sr2logo
Aluprof SA – doceniany pracodawca, odpowiedzialny przedsiębiorca - Strony Rynku

Aluprof SA – doceniany pracodawca, odpowiedzialny przedsiębiorca

Postępująca globalizacja, intensywna ekspansja firm na rynki zagraniczne, a ostatnio także wyzwania związane z epidemią koronawirusa spowodowały zmianę myślenia przedsiębiorców na temat roli pracownika w strukturze organizacji. Coraz częściej za kluczowy dla rozwoju organizacji uznawany jest nie tylko zysk, ale również kapitał ludzki. Przykładem firmy, która od lat kieruje się w swoich działaniach takim podejściem, jest Aluprof SA.

Stabilny i ceniony pracodawca

Aluprof SA, zatrudniający blisko 3000 pracowników, będący częścią Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA – notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej – od lat kieruje się w swoich działaniach troską o tworzenie przyjaznego środowiska pracy. W badaniach satysfakcji pracowników osoby zatrudnione w Spółce wyjątkowo pozytywnie oceniają takie kwestie jak możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera pracy, stabilność zatrudnienia czy pakiet benefitów. W ramach działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi firma umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji nie tylko w oparciu o szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dodatkowe kursy czy wydarzenia branżowe, ale też współfinansuje podjęcie studiów, których kierunek jest zgodny z wykonywaną pracą lub potencjalnym awansem. Spółka oferuje też bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, który jest konsultowany z załogą oraz dostosowywany do jej potrzeb i zmieniających się warunków.
Aluprof dużą wagę przywiązuje również do procesu rekrutacji i późniejszego wdrożenia pracowników. Firma przestrzega wysokich standardów rekrutacyjnych, a w ramach promowania dobrych praktyk w tym zakresie m.in. należy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Dla nowoprzyjętych pracowników przygotowany został program onboardingowy, w ramach którego otrzymują oni wsparcie opiekuna, szkolenie wprowadzające do organizacji oraz informator zawierający szereg cennych informacji nt. firmy i zasad w niej panujących. Spółka intensywnie działa także w środowiskach akademickich, m.in. realizując program „ALUPROF 4 future”, którego kluczowym zadaniem jest poszerzanie fachowych i praktycznych kompetencji studentów w zakresie architektonicznych systemów aluminiowych, m.in. poprzez wykłady ekspertów na uczelniach, udział w konferencjach i radach naukowych oraz prowadzenie warsztatów. W ramach projektu Aluprof jest partnerem specjalności „Konstrukcje aluminiowo-szklane” na kierunku Budownictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz organizatorem konkursów architektonicznych dla studentów uczelni, z którymi firma stale współpracuje. Spółka oferuje też możliwość zrealizowania staży lub praktyk studenckich w swoich zakładach. Powyższe inicjatywy pozwalają Aluprof na budowanie silnej marki pracodawcy. W 2020 roku Aluprof uzyskał tytuł Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii Rozwój Zatrudnienia oraz Certyfikat Best Quality Employer 2020. W ostatnich dwóch latach firmie został przyznany Certyfikat Solidnego Pracodawcy Roku 2020 oraz 2021. Tym samym docenione zostały starania Spółki w kierunku zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia m.in. w zakresie bezpieczeństwa, warunków pracy oraz możliwości rozwoju jej pracowników.

Biznes pod znakiem odpowiedzialności społecznej

Oprócz licznych inicjatyw w obszarze HR Aluprof podejmuje intensywne kroki związane z założeniami przyjętej polityki ESG. Koncepcja ta zakłada skupienie uwagi firmy na realizacji działań w trzech obszarach – ochrony środowiska, dbania o społeczeństwo oraz ładu korporacyjnego. Choć działania dotyczące tych obszarów były realizowane przez Aluprof już wcześniej, teraz firma wpisuje całą koncepcję w strategiczne cele ekonomiczne na lata 2021–2025. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Spółka promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania, m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Jednym z nich jest zwiększenie do 2025 roku o 20% udziału rozwiązań Aluprof w obiektach z certyfikatami BREEAM czy LEED. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego i wykorzystywaniu surowców wtórnych na poziomie 65% podczas produkcji 1 tony aluminium w zakładach w Kętach wytwarza się niemal sześciokrotnie mniej dwutlenku węgla, niż w przypadku średniej światowej emisji. Spółka planuje swoje działania także w znacznie odleglejszej perspektywie – do końca 2050 roku planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. Pomóc w tym ma m.in. przejście na korzystanie z zielonej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii – w 2021 roku Aluprof zakupił 14 000 MWh energii elektrycznej z biomasy, która pokryje 100% zapotrzebowania spółki w ciągu dwóch lat działalności. Ta decyzja pozwoli zmniejszyć generowany ślad węglowy aż o 68%! W politykę ESG Aluprof wpisany jest również człowiek – przyjęty plan zakłada dążenie do zwiększania bezpieczeństwa i osiągnięcia zerowypadkowości, objęcie 100% dostawców zasadami Kodeksu Postępowania Dostawców oraz realizację 150 projektów mających wesprzeć lokalne społeczności.
– Nie można kreować wizji firmy, mając na uwadze tylko własny interes ekonomiczny. Na podstawie naszych doświadczeń, w aktualnych założeniach strategiczno–koncepcyjnych wzięliśmy pod uwagę m.in.: to, co chcemy reprezentować jako przedsiębiorstwo i jakimi wartościami będziemy kierować się na wszystkich płaszczyznach naszej działalności. Tak, by powstające z naszym udziałem miasta funkcjonowały na podstawie transparentnych zasad etyki prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich. Naszym zdaniem bardzo ważne jest, by nowe strategie uwzględniały to, co istotne: troskę o ludzi i środowisko – tłumaczy Małgorzata Wojtasik, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Aluprof SA.
Konsekwentna polityka firmy doceniana jest przez kapituły konkursów. W 2021 firma otrzymała tytuły: „Dobra Marka 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma!” oraz 13. tytuł Lidera Rynku Stolarki w kategoriach: „Dostawcy systemów aluminiowych” oraz „Dostawcy systemów roletowych”. Ponadto Aluprof znalazł się w gronie Diamentów Forbesa, na liście Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki, a także (już po raz trzeci) w rankingu Top Marka na liście 500 najlepszych pod względem wizerunkowym marek działających na rynku polskim, gdzie w kategorii firm z branży stolarki awansował o jedno miejsce, zajmując siódmą pozycję!