sr2logo
Załoga na medal - Strony Rynku

Załoga na medal

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy to wielospecjalistyczna placówka, w której rocznie hospitalizowanych jest około 40 tys. pacjentów, udzielanych ponad 250 tys. porad specjalistycznych oraz wykonywanych ponad 11 tys. zabiegów. Swoje największe sukcesy w dużej mierze zawdzięcza nowatorskiemu podejściu do polityki personalnej oraz unikatowym formom organizacji pracy. W roku 2014 szpital wyróżniono w dziedzinie HR, przyznając tytuł Solidny Pracodawca.

Nagradzając szpital w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doceniono wpływ wzorowo prowadzonej w nim polityki personalnej na stałe podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych. Stwarzając sprzyjające warunki do stałego dokształcania, budując odpowiedni system motywacyjny, dostosowując przydzielane zadania do cech osobowościowych pracownika a nie tylko jego wykształcenia, zachęca się personel szpitala do kreatywności i zaangażowania w przedsięwzięcia wykraczające poza codzienne obowiązki przypisane danemu stanowisku pracy. Już na etapie planowania strategii rozwoju szpitala zarząd placówki ściśle współpracował z pracownikami. Takie nowatorskie podejście zaowocowało wypracowaniem wspólnej koncepcji rozwoju szpitala opartej na oryginalnym sposobie organizacji pracy. Stworzono zamknięty cykl obsługi pacjenta, powołano menedżerów poszczególnych klinik ściśle współpracujących z ordynatorami oraz pielęgniarkami oddziałowymi, podział części medycznej szpitala na cztery piony pozwolił na interdyscyplinarne podejście do pacjenta oraz na lokowanie środków finansowych w dobrze wyposażonych pracowniach diagnostycznych służących całemu pionowi. Bliska współpraca lekarzy różnych specjalizacji umożliwia wykonywanie unikatowych w skali kraju procedur leczniczych.

Dynamiczny rozwój jednostki, bazujący na nowatorskim sposobie zarządzania personelem i unikatowej organizacji pracy, doceniono przyznając szpitalowi wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W roku 2014 placówka otrzymała Certyfikat Akredytacyjny.

Solidnemu Pracodawcy 2014 serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Elwira Charyga