z budową, remontem czy urządzaniem domu.

Follow by Email
LinkedIn
Share