sr2logo
Odpowiedzialne zarządzanie - Strony Rynku

Odpowiedzialne zarządzanie

Fenix Metals, najnowocześniejszy zakład w Europie specjalizujący się w odzysku cyny, został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Solidny Pracodawca Roku. To wyjątkowe osiągnięcie potwierdza zaangażowanie firmy w tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery pracy oraz jej wysiłki na rzecz społeczności lokalnej.

– Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem tytułu Solidny Pracodawca 2024. To dla nas szczególne wyróżnienie potwierdzające, że nasze starania ukierunkowane na stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy przynoszą wymierne efekty. Tylko działając wspólnie, jesteśmy w stanie realizować powierzone zadania i efektywnie pracować na pozycję lidera w trudnym, ale ważnym dla współczesnej gospodarki sektorze recyklingu i produkcji metali o najwyższych parametrach jakościowych – mówi Marek Szałas, Dyrektor Finansowy.

Misja firmy Fenix Metals

Firma jest liderem w zaawanso­wanym technologicznie recyklingu materiałów zawierających cynę, chroniąc zasoby naturalne poprzez przekształcanie ich w rafinowane metale i inne wyoby. Oferta obejmuje szeroki zakres produktów, w tym czystą cynę wysokiej jakości oraz różnorodne stopy cyny, ołowiu i innych metali. Zin­tegrowany i zrównoważony proces odzysku odbywa się w zakła­dzie, spełniającym najwyższe standardy jakościowe i środowiskowe.

Polityka personalna firmy

Firma Fenix Metals kładzie duży nacisk na elastyczne i profesjonalne podejście do obsługi klientów. Jednak działalność firmy nie ogranicza się jedynie do aspektów biznesowych. Fenix Metals aktyw­nie angażuje się w życie społecz­ności lokalnej poprzez inicjatywy wspierające edukację, kulturę oraz ochronę zdrowia. Ich program Corporate Social Responsibility (CSR) obejmuje szereg działań, takich jak wsparcie lokalnych szkół, organizacji cha­rytatywnych, klubów sportowych oraz inicjatyw związanych z opieką zdrowotną i kulturą.
– Jako firma ze skandynawskimi korzeniami staramy się swoimi działaniami dowodzić, że każdy pracownik jest dla nas wartością. Dbamy o społeczność lokalną finansując projekty z zakresu edukacji, zdrowia i kultury. Otrzymane wyróżnienie oznacza dla nas silną motywację do dalszych działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu dbałości o pracowników i poszukiwanie możliwości rozwoju na tym polu – mówi Marek Szałas.

Fenix szkołom

Program „Fenix szkołom” to inicjatywa firmy, która wspiera lokalne szkoły poprzez wyposażenie sal lekcyjnych – w tym głównie zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak komputery, tablice interaktywne czy też inne potrzebne wyposażenie. Placówki potrzebujące wsparcia są zgłaszane przez pracowników firmy, a sam konkurs jest przedsięwzięciem cyklicznym i odbywa się każdego roku.

Zaangażowanie społeczne

Firma Fenix Metals aktywnie angażuje się również w pomoc społeczności lokalnej w trudnych sytuacjach ,
jak na przykład pandemia czy kryzys humanitarny. Poprzez wsparcie finansowe oraz dostarcza­nie niezbędnego sprzętu medycz­nego, środków ochrony czy pomoc humanitarną dba o dobro społeczności lokalnej oraz o stabilność regionu.

Partnerstwo i zaangażowanie

Firma nie tylko troszczy się o swoich pracowników i społeczność lokalną, ale jest też aktywnym uczestni­kiem globalnych inicjatyw wspierających ochronę pracowników oraz środowiska naturalnego. Jako członek wiodących światowych organizacji takich jak ITA (International Tin Association) czy BIR (Bureau of International Recycling), Fenix Metals współpracuje z innymi podmiotami nad opracowaniem standardów oraz praktyk branżo­wych, mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i odpo­wiedzialnego biznesu.

Podsumowanie

Otrzymanie wyróżnienia Solidny Pracodawca 2024 jest dla firm motywacją do dalszego doskonalenia polityki personalnej i zaangażowania społecznego. Fenix Metals nie tylko odnosi sukcesy na polu biznesowym, ale także angażuje się aktywnie w życie społeczności lokalnej oraz globalnych inicjatywach, dowodząc, że odpowiedzialny biznes to klucz do sukcesu we współczesnym świecie. Pozostaje zatem nie tylko liderem w branży recyklingu i produkcji metali, ale także wzorem odpowiedzialnego działania społecznego i zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

Follow by Email
LinkedIn
Share