sr2logo
Siła społeczności Media Expert - Strony Rynku

Siła społeczności Media Expert

Tytuł Solidny Pracodawca, przyznawany kolejny rok z rzędu, to dla Media Expert powód do ogromnej satysfakcji. To również dowód, że wciąż jesteśmy na ścieżce rozwoju i budowania standardów, które zarówno przez ekspertów, jak i samych pracowników są cenione i szanowane.
Z każdym kolejnym rokiem podnosimy poprzeczkę, niestrudzenie poszukując rozwiązań idealnie wpisujących się w nasze wartości, których wspólnym mianownikiem jest budowanie solidarnej społeczności i przyjaznych miejsc pracy.

Odpowiedzialny pracodawca musi mieć dziś świadomość, że za sukcesem każdego ambitnego celu biznesowego stoją równie ambitni ludzie. Zintegrowany zespół, w którym każda z tworzących go osób czuje się ważną jego częścią to dźwignia mająca moc urzeczywistniania nawet najbardziej innowacyjnych pomysłów.
W Media Expert staramy się zatem – poprzez ideę współpracy, a nie rywalizacji – wzmacniać potencjał budowania dobrych relacji w grupie. Jednak najbardziej wymyślne koncepcje integrowania nie mogą przyćmić tego, co dla zdecydowanej większości pracowników dowolnych firm jest fundamentalne. Bezpieczeństwo i stabilizacja zatrudnienia, godne nagradzanie pracy i świadomość przynależności do wspierającej się społeczności to elementy, które konsekwentnie rozwijamy w naszej strategii zarządzania kadrami. Szczególnie teraz, w obliczu niepokojących scenariuszy w geopolitycznych i ekonomicznych aspektach europejskiej rzeczywistości, chcemy to poczucie bezpieczeństwa wzmacniać i budować warunki do nawiązywania głębszych więzi, często wykraczających poza zawodowe ramy codziennej pracy. Tworzymy zatem przyjazne warunki do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami, wspólnego spędzania wolnego czasu po pracy. Nie zapominamy o przestrzeni do realizowania swoich planów i aspiracji, motywujemy do rozwoju i doskonalenia w przekonaniu, że nowe kompetencje przekładają się na przyszłe możliwości zarobkowe. Zapewniamy indywidualne ścieżki kariery, atrakcyjny system szkoleń, programy motywacyjne. Rozwijamy także system płacowy dodatkowo premiujący osobiste zaangażowanie i pracowitość. Aspekty te dają korzyści obu stronom – jako pracodawca możemy wykorzystać rosnące kompetencje naszych pracowników na różnych polach funkcjonowania firmy, pracownicy zaś realizować swoje zawodowe aspiracje w ramach jednej, dynamicznie rozwijającej się organizacji. Efektywności takiego podejścia dowodzi fakt, że zdecydowana większość naszej kadry menedżerskiej to pracownicy, którzy zaczynali pracę w Media Expert od niższych szczebli, a w wielu przypadkach nasza biznesowa symbioza trwa już kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, gdyż w ubiegłym roku marka Media Expert obchodziła swój jubileusz 20-lecia działalności.
Aktywnie rozwijamy również nasze programy mentorskie, a także antydyskryminacyjne, uwzględniające wielopoziomowy dialog z pracownikami, niebieską linię i badania satysfakcji. Inspirujemy do wzmacniania wzajemnej akceptacji, empatii i gotowości niesienia pomocy tym, których boleśnie doświadczył los. Corocznie, nasi pracownicy angażują się w liczne projekty wolontariatu pracowniczego i inicjatywy charytatywne czy programy profilaktyki nowotworowej, wspierane przez aktywnie działającą przy sieci Media Expert, Fundację MEDIAEXPERT „Włącz się”. W obliczu osobistych, losowych tragedii członków naszej społeczności, Fundacja wspiera organizacyjnie zbiórki środków finansowych, zapewnia opiekę psychologiczną czy prawną. Wierzymy bowiem, że zgrana społeczność nie może pozostawiać swoich członków bez pomocy, gdy los szczególnie boleśnie doświadcza.
Media Expert, bez wątpienia, jest na ścieżce intensywnego rozwoju. Dysponujemy na tę chwilę 570 sklepami w ok. 450 miastach w całej Polsce, corocznie zwiększamy udział e-commerce w ogólnej sprzedaży naszego asortymentu, zachowując pozycję w czołówce najchętniej odwiedzanych sklepów internetowych. Inwestujemy w infrastrukturę i logistykę dostaw, flotę niskoemisyjnych pojazdów, które docierają z produktami zakupionymi w Media Expert w dowolny zakątek naszego kraju. Jesteśmy kilkunastotysięczną zgraną ekipą, która wspólnie tworzy jeden z najpiękniejszych rozdziałów w historii polskiej przedsiębiorczości. Jako osoba odpowiedzialna za HR, jestem dumny z bycia częścią tej społeczności.
Grzegorz Tyluś, Dyrektor HR

Follow by Email
LinkedIn
Share