sr2logo
Nowe myślenie dla czystego jutra - Strony Rynku

Nowe myślenie dla czystego jutra

Transmisja międzypokoleniowa odpowiedzialna jest za przekazywanie młodemu pokoleniu pewnych wzorców, zasad, norm tworzących zasadniczy zrąb wartości. Obowiązek ten wynika z natury ludzkiej, ale jak przekazać cenne wartości pokoleniu, któremu wydaje się, że wie wszystko? Kierunki myślenia i działania powinny ukazać wybór drogi człowieka w czasie życia i pozostawienia po sobie śladu dla następnych pokoleń. Konieczne jest uświadomienie w pytaniu: Co mogę dać Ziemi i funkcjonującej na niej społeczności, na ile jestem przydatny?

Wzorce ekologiczne

Rozwój cywilizacji, w której występuje zjawisko naturalnego przywiązania do konsumpcji, w znaczący sposób uszczupla zasoby środowiska, co w szczególny sposób odczuwamy w ostatnich latach. Zapomnieliśmy, że stanowimy nieodłączną część przyrody na rzecz wartości ekonomicznych. Choć większość Polaków deklaruje segregację odpadów, to wyniki badań wskazują spadek recyklingowej świadomości. Śledząc ekowydarzenia przed czasem pandemii COVID-19, zauważalny jest wzrost popularności i poparcia dla działań ekologicznych ze strony dzieci i młodzieży. Bunt jest działaniem wynikającym z racjonalnych i naukowych pobudek słusznie utwierdzanych przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych. Młode pokolenie posiada zdolność przekształcenia idei w misję proekologicznej aktywności, za którą coraz częściej podążają rodzice i dziadkowie.

Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo

Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym może okazać się jedną z najbardziej korzystnych rewolucji współczesnego świata. W obecnym systemie wytwarzamy coraz większą ilość odpadów, czym wyczerpujemy zasoby naturalne. A co jeśli zamkniemy system? Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada, iż wszystkie produkty, materiały i surowce powinny pozostawać tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów jak najbardziej zminimalizowane. Aby uwolnić ten potencjał, konieczna jest współpraca w szerokim gronie zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Razem kreujemy przyszłość

Dzięki szeroko prowadzonej aktywności proekologicznej i prospołecznej przedsiębiorstw świadczących usługi związane z zagospodarowaniem zarówno odpadów komunalnych, jak i przemysłowych obecnych na wielu ogólnopolskich wydarzeniach poznajemy proekologiczne zachowania zachęcające nas do szerzenia idei czystego jutra.
GreenCycle jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się gospodarką odpadami i spółką matką PreZero. Firma jest motorem innowacji i pomysłodawcą w zakresie nowych technologii, systemów i procesów w dziedzinie surowców wtórnych i zarządzania energią oraz innowacji środowiskowych i rozwiązań logistycznych.
Lata doświadczeń i wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w spółce PreZero pozwalają na zarządzanie odpadami efektywnie, wydajnie i sprawnie. Klienci firmy obniżają dzięki temu koszty utylizacji i przyczyniają się do zachowania materiałów nadających się do recyklingu. – Jako dostawca usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wspieramy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, która pomaga zmniejszać poziom zanieczyszczeń i chronić zasoby naturalne – mówi Thomas Sroka – Prezes PreZero. – Odpady traktujemy jak cenne surowce, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy ograniczyć niemal do zera ilość tych odpadów, których nie można poddać recyklingowi. To nie tylko nasza praca, ale też zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Segreguj z PreZero

Większość odpadów wykonana jest z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Segregując odpady, nadajemy im nowe życie – przestają być odpadem, a stają się cennym surowcem. Wprowadzone w całym kraju zmiany w zakresie Jednolitego Systemu Segregowania Odpadów dały odpowiedź na pytanie: Jak segregować odpady? Mamy więc wytyczne, pozostaje nam działanie i edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Dzięki ogólnopolskim akcjom i edukacji prowadzonej już od najmłodszych lat świadomość segregacji jest dzisiaj dużo większa. Zaczynając już od nauki przedszkolnej, najmłodsi rozróżniają kolory pojemników, a wprowadzana idea: zacznij od siebie! procentuje w przyszłości. Przykład idzie jednak z góry, a czyste jutro leży w naszych rękach.
Dlaczego warto segregować odpady?

Po pierwsze segregacja odpadów to nadanie im drugiego życia. Poprawnie wyrzucony odpad stanowi cenny surowiec i jest wykorzystywany ponownie. Z plastikowych butelek PET powstają nie tylko inne opakowania, ale również bluzy polarowe, poduszki czy torby na zakupy. Po drugie, recykling sprawia, że dbamy o środowisko i naszą planetę. Oszczędzamy energię i zasoby naturalne, które są ograniczone. Segregacja to także korzyść dla naszego portfela. Nowe ustawodawstwo wprowadziło wysokie kary za złą segregację i wdrożyło narzędzia, które kontrolują wywóz odpadów. Wniosek jest prosty – segregacja się opłaca, a zasady są proste.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów rozróżniamy 5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne i odpady mieszane. Przy segregacji odpadów musimy pamiętać o wyjątkach. Pamiętajmy, aby dokładnie opróżniać opakowania przed wyrzuceniem i nie wyrzucać odpadów zatłuszczonych, zabrudzonych i pokrytych klejem. Ważne jest, aby zgniatać opakowania przed ich wyrzuceniem. Zgnieciona butelka to bowiem 80% więcej miejsca w pojemniku, mniej kursów pojazdów odbierających odpady, a co za tym idzie mniejsza emisja substancji do powietrza (redukcja emisji CO²).

Odpady niebezpieczne, do których zaliczają się między innymi: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte żarówki i chemikalia oraz elektroodpady (sprzęt RTV i AGD) oddajemy w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach i punktach selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK-ach).

Dołącz do nas

W Polsce firma PreZero zatrudnia ponad 1000 osób w 7 spółkach i posiada 13 oddziałów, dzięki czemu działa na terenie całego kraju. Pracodawca zbudował zespół kompetentnych, godnych zaufania i świadomych swojej wartości ludzi. Dzięki nim realizując misję i wizję spółki zapewnia rozwiązania skrojone na miarę i dostosowane do potrzeb każdego klienta.
Jeśli jesteś zainteresowany budowaniem czystej przyszłości – dołącz do PreZero.

Follow by Email
LinkedIn
Share