sr2logo
Misja Workmed - Strony Rynku

Misja Workmed

Misją Workmed jest promowanie i wdrażanie programów corporate wellness przy zastosowaniu najnowszych technologii. Jest to długofalowy, całościowy i przemyślany proces rozpoczynający się od badań potrzeb klienta, poprzez wdrożenie, monitoring. ewaluację oraz działania utrzymujące efekt i zaangażowanie pracowników. Programy uwzględniają kompleksowe działania w takich obszarach jak: profilaktyka zdrowia, ergonomia pracy, interaktywne szkolenia psychologiczne, wyjazdy interaktywne wellness i eventy medyczne. Realizowane są przy wsparciu nowoczesnych narzędzi, takich jak warsztaty i konferencje on-line, aplikacje mobilne i trackery monitorujące parametry życiowe.
Zespół firmy tworzą osoby głęboko zaangażowane w ideę promocji zdrowego stylu życia. Przyjęte standardy działalnosci to przede wszystkim: wysoka jakość świadczonych usług, innowacyjność, a także indywidualne podejście do każdego klienta. Swoją opieką stale otaczamy kilkadziesiąt firm i kilkanaście tysięcy pracowników.