sr2logo
Twój Biznes – Nasz TSL - Strony Rynku

Twój Biznes – Nasz TSL

Firma Tirsped Sp. z o.o. od 35 lat obsługuje logistycznie MŚP oraz marki globalne. Usługi firmy obejmują obsługę transportową, magazynową i celno-skarbową. Zarządzają całym łańcuchem dostaw, od momentu odbioru towarów od producenta aż po dostarczenie ich odbiorcy – wspierają Klientów w imporcie i eksporcie. Wśród usług Tirsped Sp. z o.o. znajduje się spedycja: morska, drogowa, kolejowa i lotnicza, logistyka, usługi celne oraz doradztwo ubezpieczeniowe i dokumentacyjne. Za swoje działania biznesowe firma otrzymała liczne wyróżnienia branżowe, a w tegorocznej edycji projekt o tematyce HR-owej została doceniona tytułem Solidny Pracodawca 2024.

Z Mirosławą Kędrą CEO oraz Moniką Piotrowską COO firmy Tirsped Sp. z o.o. rozmawia Tina Dej.

– Gratuluje zdobycia wyróżnienia w Projekcie Solidny Pracodawca Roku, proszę powiedzieć co dla Państwa oznacza solidność zatrudnienia, czy to przynosi realne korzyści?
M.K.: – Solidność zatrudnienia to przewidywalność i uczciwość we wzajemnych relacjach od rekrutacji do zakończenia współpracy, przy czym chciałabym zaznaczyć, iż odsetek pracowników którzy są z nami do emerytury jest znacznie wyższy niż odchodzących z własnej woli z jakichkolwiek powodów. A więc tak przynosi to realne korzyści bowiem odsetek osób opuszczających organizacje jest niezwykle niski, a pracowników ze stażem 15 lat pracy i więcej wynosi ponad 30% z czego jesteśmy niezwykle dumni bowiem to niezwykłe doświadczenie i wiedza jaką mamy w organizacji.
– Jak wygląda specyfika działalności Państwa firmy na co dzień i jak ocenia Pani jej miejsce na rynku polskim ?
M.K.: – Mamy bardzo szeroki zakres usług ,a więc bardzo zróżnicowany przekrój pracowników bowiem zarówno magazynierów, agentów celnych, handlowców, spedytorów morskich, drogowych, lotniczych więc sztuką jest zbudowanie dobrych relacji pomiędzy działami i pracownikami i zaspokajanie potrzeb tak różnych grup zawodowych. Nasza pozycja na rynku jest bardzo dobra i stabilna szczególnie na tle zawirowań i zmian jakie w branży TSL się dzieją, działamy od 35 lat z dobrymi wynikami i jesteśmy za to doceniani przez naszych partnerów biznesowych.
– W jakich kierunkach planowany jest rozwój przedsiębiorstwa?
M.K.: – Naszą przewagą jest wiedza, doświadczenie, kompetencje budowane przez wiele lat i tego nie chcemy zgubić ani stracić, a jednocześnie pogłębiamy tę eksperckość bowiem wierzymy, że w naszej branży i przy specyfice nie da się zastąpić człowieka w 100% a nawet w 90 czy 80%. Jesteśmy organizacją której siłą są relacje z klientami i partnerami biznesowymi oraz elastyczność. Jesteśmy jak „proszek na ból głowy” klienta, a bóle mogą być różne, dlatego też szukamy takiego rozwiązania które jest optymalne dla naszych partnerów, a tu potrzebny jest człowiek. Chcemy kontynuować nasze najlepsze doświadczenia przy realizacji usług dla naszych klientów i dawać nieustannie szansę pracownikom na wykazywanie się kreatywnością w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla klientów.
– Na jakich założeniach i wartościach opiera się koncepcja prowadzonej w firmie polityki personalnej? Jak te wartości przekładają się na działania w praktyce?
M.P.: – Zależy nam na zasadach przejrzystych i transparentnych oraz na „konsultacjach społecznych” dlatego też angażujemy pracowników w dyskusje o tym co jest dla nich ważne. Nasze wartości to m.in. współpraca, partnerstwo, otwartość. Mamy powołany zespół ds. HR z przedstawicielami każdego z działów naszej organizacji, gdzie regularnie dyskutujemy tematy ważne dla pracowników. Słyszymy i słuchamy głosu pracowników. Organizujemy cykliczne spotkania pod hasłem „kawa z HR” gdzie dajemy przestrzeń wszystkim pracownikom danego działu na otwarte rozmowy z HRBP, zgłaszanie pomysłów, wniosków.
– Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy. W jaki sposób pracownicy przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa oraz jak mogą realizować swoje ambicje poprzez codzienną pracę?
M.P.: – Pracownicy przyczyniają się do sukcesu naszej organizacji poprzez zaangażowanie i ciężką pracę. Jesteśmy otwarci na nowości i pomysły pracowników, jest możliwość realizowania się w poszczególnych działach i pogłębiania swoich kompetencji albo budowy nowych o ile ktoś ma na to ochotę
– Czym firma jako pracodawca może zachęcić potencjalnego pracownika?
M.P.: – Atmosferą i dobrymi relacjami w codziennej pracy. Staramy się dbać o dobrostan pracowników, mamy elastyczny czas pracy, możliwość pracy hybrydowej, staramy się dopasowywać benefity do potrzeb i oczekiwań które badamy i o które dopytujemy. Organizujemy różne aktywności poza godzinami i miejscem pracy, aby mieć przestrzeń na wspólne spędzenie czasu, integrację, odkrywanie wspólnych zainteresowań.
– W jaki sposób zakład pracy pomaga w rozwoju zawodowym zatrudnionych pracowników?
M.P.: – Poprzez szkolenia wewnętrzne, przy których pracownicy sa tymi którzy je prowadzą i chętnie zgłaszają się do dzielenia się wiedzą. Poprzez szkolenia zewnętrzne, możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających profesjonalne umiejętności i wiedzę np.: certyfikat FIATA, który jest niezwykle wymagający i trudny do uzyskania i potwierdza wysokie kompetencje pracownika. Organizujemy i dajemy możliwość na rozwój i pogłębianie komeptencji miękkich np.: w tym roku organizujemy cykl szkoleń dla zarządzających działami w formie Akademii Menedżera.
– Dziękuję za rozmowę.

Follow by Email
LinkedIn
Share