sr2logo
Logiczne rozwiązania - Strony Rynku

Logiczne rozwiązania

CEVA Logistics Poland Spółka z o.o. to czołowy operator logistyczny w dziedzinie zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw oraz laureat prestiżowego projektu w zakresie zarządzania personelem Solidny Pracodawca Roku. Firma po raz kolejny za swoje działania względem pracowników uzyskała wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej.

4

CEVA to przedsiębiorstwo, które charakteryzuje się kompleksowością usług i działań nie tylko w kwestii prowadzonego biznesu na co dzień, ale również zarządzania personelem. Stale rosnąca liczba zatrudnionych osób potwierdza fakt, iż kierunek, jaki obrała CEVA, jest słuszny.

W firmie obowiązuje Program Zrównoważonego Rozwoju, który jest częścią Polityki Społecznej

Odpowiedzialności. Standardy te promują, a także cenią różnorodność we wszystkich aspektach związanych z procesem zatrudnienia. Dzięki nim CEVA buduje przyjazne środowisko pracy, co przekłada się na wzrost produktywności i zaangażowania pracowników.
Międzynarodowe standardy, jakimi może poszczycić się firma, są wynikiem doświadczenia czerpanego z całego świata. Europejska Rada Zakładowa, jaka funkcjonuje w ramach firmy, organizuje regularne spotkania przedstawicieli pracowników z każdego europejskiego kraju, którzy wymieniają się informacjami oraz dobrymi praktykami.
Osoby zatrudnione w CEVA mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy poprzez wdrażanie swoich projektów, usprawniających pracę w myśl filozofii Kaizen.
Każdy pracownik może wziąć udział w globalnym programie „C-STARS”, którego zadaniem jest wyróżnienie i docenienie tych, którzy swą postawą wykazują się szczególnym zaangażowaniem.
W ramach programu Zrównoważonego Rozwoju CEVA angażuje się w liczne działania prospołeczne i proekologiczne. Rozbudowany system szkoleń, wsparcie socjalne, możliwość rozwoju oraz przyjazne warunki pracy to jedne z wielu elementów, dzięki którym zatrudnione osoby pozostają z firmą na lata.

Tina Dej

Follow by Email
LinkedIn
Share