sr2logo
BPS Leasing i Faktoring laureatem godła Laur Klienta 2022 - Strony Rynku

BPS Leasing i Faktoring laureatem godła Laur Klienta 2022

Kolejny raz z rzędu w ostatnich latach BPS Leasing i Faktoring otrzymał nagrodę złoty Laur Klienta, tym razem za rok 2022 w kategorii „Innowacyjna oferta leasingowa”.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką w Zrzeszeniu BPS, która świadczy m.in. kompleksowe usługi leasingu środków trwałych dla przedsiębiorców realizujących plany inwestycyjne i rozwojowe w swoich przedsiębiorstwach. Usługi BPS Leasing i Faktoring są komplementarne w stosunku do produktów Banku BPS oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Dzięki temu zapewniona jest możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb klientów w zakresie finansowania ich inwestycji i zakupów środków trwałych, niezależnie od tego, czy będzie to nabycie pojazdu lub maszyny, czy też długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz zapleczu finansowemu Banku BPS i Banków Spółdzielczych BPS Leasing i Faktoring zapewnia najwyższy poziom usług dla swoich klientów, będąc jednocześnie najbliższym partnerem klienta w jego otoczeniu i regionie działania.
– Wyniki naszej spółki pokazują, że leasing stanowi – szczególnie dla firm z sektora MŚP – naturalne i często pierwsze źródło wyboru finansowania zakupu i użytkowania środków trwałych. Leasing to alternatywa klasycznego finansowania kredytem bankowym, mająca jednak swoje przewagi w szybkości działania finansującego. Ofertę leasingową naszej spółki cechuje przejrzystość opłat i dopasowanie obciążeń do rodzaju prowadzonej działalności, np. do sezonowości. Oferujemy korzystne warunki cenowe i szeroką gamę produktów. Oferta obejmuje zarówno leasing ruchomości, jak i nieruchomości komercyjnych. Mocno angażujemy się w odnawialne źródła energii, przede wszystkim w zakresie leasingu ogniw i instalacji fotowoltaicznych. Współpracujemy z klientami, którzy inwestują w nowoczesne pojazdy, spełniające normy ekologiczne i środowiskowe, np. samochody zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG. W ubiegłym roku poszerzyliśmy naszą ofertę również o faktoring. W tej linii biznesowej wprowadziliśmy m.in. prostą odmianę faktoringu, tzw. faktoring abonamentowy. Faktoring zapewnia poprawę płynności finansowej i zwiększa możliwości inwestycyjne klientów. W ten sposób klient otrzymuje od nas kompleksową i jednorodną ofertę usług finansowych, zaś wykorzystując efekt skali staje się zdecydowanie bardziej konkurencyjnym uczestnikiem rynku oraz kreuje swoją firmę i markę jako stabilny, wiarygodny i dynamicznie rosnący podmiot. Chciałbym podziękować Bankowi BPS i Bankom Spółdzielczym za zaufanie, jakim nas obdarzyły, decydując się na współpracę z nami w zakresie promowania leasingu i faktoringu wśród swoich klientów oraz lokalnej społeczności – mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.
– Od 1 grudnia 2021 r. zarówno leasing, jak i faktoring, oferowane są w Zrzeszeniu BPS przez jeden podmiot, tj. BPS Leasing S.A., działający pod marką BPS Leasing i Faktoring. W połączonej produktowo Spółce dostrzegamy szereg synergii biznesowych dla naszych klientów. Oferujemy m.in. leasing samochodów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn i urządzeń, leasing instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing komercyjnych nieruchomości. W części faktoringowej oprócz faktoringu klasycznego proponujemy także faktoring abonamentowy, a ponadto faktoring międzynarodowy i – dla najlepszych klientów – faktoring odwrotny. To model wszechstronnej oferty, zarówno od strony bieżącego finansowania użytkowania środków trwałych, jak i zapewniania bądź znaczącej poprawy płynności finansowej – dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.
W roku 2021 BPS Leasing otrzymał także, jako jedna z trzech firm leasingowych, wyróżnienie „Perły Polskiego Leasingu”, przyznawane corocznie przez „Gazetę Finansową”. Nagroda ta to wyraz uznania dla spółki za dynamiczny wzrost sprzedaży leasingu oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych uwzględniających przede wszystkim potrzeby klientów w okresie pandemii oraz wspierających ich na bieżąco w prowadzonej działalności gospodarczej.

Follow by Email
LinkedIn
Share