sr2logo
WAGO ELWAG z tytułem Solidnego Pracodawcy 2014 - Strony Rynku

WAGO ELWAG z tytułem Solidnego Pracodawcy 2014

Przez ponad 20 lat funkcjonowania w Polsce, z nikomu nieznanej, niewielkiej firmy, WAGO ELWAG przekształciło się w głównego gracza na rynku elementów połączeniowych do przewodów elektrycznych i liczącego się dostawcę nowoczesnych rozwiązań dla automatyki. Obecnie spółka daje pracę blisko 60
osobom i jest znaczącym pracodawcą we Wrocławiu. W tym roku WAGO ELWAG zostało uhonorowane prestiżowym tytułem Solidnego Pracodawcy.

we1

 

WAGO ELWAG jest częścią międzynarodowej Grupy WAGO z siedzibą w Minden (Niemcy), światowego producenta i dystrybutora systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki oraz urządzeń automatyki budynkowej i przemysłowej. Nie byłoby sukcesu WAGO, gdyby nie rewolucyjny pomysł zastąpienia śruby mocującej przewód w złączkach przez sprężynę. Dał on początek nowej technologii połączeń sprężynowych, realizowanej dzisiaj w wielu różnorodnych wariantach. Wprowadzone rozwiązania, takie jak złączki instalacyjne czy zacisk CAGE CLAMP® są już obowiązującym standardem, a sprężyny wzorowane na zaciskach WAGO znajdują się w ofercie niemal wszystkich producentów. Duże zainteresowanie wzbudziła także premiera pierwszego na świecie modularnego systemu I/O przystosowanego do pracy w każdego typu sieci sterowania rozproszonego. Dzisiaj WAGO może poszczycić się jedną z najszerszych ofert wyrobów dla automatyki i sterowania w branży.

Wyroby WAGO znalazły zastosowanie w różnorodnych dziedzinach na całym świecie, a jedne z najpopularniejszych produktów – uniwersalne złączki instalacyjne z serii 222 – wykorzystywane są w wielu domach i mieszkaniach, m.in. do podłączania lamp czy w puszkach instalacyjnych.

 Zależy nam na budowaniu stabilnego, profesjonalnego zespołu opartego na przejrzystej polityce zatrudnienia i awansowania. Temu ma służyć m.in. system kompetencyjny, umożliwiający nie tylko znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, ale przede wszystkim pozwalający na podejmowanie świadomych decyzji rozwojowych. Pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Nie spoczywamy na laurach

– Innowacyjność, szukanie nowych, czasami kontrowersyjnych dróg rozwoju towarzyszą naszym działaniom od samego początku – mówi Michał Kownacki, dyrektor generalny WAGO ELWAG. – Nigdy nie spoczywamy na laurach i zawsze staramy się zamieniać dobre w jeszcze lepsze. Nasze nowe motto brzmi: WE INNOVATE! „WE” jest źródłem naszej siły, poczucia wspólnoty, zaufania i bezpieczeństwa. Z kolei „INNOVATE” oddaje naszą otwartość na innowacje i ducha wynalazczości, które pozwalają nam tworzyć nowe rozwiązania.
Kluczem do sukcesu firmy są nie tylko wyroby i innowacyjne rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim kompetentni i zaangażowani pracownicy. W ciągu ostatnich 10 lat zatrudnienie w WAGO ELWAG wzrosło kilkukrotnie i wynosi obecnie prawie 600 osób. Taka dynamika wzrostu to efekt doskonałych wyników osiąganych przez służby handlowe i stały rozwój obszaru produkcji. W 2012 roku firma zakończyła rozbudowę siedziby o trzy kolejne hale produkcyjne, automatyczny magazyn wysokiego składowania i pomieszczenia administracyjne. Zmodernizowano również dotychczasowe obiekty tak, aby stworzyć nowoczesne i przyjazne środowisko pracy. Pracownicy mają indywidualne, ergonomiczne stanowiska pracy z dostępem do komputera. Do dyspozycji wszystkich zatrudnionych jest nowoczesna, w pełni wyposażona kantyna z bezpłatnymi napojami i możliwością zamówienia ciepłych i zimnych posiłków.

Szansa na rozwój

we2– Zarządzanie tak różnorodnym personelem jest dużym wyzwaniem – mówi Sylwia Leonhard, kierownik działu personalnego. – Zależy nam na budowaniu stabilnego, profesjonalnego zespołu opartego na przejrzystej polityce zatrudnienia i awansowania. Temu ma służyć m.in. system kompetencyjny, umożliwiający nie tylko znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, ale przede wszystkim pozwalający na podejmowanie świadomych decyzji rozwojowych. Pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Na potrzeby WAGO ELWAG przeprowadzono szereg dedykowanych szkoleń, takich jak Akademia Menedżera, Akademia Handlowca czy Akademia Mistrza Produkcji.

Ciekawą inicjatywą są międzynarodowe projekty rozwojowe, do których zapraszani są najlepsi pracownicy z różnych spółek WAGO oraz spotkania tematyczne, podczas których można się dzielić wiedzą i doświadczeniem z kolegami z całej Grupy WAGO.

Najważniejszy jest człowiek

– Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się docenieni, potrzebni i szanowani – mówi Sylwia Leonhard. – I kadra menedżerska, i pracownicy działu personalnego są otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, które mogą poprawić warunki pracy. Każdy nowy pracownik WAGO ELWAG objęty jest programem adaptacyjnym pozwalającym na zapoznanie się z firmą oraz szybką aklimatyzację w nowym miejscu pracy. W firmie działa fundusz socjalny. Zgromadzone w nim pieniądze przeznaczone są na coroczne dofinansowanie świątecznych kart upominkowych oraz wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od kilku lat WAGO ELWAG współfinansuje indywidualną aktywność sportową (karta Multisport) i podpisało umowę z firmą medyczną umożliwiającą wykupienie na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracowników i ich rodzin. Od 2007 roku celebrowane są uroczystości jubileuszu X-lecia pracy i z roku na rok grono jubilatów jest coraz większe.

Społeczna odpowiedzialność

– Jesteśmy otwarci zarówno na młodych ludzi, dla których praca w WAGO ELWAG to dopiero początek kariery zawodowej, jak i na osoby z dużym doświadczeniem – mówi Sylwia Leonhard. – Cieszę się również z tego, że udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą dla głuchoniemych i zaktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Od kilku lat firma rozwija program „Edukacji dla szkół” skierowany do szkół technicznych o profilu elektrotechnicznym. Pracownicy WAGO ELWAG przygotowują konspekty lekcyjne i dostarczają materiały (produkty i narzędzia) do ćwiczeń.

– Uzyskanie prestiżowego tytułu Solidny Pracodawca to dla nas ogromne wyróżnienie, ale również duże zobowiązanie na przyszłość – podsumowuje Michał Kownacki. – Chcemy, aby nasi pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, bo to powoduje, że będą pracować jeszcze lepiej, a ich zaangażowanie przełoży się na sukces i rozwój całej firmy.

Follow by Email
LinkedIn
Share