sr2logo
Rozwiń skrzydła z Mokate - Strony Rynku

Rozwiń skrzydła z Mokate

Solidny Pracodawca Śląska, z takim tytułem Grupa Mokate zbliża się do końca roku. Sukces firmy jest potwierdzeniem realizowania efektywnej polityki personalnej oraz tego, że od lat z zaangażowaniem wspiera rozwój załogi, tym samym umacniając swoją pozycję jako doskonały pracodawca.

5

Grupa Mokate posiada liczne certyfikaty potwierdzające, że zarządzanie jakością stanowi dla marki ważny element, a odpowiedzialność z jaką podchodzi do realizacji swojej misji sprawia, że firma zbiera wyrazy uznania na całym świecie. Sukcesem firmy są nie tylko wysokiej klasy produkty, ale przede wszystkim zespół pracowników, który wspólnie z kadrą zarządzającą każdego dnia dąży do tego, by ich miejsce pracy stawało się coraz lepsze. To właśnie takie podejście pozwoliło firmie osiągnąć niewątpliwy sukces, którego potwierdzeniem jest zdobyty tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.
W Grupie Mokate znajdującej się w blisko 70 krajach szanse na sukces dostają specjaliści z wielu gałęzi biznesu, dzięki czemu rozwój rozumiany jako korzystanie i zwiększanie kompetencji swojej załogi przebiega w sposób ciągły. Grupa Mokate wychodząc poza schematy nie zatrzymuje swojej wiedzy oraz doświadczenia tylko dla siebie. Prowadząc współpracę z uczelniami wyższymi oraz organizacjami zrzeszającymi studentów, wprowadza i przekazuje swoją wiedzę młodym, zdecydowanym na osiągnięcie sukcesu studentom, którzy często zainspirowani historią marki w przyszłości nawiązują współpracę i wiążą się z Grupą na dłużej. – Mokate jako pracodawca posiada świadomość potrzeb – także pozafinansowych – pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek pracy. W oparciu o tę wiedzę rozwijamy kulturę organizacyjną firmy. Bardzo chcemy, aby nasi pracownicy wiedzieli, jaka perspektywa nas napędza i tworzy przyszłość Mokate – powiedział Adam Mokrysz, CEO Grupy.
Credo Grupy Mokate brzmiące „Zrównoważony rozwój poprzez szacunek dla człowieka i pracy oraz stworzenie dobrego środowiska życia dla następnych pokoleń” niesie ze sobą wielką wartość. Podkreśla, że wartości, którymi kieruje się firma, zbliżone są do tych panujących w rodzinie: szacunek, zaufanie, wzajemna pomoc. Takiego sukcesu nie da się zmierzyć, natomiast pewne jest, że zasługuje na wyrazy uznania, które są częścią tytułu
Solidny Pracodawcy Roku.