sr2logo
Inwestycja w zasoby ludzkie przynosi efekty - Strony Rynku

Inwestycja w zasoby ludzkie przynosi efekty

PPG uhonorowane tytułem Solidnego Pracodawcy Roku: otwartość, różnorodność i zaangażowanie kluczem do sukcesu


PPG od lat inwestuje w zasoby ludzkie – zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników to najważniejszy kapitał firmy. Teraz docenił to rynek – firma PPG została uhonorowana prestiżowym tytułem Solidnego Pracodawcy Roku. Nagroda ta jest przyznawana podmiotom wyróżniającym się wzorcową polityką personalną, rozwiniętą kulturą organizacyjną oraz zaangażowaniem w budowanie innowacyjnych i przyjaznych miejsc pracy.
Pracownicy PPG cenią kulturę organizacyjną firmy, która opiera się na otwartości, transparentności i zaangażowaniu w rozwój. Otwartość w PPG to przede wszystkim gotowość do dialogu i wymiany myśli. Pracownicy czują, że ich opinie są ważne i że są one brane pod uwagę, co sprzyja twórczemu myśleniu i innowacyjnemu podejściu do wykonywanych zadań. Taki model nie tylko przynosi korzyści dla zespołu, ale ma także pozytywne skutki ekonomiczne dla firmy. Transparentność to również ważny element kultury organizacyjnej PPG. Firma stawia na jasne komunikowanie swoich celów, strategii i oczekiwań. Dzięki temu pracownicy mają pełne zrozumienie swojej roli i wkładu w sukcesy firmy również w sytuacji zmian organizacyjnych. PPG oferuje szereg szkoleń i warsztatów, które pomagają w rozwoju zawodowym, pracowników. Ta dbałość o ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności sprawia, że pracownicy PPG są nie tylko dobrze przygotowani do wykonywania swoich obecnych zadań, ale są również gotowi na przyszłe wyzwania i możliwości, które mogą pojawić się w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
PPG to firma dbająca o różnorodność
Mocną stroną PPG jest docenienie i promowanie różnorodności, równości i integracji społecznej. Firma nie tylko oferuje szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej w różnych obszarach biznesu, ale też docenia i promuje różnorodność wśród swoich pracowników. Różne pokolenia, poziomy edukacji, doświadczenia zawodowe, pochodzenie, orientacje czy wyznania są uznawane za cenne atuty, które przyczyniają się do tworzenia silnego i zróżnicowanego zespołu. Ważnym elementem strategii jest troska o zapewnienia równowagi płci i wspieranie inkluzywności na wszystkich szczeblach organizacji.
PPG dba o lokalną społeczność
Również od strony społecznego zaangażowania pracowników PPG ma dużo do zaoferowania. Wyróżnia ją autentyczność w działaniach – od kilku lat za sprawą swojej flagowej inicjatywy Colorful Communities PPG ochroni i upiększa otoczenie społeczności lokalnych sąsiadujących z jednostkami biznesowymi firmy na całym świecie. Wolontariusze firmy z Polski wyremontowali m.in. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, Instytut Głuchych w Warszawie czy Warszawskie Centrum Wielokulturowe. Od 2015 roku PPG ukończyło globalnie ponad 500 projektów Colorful Communities, które objęły swym zasięgiem ponad 8,2 mln osób w 36 krajach. W planie są kolejne projekty, w tym 3 jeszcze w tym roku na terenie Polski. PPG angażuje się również we współpracę z wiodącymi polskimi uczelniami kształcącymi przyszłą kadrę STEM. Pracownicy prowadzą wykłady, szkolenia oraz różne programy edukacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje autorski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego – Universiada. Wszystko to sprawia, że PPG jest miejscem, gdzie pracownicy czują się doceniani i mogą aktywnie wpływać na swoje środowisko pracy. Ta pozytywna atmosfera przekłada się na efektywność i produktywność, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy.
W imieniu PPG nagrodę odebrała Joanna
Sproncel-Bagrowska, dyrektorka zakładu PPG Cieszyn SA. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę pracowników w realizacji misji firmy, a także ich zaangażowanie w pomoc potrzebującym i inicjowanie różnych projektów charytatywnych.
Tina Dej, dyrektor programu Solidny Pracodawca Roku, podczas uroczystego przekazania nagrody, doceniła podejście PPG do zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia sprzyjającej atmosfery pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Firma działa w Polsce w 8 lokalizacjach, w 4 z nich posiada swoje fabryki: w Cieszynie, Dębicy, Ostrowie Wielkopolskim oraz we Wrocławiu. Zatrudnia łącznie blisko 2400 pracowników, oferując stanowiska pracy na każdym szczeblu i w różnych obszarach działalności. Dba o to, by tworzyć przyjazne środowisko pracy, podążać za zmianami i wyzwaniami rynku pracy i odpowiadać na potrzeby aktualnych i przyszłych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje oferowany przez firmę bogaty pakiet benefitów pracowniczych oraz międzynarodowe środowisko pracy, dające szerokie możliwości awansów poziomych i pionowych.

Follow by Email
LinkedIn
Share