sr2logo
Jak Castorama dba o sąsiedzkie relacje? - Strony Rynku

Jak Castorama dba o sąsiedzkie relacje?

IMG_3039Castorama Polska, tworząc przyjazne środowisko pracy, stawia fundamenty pod budowę trwałych relacji ze społecznościami lokalnymi. Firma, dzięki zaangażowaniu pracowników, pozostaje blisko swoich sąsiadów, których wspiera w poprawie jakości życia. Przykładem wzmacniania zaufania i dobrych relacji z najbliższym otoczeniem są działania w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przy współpracy z władzami miasta oraz z drużyną żużlową Stal Gorzów, zespół Castoramy wyremontował plac zabaw w popularnym Parku Róż.

Misja Castoramy zawarta jest w haśle „Lepsze domy, lepsze życie”, zgodnie z którym firma wspiera klientów i swoje otoczenie w poprawie jakości życia, pomagając w polepszaniu warunków mieszkaniowych. Prowadząc sprzedaż, spółka realizuje ten cel poprzez doradztwo i ofertę, zapewniając klientom łatwy dostęp do produktów i usług potrzebnych do budowy, remontowania, urządzania i dekoracji domów oraz wyposażenia ogrodów. Misja „Lepsze domy, lepsze życie” znajduje również swoje odzwierciedlenie w inicjatywach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka wraz ze swoimi zespołami angażuje się w życie lokalnych środowisk. Wychodząc poza działalność biznesową, pomaga sąsiadom poprzez edukację w zakresie majsterkowania, wsparcie w poprawie warunków mieszkaniowych i rewitalizację przestrzeni publicznej.

Strategia odpowiedzialności społecznej
Pracownicy Castoramy posiadają umiejętności, które wykorzystują również w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych. Od wielu lat dobrowolnie podejmują wysiłki na rzecz pomocy innym. Przekazują sąsiadom swoją pasję i wiedzę z zakresu majsterkowania, zachęcając do aktywnego spędzania czasu i poprawy jakości życia, dzięki ulepszaniu otoczenia.
Castorama Polska wspiera entuzjazm swoich pracowników i chęci niesienia pomocy innym, stwarzając ramy organizacyjne oraz udostępniając materiały i środki finansowe. Działania te wpisują się w strategię odpowiedzialności społecznej spółki. Zgodnie z jej założeniami, każdy zespół realizuje projekty, w celu lepszego funkcjonowania lokalnych społeczności, poprawienia warunków mieszkaniowych potrzebujących osób oraz przekazywania konkretnych umiejętności.
Chcąc prowadzić takie działania, przedsiębiorstwo musi budować zespół w oparciu o liderów wyróżniających się pozytywnym nastawieniem, którzy cechują się zapałem do pracy i chętnie dzielą się doświadczeniem z otoczeniem.

Plac zabaw w Parku Róż
Ciekawym przykładem działań na rzecz społeczności lokalnych jest remont placu zabaw w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim, zwanym na co dzień Parkiem Róż. Na każdym etapie realizacji tego projektu kluczowe znaczenie miały partnerskie relacje z najbliższym otoczeniem. Pracownicy sklepu Castorama wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta wytypowali miejsce, którego rewitalizacja miałaby znaczenie dla jak największej liczby mieszkańców. Park Róż położony jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w pobliżu bulwarów i stanowi idealną enklawę do spędzania wolnego czasu. Castorama wraz z władzami lokalnymi zadecydowali, że przywrócenie świetności znajdującemu się tu placu zabaw będzie korzystne dla wielu rodzin.
Na kilka dni przed Dniem Dziecka Park Róż zapełnił się zawodnikami gorzowskiej Stali, przedstawicielami władz miasta i pracownikami sklepu Castorama Gorzów. Razem wyremontowali oni miejsce zabaw dla najmłodszych. W wydarzeniu osobiście wziął również udział Pan Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta. Prace obejmowały między innymi naprawę i malowanie wszystkich elementów placu, wymianę otaczającej go palisady i renowację ławek.

Majsterkowo w terenie
Już 1 czerwca br., po zakończeniu remontu, pracownicy Castoramy wraz z partnerami ze Stali Gorzów i Urzędu Miasta kontynuowali działania w Parku Róż. Odnowiony plac zabaw stał się tego dnia miejscem, gdzie pod czujnym okiem opiekunów dzieci mogły wziąć udział w warsztatach Majsterkowo. Zajęcia te są na co dzień organizowane w sklepach Castorama w całej Polsce i w ciągu 3 lat wzięło w nich udział już ponad 80 000 uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Dla spółki warsztaty są sposobem na edukację i rozpowszechnianie wśród najmłodszych idei majsterkowania. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności praktyczne i teoretyczne oraz dowiadują się wielu ciekawych rzeczy na temat techniki i ekologii.
W wyjątkowych sytuacjach, aby pogłębiać partnerstwo ze społecznościami lokalnymi, Castorama organizuje zajęcia w ramach programu Majsterkowo poza sklepami. Tak właśnie stało się w Parku Róż, gdzie w słoneczny dzień wszystkie chętne dzieci mogły wziąć udział w warsztatach poświęconych tematyce lasów i naturalnego surowca, jakim jest drewno. Uczestnicy mieli okazję własnoręcznie sadzić rośliny oraz zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak wbijanie gwoździ, wkręcanie, wiercenie i szlifowanie.
Dzięki udziałowi działaczy i zawodników Stali Gorzów, wydarzenie w Parku Róż spotkało się ze szczególnie dużym zainteresowaniem. Klub ten cieszy się w swoim mieście ogromną popularnością i dodatkowo przygotował specjalne atrakcje nie tylko dla najmłodszych. Na miejscu mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z zawodnikami i podziwiać ich motocykle. Wydarzenie przyciągnęło również uwagę lokalnych mediów. Dobre przyjęcie tej inicjatywy sprawiło, że Castorama wraz z Urzędem Miasta nie wykluczają dalszych działań na rzecz rewitalizacji Parku Róż, dzięki którym popularne miejsce ma szansę odzyskać w pełni swój dawny blask. Zainteresowanie, z jakim spotkała się akcja, przyciągnęło też kolejne firmy, które już teraz deklarują chęć współpracy i partnerstwa w kolejnych projektach  dobroczynnych.
Zbudowany w wyniku akcji kapitał społeczny należy wykorzystać. Pracownicy Castorama podejmą się z pewnością nowych wyzwań, które przyczynią się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców Gorzowa.

Kierunek na lata
Inicjatywy podobne jak w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są przez zespoły Castorama w całym kraju. Pozwalają pracownikom uwolnić pozytywną energię i dają im ogromną satysfakcję. Akcje tego typu scalają również ekipę i niosą szereg korzyści dla otoczenia. To wszystko sprawia, że spółka postrzega zaangażowanie w lokalne sprawy jako jeden z głównych kierunków działania w zakresie CSR na wiele kolejnych lat. Do 2020 roku Grupa Kingfisher, do której należy Castorama, chce zrealizować wraz pracownikami 4 000 projektów skierowanych do społeczności zamieszkujących okolice sklepów, centrów dystrybucji i biur.

Follow by Email
LinkedIn
Share