sr2logo
Sukces oparty na sile różnorodności - Strony Rynku

Sukces oparty na sile różnorodności

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 27 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

2

Kulturę organizacyjną ERGO Hestii kształtują równość szans i poszanowanie dla różnorodności. Zgodnie z ideą Karty Różnorodności, której ERGO Hestia jest sygnatariuszem, rozpowszechniamy politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Jednoznacznie promujemy postawę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, wdrażając inicjatywy i projekty proponowane przez pracowników. Wszystko to przekłada się na poziom satysfakcji i zaangażowania ludzi. Dzięki temu tworzymy wyjątkowe miejsce pracy dla blisko 3 tysięcy osób, które czerpią od siebie nawzajem. Polityka personalna pomaga im w pełni wykorzystać ich potencjał. Predyspozycje, kompetencje, profil wykształcenia są kluczowymi kryteriami doboru pracowników w ERGO Hestii. Osoby będące na początku zawodowej drogi znajdują tu przyjazne środowisko dla startu kariery, tym bardziej, że mogą korzystać z doświadczenia starszych koleżanek i kolegów. ERGO Hestia buduje zaangażowanie pracowników, oferując liczne programy i aktywności rozwojowe, w tym te nastawione na kreatywność. Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, która prowadzi całoroczny ogólnopolski program promocji sztuki oraz konkurs dla studentów uczelni artystycznych.
Pracownicy ERGO Hestii mogą liczyć na wszechstronną opiekę w ramach wsparcia zdrowego stylu życia i równowagi życiowej. ERGO Hestia zapewnia im opiekę medyczną, stworzyła przedszkole dla dzieci, firmowe bistro i kawiarnię. Wspieramy pracowników, stosując elastyczne godziny pracy, a osobom dojeżdżającym do pracy rowerem oferujemy atrakcyjne benefity. Liczne akcje wolontariatu są rezultatem inicjatywy i pomysłowości samych pracowników.

Aby nadal wyznaczać trendy w ubezpieczeniach, poszukujemy specjalistów praktycznie z każdej dziedziny. Najzdolniejsi studenci mają szanse na staże, a następnie stałą pracę, między innymi w Biurze Likwidacji Szkód, Biurze Aktuarialnym, Biurze Ryzyka, czy biurach produktowych ERGO Hestii.
Cieszymy się, że po raz kolejny w tym roku doceniono nasze praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Follow by Email
LinkedIn
Share