sr2logo
Przedsiębiorcy o faktoringu: tańszy niż kredyt - Strony Rynku

Przedsiębiorcy o faktoringu: tańszy niż kredyt

W ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie wzrósł poziom świadomości przedsiębiorców na temat usług finansowych. Wzrosły też potrzeby i oczekiwania firm związane z innymi, niż tradycyjny kredyt, formami finansowania. Przedstawienie skutecznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki konkretnego biznesu wymaga spojrzenia na otoczenie biznesowe oczami przedsiębiorcy. Dlatego od kilku lat, przy współpracy z niezależną firmą badawczą GfK Polonia, prowadzimy badania przedsiębiorców korzystających z usług faktoringowych w Raiffeisen Polbank.

9Analizujemy rozmaite obszary współpracy z klientami, zaczynając od pierwszego kontaktu z przedstawicielem Raiffeisen Polbank, kończąc na ocenie codziennej współpracy w ramach obsługi faktoringu. Uzyskane informacje pozwalają nam na bieżąco dopasowywać usługi do konkretnych potrzeb klienta, dają wiedzę o oczekiwaniach klienta względem dostępnej na rynku palety usług finansowych.
Duża konkurencja na rynku i wysokie koszty prowadzonej działalności wywierają presję na podmioty gospodarcze. Kluczowym elementem powodzenia w biznesie staje się utrzymanie płynności finansowej. Tu faktoring, jako usługa polegająca na zamianie faktur na gotówkę, jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynku (bank, po uzyskaniu od klienta informacji o chęci spieniężenia faktury, dokonuje zapłaty za fakturę bezpośrednio na rachunek klienta). Teza ta została potwierdzona w tegorocznych wynikach badań. Za najważniejsze korzyści wynikające z faktoringu klienci uznają niezmiennie:
poprawę zdolności finansowej (94% badanych),
łatwy operacyjnie wykup faktur (94% badanych),
szybkie źródło finansowania (92% badanych).
W konsekwencji, dzięki rozwiązaniu dającemu szybki dostęp do gotówki, przed przedsiębiorcami otwierają się drzwi do rozwoju biznesu, zawierania kolejnych kontraktów i pozyskiwania nowych kontrahentów. „Możliwość zwiększenia sprzedaży do nowych kontrahentów” – ta zaleta faktoringu w tegorocznych badaniach została mocno podkreślona przez badanych klientów.
Za faktoringiem przemawia też fakt, że mogą z niego korzystać firmy prowadzące właściwie każdego typu działalność gospodarczą, a usługa może być dopasowana indywidualnie do ich potrzeb. Bardzo wysoko w najnowszych badaniach klienci ocenili też – obecny w ofercie Raiffeisen Polbank od 2015 roku – faktoring pełny PLUS. To rozwiązanie, w którym oprócz dostarczenia klientowi szybkiego źródła finansowania bank przejmuje ryzyko braku płatności za faktury przez kontrahentów. Wyniki badania wskazują również na istotną zmianę w postrzeganiu usług faktoringowych przez klientów. Klienci zwrócili m.in. uwagę, że faktoring w Raiffeisen Polbank – oprócz zapewnienia finansowania i przejęcia przez bank ryzyka – to również pakiet wygodnych usług związanych z realizacją transakcji. Wśród nich popularnością cieszą się np. ewidencja należności, dyscyplinowanie nierzetelnych płatników oraz możliwość raportowania rozliczeń z kontrahentami, dające światło na dalsze relacje i podejmowane decyzje biznesowe. Zaskakująca w wynikach badania GfK Polonia okazała się ocena kosztów usługi przez klientów.
Klienci zaczynają dostrzegać różnice kosztowe między tradycyjnym kredytem a faktoringiem, coraz częściej ocenianym jako tańsza od kredytu forma finansowania. Takie postrzeganie wynika z faktu, że koszty faktoringu związane są tylko z fakturami, które klienci przekazują do finansowania. Klienci sami dokonują wyboru, czy i kiedy przekażą faktury do finansowania, a wpływ na koszt usługi mają m.in. terminy płatności przekazanych faktur. Cena za faktoring nie ma charakteru kosztów stałych, jak w przypadku tradycyjnego kredytu obrotowego. Ocenili też, że uzyskanie wysokiego limitu w przypadku kredytu jest często trudniejsze niż przy faktoringu.
Statystyki potwierdzają rosnące z roku na rok zainteresowanie faktoringiem w naszym kraju. Rośnie liczba firm korzystających z tego rodzaju finansowania oraz łączna wartość obrotów faktoringowych. W 2016 roku, według danych Polskiego Związku Faktorów, rynek usług faktoringowych wzrósł o 20,6% w stosunku do wyniku z poprzedniego roku, a co czwarty klient faktoringowy w Polsce jest klientem Raiffeisen Polbank.


 

– Ostatnie wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów są dla nas bardzo pozytywne – mówi Paweł Kacprzak, Dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbank. – Liczba osób skłonnych do rekomendowania nas innym przedsiębiorcom rośnie z każdym rokiem – w tym roku wskaźnik polecenia NPS osiągnął wynik 65 pkt. Aby wyobrazić sobie, co oznacza wskaźnik NPS na poziomie 65 pkt., warto wspomnieć, że iPhone ma NPS wynoszący 63 pkt. (źródło: npsbenchmarks.com). Jest to również zdecydowanie najwyższy wskaźnik NPS na polskim rynku faktoringowym.
Bardzo dobre opinie klientów zbiera nasza aplikacja R-faktor, którą nadal udoskonalamy, a od miesiąca włączyliśmy nową funkcję – powiadomienia SMS i/lub e-mail o zaksięgowaniu środków z tytułu faktoringu (zaksięgowanie środków trwa 2 godziny od wysłania faktur do finansowania). Intensywnie też pracujemy nad wprowadzeniem pierwszej na rynku mobilnej aplikacji do obsługi faktoringu. W zakresie produktów jako cel stawiamy sobie, aby w faktoringu pełnym PLUS podejmować decyzję w ciągu 48 godzin, a to już byłby porównywalny wynik z tymi w firmach „fintech”, nie obciążonych obostrzeniami nakładanymi na banki.

Follow by Email
LinkedIn
Share